7.4.2020 klo 15:32
Uutinen

Luvattu raha loppuu hetkessä – Yrittäjägallupin mukaan puolet yrityksistä tarvitsee suoraa julkista tukea

Yrittäjägallupin mukaan joka kolmas yritys on menettänyt yli puolet myynnistään. Kymmenen prosenttia yrityksistä on menettänyt koko liikevaihtonsa. – Julkiselle tuelle on huutava tarve. Luvattu raha loppuu hetkessä, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Tuoreessa Yrittäjägallupissa haastateltiin 1111 yrityksen edustajaa. Gallupin mukaan koronavirus on aiheuttanut ongelmia 76 prosentille yrityksistä. Yrityskoon mukaan katsottuna eniten kärsivät 5–9 työntekijän mikroyritykset (83%).

Myynti on vähentynyt 62% prosentilla yrityksistä, samoin asiakkaat (54%). Tapahtumia on peruttu (44% yrityksistä) ja tuotantoketjuissa on ollut häiriöitä (13%).

– Koronakriisi iskee voimalla yrityksiin eri toimialoilla eri puolilla maata. Kovimmin se iskee kauppaan, jossa 90 prosenttia on kärsinyt koronan takia, Mikael Pentikäinen kommentoi.

Yli puolet yrityksistä ilmoittaa, että myynti on vähentynyt 30 prosentilla tai enemmän. Lähes neljäsosalla (23%) myynti on vähentynyt alle puoleen normaalista. Joillakin yrityksillä myynti on kuitenkin jopa kasvanut (3% yrityksistä).

Maksuvaikeuksia ja konkurssin uhka

Joka viides yritys on maksuvaikeuksissa. Niiden määrä ei ole lisääntynyt edellisestä Yrittäjägallupista, joka tehtiin koronakriisin alkuvaiheissa maaliskuun puolivälissä.

– Joka kymmenes yritys pelkää ajautuvansa konkurssiin. Se tarkoittaisi noin 30 000 pientä ja keskisuurta yritystä. Joka viides kaupan alan yrittäjä pelkää yrityksensä konkurssia, Pentikäinen sanoo.

Massiiviset lomautukset

– Edessämme on massiivinen lomautusten aalto, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi.

Lomautuksia on käynnistänyt jo 43 prosenttia työnantajayrityksistä. Vähintään 10 hengen yrityksistä puolet (50%) on käynnistänyt lomautukset, 5–9 työllistävistä lähes saman verran (47%) ja 2–4 hengen yrityksistä hieman yli kolmasosa (36%).

Lomautuksia on eniten kaupan alalla, missä jo 46 prosenttia yrityksistä on käynnistänyt lomautukset. Parhaiten näyttää selvinneen rakentaminen, missä alle viidesosa yrityksistä (17%) on käynnistänyt lomautukset.

Lomauttavien yritysten määrä on selkeästi kasvanut edelliseen Yrittäjägallupiin verrattuna. Alueellisesti lomautukset näyttävät jakautuvan tasaisesti eri puolille Suomea. Yrittäjägallupin mukaan lukumääräisesti eniten lomauttavia yrityksiä on Länsi-Suomessa (285 kpl).

– Esitämme, että valtio ottaisi vastuulleen yritysten ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksut pahimman kriisin yli määräajaksi, esimerkiksi huhti–toukokuuksi, Mikael Pentikäinen kertoo.

– Se olisi tehokas, kaikki yritykset tavoittava tuki, joka vähentäisi painetta lomautuksiin, ja vahvistaisi siten myös työttömyysturvajärjestelmän kestävyyttä, Pentikäinen painottaa.

Huhtikuun alkupäiviin mennessä seitsemän prosenttia yrityksistä on käynnistänyt irtisanomisia. Eniten niitä on ollut teollisuudessa (12%).

Puolet yrityksistä aikoo hakea valtion tukea

Lähes joka toinen yritys (48%) kokee tarvitsevansa ja aikoo myös hakea suoraa julkista tukea.

– Määrä on merkittävä. Se tarkoittaa noin 135 000 yritystä. Tukea tarvitsevat kaikenkokoiset yritykset. Osa yrityksistä ei selviä koronakriisin yli ilman suoraa tukea ja siksi siihen on panostettava merkittävästi tämänhetkistä enemmän, Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Eniten tarvetta on kaupan alalla (60%) ja palveluissa (51%). 5–9 hengen yrityksissä julkisen tuen tarve on suurin (55%). Yli kymmenen henkilön yrityksistä 40 prosenttia sanoo tarvitsevansa suoraa julkista tukea koronakriisistä selviämiseen.

Business Finlandin ja Ely-keskusten kautta jaettavaa tukea on toistaiseksi hakenut noin 25 000 yritystä. Yksinyrittäjille tarkoitetun tuen haku yritysten kotikuntien kautta alkanee lähipäivinä.

– Nyt on varmistettava näiden kanavien toimivuus ja niiden kautta jaettava rahamäärä pitää kaksinkertaistaa kahteen miljardiin euroon, pääekonomisti Kuismanen arvioi.

Monet kääntyneet myös pankin puoleen

Noin kolmannes yrityksistä (32%) pitää myös lainarahoitusta mahdollisena. Mitä suurempi yritys, sitä laajemmin lainarahoitus nähdään mahdollisena.

Yli kymmenen hengen yrityksistä yli puolet (53%) pitää lainarahoitusta mahdollisena. Yhden työntekijän yrityksistä vain viidesosa (20%) pitää lainaa mahdollisena ratkaisuna.

– Yrityksistä 30 prosenttia on jo kääntynyt tai kääntyy pankin puoleen. Eniten kysyntää kriisin alkuvaiheessa on ollut lainojen maksuohjelmien lykkäyksille. Kriisin pitkittyessä uusien rahoitusjärjestelyjen tarve tulee nousemaan, Kuismanen korostaa.

Yrittäjiltä hallitukselle arvosanaksi 7,6

Yrittäjät ovat tyytyväisiä pääministeri Sanna Marinin hallitukseen koronakriisin hoitamisessa. Yrittäjät antavat hallitukselle kouluarvosanan 7,6.

– Se on hyvä arvio vaikean tilanteen hoitamisesta. Tyytyväisimpiä ovat yksinyrittäjät, jotka ovat saamassa oman tukensa ja joista monelle yrittäjän työttömyysturva on tärkeä asia. Heistä runsas kolmannes antaa hallitukselle kiitettävän, Mikael Pentikäinen sanoo.

Näin Yrittäjägallup tehtiin

Yrittäjägallupin toteuttaa Kantar TNS Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 1111 yrityksen edustajaa 1.–3. huhtikuuta. Tutkimuksessa haastatellaan myös muita kuin Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiä.

Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.

Kantar selvitti koronakriisin vaikutuksia yrityksiin nyt toisen kerran. Ensimmäinen koronakriisiä käsittelevä Yrittäjägallup tehtiin 18. –24. maaliskuuta. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi