4.5.2017 klo 15:28
Uutinen

Lisää aktiivisuutta ja verkostoitumista hankintarintamalle

Paltamon kunnan ja Kainuun Yrittäjien yhteisessä hankintatapaamisessa todettiin, että molemminpuolista aktiivisuutta on syytä lisätä edelleen hankintoja kehitettäessä.

Paltamossa on hyvin huomioitu paikallinen tarjonta erityisesti pienhankinnoissa ja todettiin, ettei hankintarenkaan käyttö ole mikään automaatio. Hankintarenkaan käyttö johtaa hankintojen etääntymiseen paikkakunnalta, eikä tuo useinkaan lisäarvoa hankintaprosessiin.

Paltamon kunnasta olivat mukana Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen toimitusjohtaja Raija Mikkonen, ruoka- ja siivouspalvelujen esimies ja kuljetusvastaava Anu Kemppainen, rakennusmestari Markku Heikkinen, tekninen johtaja Mikko Karjalainen, sivistysjohtaja Hanna-Riikka Karjalainen, kehitysjohtaja Anu Tervonen ja kunnanjohtaja Arto Laurikainen.

Kainuun Yrittäjistä paikalla selvittämässä hankinta-asiamiespalveluja ja neuvonnan kehittämistoimenpiteitä olivat puheenjohtaja Miariikka Tervonen, hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen, Paltamon Yrittäjien puheenjohtaja Reijo Moilanen ja toimitusjohtaja Pekka Ojalehto.

Erityisesti pantiin merkille, ettei suunnittelupuolelle saada riittävästi tarjouksia omalta alueelta ja todettiinkin, että niin tässä kuin muissakin palveluissa on syytä lisätä tietoa koko maakunnan alueella toimivien yritysten tarjonnasta.

Todettiin, että hankinta-asiamiehen neuvontapäivystys Paltamossakin on tarpeen ja järjestetään myös yhteinen hankintailta, jossa kerrotaan tulevista projekteista ja hankinnoista.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät, pekka.ojalehto@yrittajat.fi, p. 044 3131310
hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen, kainuu@hankinta-asiamies.fi, p. 044 270 4739