23.3.2021 klo 10:46
Uutinen

Leader-rahoitusta maaseudun kehittämiseen

Hämeen Leader-ryhmillä on käytettävissä yhteensä 5,3 miljoonaa euroa paikalliseen maaseudun kehittämis- ja investointihankkeisiin ja yritysyhteistyöhön vuosina 2021-2022.

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut 70 miljoonaa euroa rahoitusta Suomen Leader-ryhmille vuosille 2021-2022. Maaseudun kehittäminen jatkuu ilman katkoksia kahden vuoden siirtymäkauden ajan, kunnes seuraava varsinainen EU:n maaseutuohjelmakausi alkaa.

Tällä siirtymäkauden rahoituksella Leader-ryhmät rahoittavat yrityksiä ja yhteisöjä maaseutualueilla jo olemassa olevilla maaseutuohjelman toimenpiteillä ja säännöillä sekä paikallisella strategialla, mutta uusilla siirtymäkauden rahoilla.

Hämeen Leader-ryhmien rahoitus vuosille 2021-2022

Emo ry 920 000 €
Etpähä ry 1 041 250 €
Päijänne-Leader ry 1 560 000 €
Linnaseutu ry 937 500 €
LounaPlussa ry 875 000 €

Leader-ryhmät ottavat yritys- ja hanketukihakemuksia jatkuvasti vastaan. Maaseudun yritykset ja yhdistykset voivat hakea Leader-rahoitusta yleishyödyllisiin kehittämis- tai investointihankkeisiin, yritysten kehittämiseen ja investointeihin sekä yritysyhteistyöhön.

LounaPlussa ry:n toiminnanjohtaja Tuula Kallioinen on iloinen rahoituksen varmistumisesta siirtymäkaudelle.

– LounaPlussa ry on suuntaamassa vuoden 2021 rahoituksia etenkin seudun elinvoimaa, yrittäjyyttä ja hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin unohtamatta ympäristöä kohentavia toimia. Lisäksi toivotaan nuorten hyvinvointiin kohdentuvia hankkeita, Kallioinen mainitsee.

Päijänne-Leaderillä on lisäksi menossa haku VILKAS – teemahankkeeseen, jossa rahoitusta voi hakea muun muassa lähiliikunta ja virkistyspaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen. Muilla ryhmillä on tulossa teemahankkeita myös, mutta niistä ei ole vielä päätetty.

Koko Suomessa Leader-ryhmät hakivat rahoitusta yhteensä 72 miljoonaa euroa. Kunnat ovat erinomaisesti mukana Leader-työssä. Julkisesta rahoituksesta EU:n maaseuturahaston osuus on 42 prosenttia ja valtion 38 prosenttia. Toiminta-alueen kunnat sitoutuvat kattamaan rahoituksesta 20 prosenttia. Leader-ryhmien rahoittamissa hankkeissa ja yritystuissa on mukana usein myös merkittävä määrä yksityistä rahoitusta ja talkootyötä.

Tulevan rahoituskauden CAP27-valmistelu jatkuu

Parhaillaan on käynnissä tulevan EU:n rahoituskauden ja kansallisen suunnitelman valmistelu vuosille 2023-2027. Osana tätä kokonaisuutta valmistellaan myös Leader-toiminnan tulevaisuutta. Hämeessä Leader-ryhmät työstävät paikallisia strategioita siirtymäkauden aikana asukkaita ja maaseudun toimijoita osallistaen.

Lisätietoa:

Leader-ryhmien yhteystiedot

Maaseuturahoitus Hämeessä
Terhi Sandberg, Hämeenraitti, tiedottaja@hameenraitti.fi

TUTUSTU MYÖS
Comppi – julkiset palvelut Kanta-Hämeen yrityksille

Muita kiinnostavia aiheita