18.3.2019 klo 12:50
Uutinen

Lintilä: Moni yrittäjäperhe ei pysty hyödyntämään perhevapaita – SY: 30 prosentilla perhevapaa vaikuttanut yritystoimintaan negatiivisesti

Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan päivärahajärjestelmän jäykkyydestä johtuen yrittäjävanhemmista vain 54 prosentilla on kyennyt pitämään lapsensa syntymän tai adoption perusteella perhevapaata.

Elinkeinoministeri ja eduskuntavaaliehdokas Mika Lintilän mukaan pienten- ja keskisuurten yrittäjien perhevapaat sekä yleisesti arki pitäisi ottaa paremmin huomioon, jotta yrittäjillä olisi parempi mahdollisuus sovittaa yhteen ura ja perhe

Lintilän mukaan moni yrittäjäperhe ei pysty tällä hetkellä hyödyntämään perhevapaita kuten palkansaajat. Uudistusten täytyisi tähdätä joustoihin, jotta yrittäjien olisi mahdollista jaksottaa perhepäivärahapäiviä nykyistä useampaan osaan ja pidemmälle ajanjaksolle. Lintilä viittaa yrittäjäkyselyihin, joiden tulosten perusteella yrittäjät kokevat nykyisen tilaneen usein epäreiluksi.

Lintilän ehdotus on Suomen Yrittäjien ehdotuksen mukainen. Järjestö pitää tärkeänä, että myös yrittäjillä olisi tosiasiallinen mahdollisuus perhevapaisiin.

– Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan päivärahajärjestelmän jäykkyydestä johtuen yrittäjävanhemmista vain 54 prosenttia on kyennyt pitämään lapsensa syntymän tai adoption perusteella perhevapaata ja heistäkin vain joka kahdeksannella toiminta oli pidemmän aikaa keskeytyneenä. Lisäksi 30 prosenttia perhevapailla olleista koki sen vaikuttaneen yritystoimintaansa negatiivisesti, kun positiivisena vaikutuksen koki noin kolme prosenttia vastaajista, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Lintilä nostaa esiin myös toisen yrittäjien perheitä koskevan kipukohdan, eli lastenhoidon tukijärjestelmän. Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi vähentää sairaan lapsen hoitajan palkkaa yrityksen verotuksessa, kuten muiden yritysmuotojen kautta toimivat yrittäjät. Lintilän mukaan muutos mahdollistaisi yrittäjän työnteon.

– Yksityinen elinkeinonharjoittaja olisi myös aika asettaa samaan asemaan sairaan lapsen hoitajan palkkaamisen suhteen kun muut yritysmuodot ja antaa oikeus vähentää hoitajan palkka verotuksessa, Hellstén sanoo.

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi