18.3.2022 klo 10:00
Uutinen

Loppuuko turvekoneiden romutuspalkkio kesken? – Varatusta 29 miljoonasta eurosta jäljellä vajaa seitsemän miljoonaa

Turvekoneiden romutustuki hupenee nopeassa tahdissa. Kun määräraha on käytetty, tukea ei voi enää hakea. Osa yrittäjistä voi siis jäädä ilman.

Kotimaisesta turvetuotannosta on hallitusohjelmassa linjattu, että se vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä, mutta aikataulussa ollaan etuajassa.

Turvetuotantokalustostaan luopuville yrittäjille on varattu valtion talousarviossa yhteensä 29 110 000 euron suuruinen siirtomääräraha, romutustuki. Turvetuotantokoneiden romutustuki on osa Työ- ja elinkeinoministeriön kansallista tukimallia turvetuotannon nopeasta alasajosta kärsiville yrityksille.

Tuen voi hakea sen jälkeen, kun kone on jo romutettu. Ely-keskus kertoo tiedotteessaan, että romutushakemuksia oli 17. maaliskuuta mennessä saapunut käsittelyyn 301 kappaletta ja tukea on haettu yhteensä noin 22,2 miljoonaa euroa.

Seuraa verkkosivuja

Ely-keskuksen tiedotteessa todetaan, että rajallinen määräraha merkitsee romutustuen haun sulkeutumista, kun haettu euromäärä saavuttaa käytettävissä olevan summan. Yrittäjien keskuudessa on herännyt huoli siitä, loppuuko tukiraha kesken. Turvetuotannon alasajon ripeästä aikataulusta johtuen yrittäjillä saattaa olla investointeja, joita he eivät ole ehtineet kuolettaa ennen tuotannosta luopumista.

ELY-keskus kehottaa yrittäjiä seuraamaan verkkosivuiltaa päivittyvää tietoa siitä, onko romutustukeen varattua määrärahaa vielä jäljellä. Hakemusten lukumäärä ja haettu euromäärä päivitetään verkkosivuille joka arkipäivä.

Ely-keskus kertoo, että hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, edellyttäen että hakemuksesta löytyy tuen myöntämisen edellytyksenä oleva romutustodistus ja lisäksi mahdolliset koneiden hankinta-ajankohdan osoittavat dokumentit.

Ennen käytännön toimiin ryhtymistä kannattaa turvekoneita omistavan hakijan tutustua romutuspalkkion ehtoihin ELY-keskuksen verkkosivuilla. Esimerkiksi koneet on romutettava ennen tuen hakemista ympäristöluvan omaavassa romutusalan yrityksessä, ja hakemuksen pakollinen liite on romuttajan romutushetkellä allekirjoittama romutustodistus. Tuen myöntämisen edellytyksenä on myös, että valtion talousarviossa on tuen maksamista varten varattua määrärahaa vielä käytettävissä.

Valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2024 on hyväksytty valtioneuvoston käsittelyssä 27.1.2022, ja tukea on voinut hakea 8.2.2022 alkaen. Hakemusten käsittelystä vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hakeminen tapahtuu aluehallinnon asiointipalvelussa.

Toimitus
Toimitus