13.3.2018 klo 13:41
Uutinen

LUPA TEHDÄ TOISIN

Kannanotto Kuopion keskustan alueen pysäköinnin hinnan korotuksiin – pidämme yritysten puolta!

Kuopion kaupunki hehkuttaa uudessa strategiassaan Kuopion toimivan avoimesti, innostavasti, yhdessä ja asukasta varten. Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri ilmoitetaan strategisiksi päämääriksi.

Tätä taustaa vasten olemme syvästi pettyneitä kaupungin suunnitelmiin pysäköinnin hinnan korotuksista – nehän vaikuttavat paitsi koko ruutukaava-alueen yritysten, myös asukkaiden elämään.

Pidämme erikoisena myös sitä, että Kuopion kaupunki ja kaupunkirakennelautakunta eivät ole tässä asiassa tehneet yritysvaikutusten arviointia, vaikka Kuopion kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen yritysvaikutusten arvioinnista jo vuonna 2011. Nyt sekä yritys- että asukasvaikutusten arviointi on tullut tehdyksi sosiaalisessa mediassa.

Yritysmaailmassa harvoin käytetään hinnankorotuksia keinona tuloksen parantamiseen – kokemuksemme mukaan asiakkaat valitettavasti äänestävät jaloillaan, varsinkin kun vaihtoehtoja on.

Mielestämme keskustan vetovoiman kehittämisen tulisi olla kaikkien yhteinen tavoite. Pysäköintihintojen korottamisen sijaan asiakasmäärien kasvattamisen tulisi olla se ratkaisu, jolla pyritään yhdessä vaikuttamaan positiivisesti sekä kaupungin imagoon, pysäköintituottoihin että alueen yritysten hyvinvointiin.

Ehdotamme, että asiassa otettaisiin aikalisä. Kaupunkikeskustan kehitys on lähtenyt hyvälle kasvu-uralle, mahdollistetaan hyvä kasvu myös jatkossa. Tarjoamme kaupungille yhteistyön kättä – miksi emme etsisi yhdessä ratkaisuja keskustan asiakasvirtojen lisäämiseen?

Lupa tehdä toisin merkitsee luovuutta ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja arvioida kriittisesti myös vakiintuneita toimintatapoja, sanotaan kaupungin strategiassa. Ei siis ole häpeä arvioida uudelleen tehtyjä päätöksiä.

Yhteistyöhengessä,

Kuopion Yrittäjät ry hallitus
Kuopion sataman kehittämisyhdistys hallitus

TAUSTAA:
Kuopion kaupungin kanssa on viime viikkoina käyty keskustelua erityisesti keskustan alueen pysäköinnin hinnan korotuksista. Kaupunkirakennelautakunta on jo viime vuoden puolella tehnyt päätöksen hinnan korottamisesta, asiaa on valmisteltu ja se tuotiin uudelleen lautakunnan päätöksen tekoon helmikuun lopulla. Alunperin ehdotettiin mielestämme rajuja hinnankorotuksia, joita sittemmin yrittäjiltä ja kaupunkilaisilta tulleen ankaran palautteen vuoksi lievennettiin jopa niin, että kadunvarsipysäköinnin maksua oltaisiin osittain huojennettu nykyisistä hinnoista. Kuopion Yrittäjien jäseniltään saaman palautteen mukaan minkäänlainen hinnankorotus ei kuitenkaan tule kysymykseen, joten pyysimme mukaan sekä Kuopion kaupunkikeskustan että sataman kehittämisyhdistyksiä yhteiseen kannanottoon. Kannanotolla oli kiire, sillä kaupunkirakennelautakunta kokoontuu päättämään asiasta huomenna 14.3. Valitettavasti emme tällä aikataululla saaneet kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen hallituksen siunausta kannanottoon.

Kannanotto on lähetetty 13.3.2018 kaupunginjohtajalle ja kaupunkirakennelautakunnan jäsenille sekä median edustajille.