20.4.2020 klo 10:57
Uutinen

Lisäaikaa tulossa yhdistysten kevätkokousten pitämiseen

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen siitä, että yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallitus voi myös sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu. Pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan ehdotuksen mukaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena. Ehdotuksen mukaan osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietyin rajauksin myös asiamiehen välityksellä.

Ehdotetuilla muutoksilla halutaan turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Lisäksi kokouksiaan siirtämällä yhteisöt voivat paremmin valmistautua jo nykyisin laissa sallittujen etäosallistumiskeinojen käyttöön.

Laki on annettu eduskunnalle käsiteltäväksi 16.4.2020. Lakiesitys menee lähetekeskusteluun ja sen jälkeen valiokuntakäsittelyyn. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa syyskuun loppuun asti.

Hallituksen esitys on kokonaisuudessaan luettavissa eduskunnan sivuilta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_45+2020.aspx