31.5.2021 klo 16:55
Uutinen

Loviisasta tulee Suomen paras kunta yrittää

Suomen Yrittäjät toteutti vuotuisen kuntabarometri kyselyn yrittäjille kevään 2020 aikana.Tutkimuksen on toteuttanut IROResearch Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Yrittäjät ovat antaneet palautetta ja arvioineet oman kuntansa toimintaa. Mitkä asiat toimivat ja mitä pitäisi parantaa. Kyselyyn vastasi yhteensä 10 404 yrittäjää

Kuntabarometri on tärkeä johtamisen väline kunnalle ja paikalliselle yrittäjä yhdistykselle. Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille. Yrittäjäyhdistykset vuorostaan saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa.

Kyselyn pohjalta annetaan arvosana kunnan elinkeinopolitiikasta. Loviisan sijoittuminen aikaisempina vuosina Uudenmaan alueella on ollut hyvin vaatimaton.Sijoitus jättää kovasti toivomisen varaa. Loviisan kaupunki sijoittui sijalle 19. Tämä on kolmanneksi viimeinen sija. Loviisa on samalla sijalla kun edellisessä barometri tutkimuksessa.

Loviisan Yrittäjät ry. on asettanut tavoitteekseen että Loviisasta tulee Suomen paras kunta yrittää. Oikeutettu kysymys tässä vaiheessa on esittää – Miten tässä onnistumme? Vastaus on yksinkertainen, onnistumme yhdessä tekemällä.

Loviisan yrittäjät on kuntavaalien alla tavannut kaikkia poliittisia puolueita. Suomen Yrittäjillä on yli 115.000 jäsenyritystä.Yrittäjyys ei ole sidottu että kuuluu johonkin poliittiseen puolueeseen. Yrittäjiä löytyy kaikista poliittisista puolueista. Loviisan Yrittäjille yhdistyksenä on erittäin tärkeää että meillä on kaikkien poliittisten puolueiden kanssa hyvä vuorovaikutus. Vain sillä viemme elinkeinopolitiikkaa eteenpäin kaupungissamme. Asia on tärkeä sillä viimeisten vuosikymmenien aikana pk-yritykset ovat luoneet yli 150.000 uutta työpaikkaa Suomeen.

Puoluetapaamississa olemme esittäneet yrittäjien omasta suusta tullutta kuntavaaliohjelmaa. Otsikot ovat kaikki toteutettavissa. Osa kohdista ovat jopa välttämättömiä. Toteutusaikataulu myös vaihtelee. Kaikkia kohtia kuitenkin yhdistää yrittäjämyönteisyys. Kuntavaaleissa päätetään elinvoimasta ja siitä, kuinka yrittäjien näkemykset otetaan huomioon.

  1. Julkista sektoria on pakko tehostaa, jos kakkua halutaan kasvattaa.
  2. Kunnan ja yritysten aktiivinen vuoropuhelu on elinkeinopolitiikkaa.
  3. Kun kunnassa tehdään päätöksiä, tarkistettava aina yritysvaikutukset.
  4. Rakentaminen ja yhteydet luovat vahvan kivijalan: luvat ja kaavat nopeasti.
  5. Kunnan kannattaa auttaa yrittäjiä: vaadittavat tiedot voitava antaa sähköisesti.
  6. Hyödynnettävä etätöiden yleistyminen, monelle kunnalle hyvä mahdollisuus.
  7. Julkisista hankinnoista vauhtia yrittäjyyteen: Kunnan on tarpeellista aina muistaa pienet yritykset!
  8. Vähemmän kunta yhtiöitä ja enemmän paikallista yrittäjyyttä!
  9. Yritykset kannattaa aina ottaa mukaan tuottamaan palveluita kuntalaisille.
  10. Päivähoito ja koulutus nykyaikaan, nuorille oppia myös yrittäjyydestä.

Hyvät kuntavaaliehdokkaat – Yrittäjämyönteinen kunta on menestyvä kunta. Näissä vaaleissa päätetään Loviisan tulevaisuudesta. Kun kunnan ja yritysten välillä on vuoropuhelua syntyy elinvoimaista elinkeinopolitiikka