Kuvituskuva_Kuntosali.
4.12.2023 klo 10:51
Uutinen

Liikunta-alan yritykset haluavat Helsingin kaupungilta reilua yhteistyötä

Helsinkiläiset kunto- ja terveysliikunta-alan yritykset haluavat Helsingin kaupungilta reilua yhteistyötä – eivät vastakkainasettelua ja kilpailua. Helsingin Yrittäjät ja Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry ovat kutsuneet kaupungin liikuntatoimen edustajat palaveriin yhteistyön kehittämiseksi.

Helsinkiläiset kunto- ja terveysliikunta-alan yrittäjät ovat huolestuneina ja ärtyneinä seuranneet kaupungin markkinointia ja mainontaa ”Helsingin rennoin kuntosali” -kampanjassa. Kampanjan koetaan nälvivän alan yrittäjien liiketoimintamalleja ja nostavan vastakkainasettelua yksityisen ja julkisen toimijan välillä.

Kuntien omat liikuntapalvelut on tarkoitettu suunnattaviksi erityisesti väestöryhmille, joiden liikuntaa estävät taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset tai ikään liittyvät tekijät. Liikuntamahdollisuuksia pyritään tarjoamaan erityisesti kuntalaisten omissa elinympäristöissä ja yhteisöissä.

Kuntaliiton ohjeistuksessa todetaan, että ”terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunnan osalta kuntien itse tuottamien palveluiden tavoitteena on täydentää paikallista liikuntatarjontaa sekä tarkoituksena on turvata liikuntamahdollisuuksia sellaisille henkilöille ja ryhmille, jotka eivät kuulu järjestötoiminnan piiriin tai joille seurat ja yhdistykset eivät kykene järjestämään toimintaa ja joita liikuntayritysten palvelut eivät tavoita.”

Helsingin kaupungin markkinointikampanjointi, joka kohdentuu kaikille kaupunkilaisille ja jossa vertaillaan verovaroin tuettuja julkisia palveluita yksityiseen toimialaan, ei ole lainsäädännön edellyttämän kilpailuneutraliteetin mukaista.

Toimialan yrittäjiltä on tullut useita yhteydenottoja Suomen ja Helsingin Yrittäjiin sekä alan toimialajärjestöön. Helsingin Yrittäjät ja alan toimialajärjestö Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys (SKY ry) ovat kutsuneet kaupungin liikuntatoimen johtoon kuuluvia henkilöitä palaveriin.

– Tarkoituksena on käydä keskustelua siitä, miten kunta toimii markkinoilla ja miten liikunta-alan yritykset ovat osana kaupungin palvelustrategiaa, HYSOTE palveluja ja Helsingin elinvoimaa sekä työllisyyttä, kertoo SKY:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.

Helsingin Yrittäjät pitää välttämättömänä selkeyttää liikuntatoimialan tilannetta ja löytää toimivia ratkaisuja yhteistyön lisäämiseksi.

– Liikunta-alaa tulee kehittää kokonaisuutena niin, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavoin kaikkia helsinkiläisiä. On tärkeää, että rakennamme julkisen ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä toimialaa, hankintoja ja kumppanuuksia, sanoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104, tiina.oksala@yrittajat.fi
Toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister, SKY ry, p. 40 515 4449, riitta@sky-ry.fi

KUVA AdobeStock