1.12.2020 klo 14:29
Uutinen

Lisää jaksamistasi etätyössä

Koronavirus on muuttanut vauhdilla tapaamme tehdä työtä. Monet organisaatiot ja työyhteisöt ovat siirtyneet etätyöhön.

Etätyö voi tuoda lisää vapaa-aikaa vähentyneen matkustelun vuoksi ja työn tekeminen voi olla tehokkaampaa. Tuore Suomen Yrittäjien teettämä työelämägallup osoittaa, että puolet etätyötä tehneistä vastaajista kertoo työtyytyväisyyden lisääntyneen selvästi tai jonkin verran. Etätyössä tulee kuitenkin kiinnittää erityisesti huomiota omaan jaksamiseen ja huomioida sitä niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen hyvinvoinnin kautta.

Rakenna etätyöllä yhteisöllisyyttä ja ole yhteydessä muihin

Etätyössä luonnolliset keskeytykset ja työkaverin kanssa rupattelut jäävät arjesta pois. Haasteita etätyö tuo vuorovaikutukseen, yhteisöllisyyteen, ja luottamuksen rakentumiseen. Ihmisillä on luonnollinen tarve kuulua yhteisöön ja siihen kuuluminen pitää nyt synnyttää aivan uudella tavalla, virtuaalisesti. Yhteisöllisyyden tunne voidaan rakentaa myös etänä, mutta se vaatii uudenlaista ajattelua ja käytäntöjä.

Yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumiseen tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta. Vuorovaikutus ei ole pelkästään asioiden tiedottamista vaan vähintäänkin kahden ihmisen välistä kommunikaatiota, jossa jaetaan ajatuksia, tietoa, kokemuksia ja tunteita. Yhteisöllisyys syntyy vuorovaikutuksessa, kun tiimin jäsenet oppivat tuntemaan toisensa.

Etätyössä yhteisöllisyyden rakentuminen ja ylläpitäminen syntyy yhteydenpidolla ja sen määrällä. Etätyö tulisi ymmärtää enemmänkin psyykkisenä läheisyytenä kuin fyysisenä etäisyytenä. Virtuaalisen läsnäolon ja yhteyden syntymisen mahdollistaa monet työkalut esimerkiksi videopalaverit ja muut digitaaliset alustat. Pienimuotoisempiin asioiden tiedottamiseen ja yhteydenottoon puhelinsoitot ja viestittelyt toimivat, mutta ne eivät voi olla ainoita tapoja.

Lähityöskentelystä siirtyminen etätyöhön vaatii tiimiltä uudenlaisia pelisääntöjä ja yhteisien toimintatapojen rakentamista. Näistä kaikista on hyvä sopia tiimin kanssa yhdessä, jolloin jokaiselle on selvää, miten etänä toimitaan. Pelisäännöissä voidaan esimerkiksi sopia mitä virtuaalisia palveluita käytetään, milloin niitä käytetään, koska voi kysyä työkaverilta apua ja missä asioista tiedotetaan.

Erilaisia uusia ohjelmistoja ja digitaalisia laitteita kannattaa ottaa käyttöön ja varata perehtymiseen runsaasti aikaa. Yhdessä opettelu tai koulutuksien järjestäminen uusien ohjelmistojen käyttöön vähentää mahdollisten turhautumisien määrää.

Koko työyhteisön tulee ymmärtää etätyön luonne ja vaikutusmahdollisuutensa yhteisöllisyyteen. Tämä lisää työssä jaksamista ja tyytyväisyyttä työhön.

Jaksota työskentely ja pidä taukoja

Päivitetyissä liikuntasuosituksissa (2019) tuotiin esille taukojen pitämisen tärkeys ja istumisen vähentäminen. Monet paahtavat työpäivän läpi ilman taukoja ja näin ajattelevat olevansa tehokkaampia. Tätä ajattelumallia olisi syytä muokata, sillä varsinkin tietotyöläisen aivot tarvitset lepoa ja palautumista. Tietotyöstä suositellaankin pitämään taukoja aina 1,5 – 2 tunnin välein. Näin aivomme pysyvät suorituskykyisinä ja saamme paljon sujuvammin oman työn tehtyä sekä palauduttua myös vapaa-ajalla. Tauot kannattaa jaksottaa työtehtävien väliin ja suunnitella ne valmiiksi kalenteriin.

Tauoilla kannattaa välttää ruudun tuijottamista varsinkin, jos työnkuva koostuu tietokoneella työskentelystä. Tauot voi käyttää sosiaaliseen keskusteluun yksin puurtamisen sijaan, esimerkiksi keskustella puolison tai kaverin kanssa tai silitellä lemmikkieläintä.

Myös pieni taukojumppa tai kävely ulkona tekee erittäin hyvää keholle ja mielelle, varsinkin silloin jos työnteko koostuu paikallaan olemisesta. Erilaiset puhelinneuvottelut tai webinaareihin osallistumiset voi yhdistää myös ulkona kävelyyn, tämä vähentää istumista ja lisää merkittävästi hyvinvointia.

Irtaannu töistä työpäivän jälkeen ja palaudu

Jos teet töitä kotona, kannattaa muodostaa oma rutiini töistä irtaantumiseen. Työpäivän päätteeksi voi tehdä pienen kävelyn ulkona, jolloin pääsee nollaamaan myös työasiat ja aloittamaan vapaa-ajan. Kotona kannattaa varata työskentelylle oma tila, joka on vain työntekoa varten ja jonka saa pois silmistä vapaa-ajalla.

Vapaa-aika kannattaa käyttää tekemällä itselle mieleisiä asioita, jotka eroavat työn teosta. Esimerkiksi, jos tekee töitä yksin ja kannattaa vapaa-ajalla hakeutua sosiaalisten tilanteiden pariin. Jos tekee tietokoneen parissa töitä, kannattaa vapaa-aika panostaa siihen, että näkee ympärillä olevan maailman ja muut ihmiset ilman ruutuja.

Lähteinä käytetty:

Aikuisten liikuntasuositukset 2019

Vilkam, U- 2015. Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä

Kirjoittaja on Keski-Suomen Yrittäjien hyvinvointiasiantuntija Essi Määttä.