18.5.2020 klo 14:06
Uutinen

Maa-, metsä- ja kalatalousyrittäjien tuet haettaviksi tänään – linjassa muiden yritystukien kanssa

Haettavana on Maaseudun yritysten väliaikainen tuki, Alkutuotannon väliaikainen tuki sekä kalatalouden väliaikainen tuki.

Maatalousyrittäjien yritystukimuodot koronaepidemian aikana ovat tulleet haettaviksi maanantaina 18. toukokuuta. Tukia haetaan Ely-keskuksen kautta.

Haettavana on Maaseudun yritysten väliaikainen tuki, Alkutuotannon väliaikainen tuki sekä kalatalouden väliaikainen tuki.

Nämä yritysryhmät ovat tähän asti jääneet yritystukien ulkopuolelle.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki on tarkoitettu alle 10 henkeä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat tai myyvät maataloustuotteita. Liikevaihto tai tase tulee olla alle kaksi miljoonaa euroa. Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai järjestöille.

Maatilan yhteydessä harjoitettavan liiketoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla kuin se, jolla yritys tuottaa maa-, metsä tai kalataloutta.

Yhdenmukaisia muiden yritystukien kanssa

Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu esimerkiksi erikoistuneille maatiloille, porotiloille sekä puutarhatilat, jotka myyvät suoraan ravintoloille ja joiden tuotteiden menekki on seisahtunut ja hidastunut koronakriisin vuoksi.

Rahallinen avustus näissä tukimuodoissa voi olla 5 000 – 10 000 euroa. Tukea voi saada enintään 80 prosenttia esitetyistä menoista. Menoiksi kelpaavat kaikki kiinteät kulut, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakulut. Avustusta ei saa tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Kalatalouden kriisiavustus voi olla 3 000 – 10 000 euroa, ja sitä voidaan myöntää elinkeinonharjoittajista suuryrityksiin.

– Näiden nyt myönnettäväksi esitettävien avustusten määriä ja ehtoja voidaan pitää kohtuullisen yhdenmukaisina muiden tällä hetkellä käytössä olevien, työ- ja elinkeinoministeriön myöntämien suorien avustusten kanssa. Nämä avustukset ovat pienimpien yritysten osalta jossain määrin anteliaammat kuin muut koronatuet, mutta merkittävää eroa ei ole, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo.

Väliinputoajia on

Ruokaviraston sivuilla luetellaan tuotteita, jotka ovat maataloustuotteita. Näitä ovat esimerkiksi lihatuotteet, maitotuotteet sekä hedelmät, vihannekset ja kasvikset, sienet, marjat ja yrtit ja monet näistä valmistetut tuotteet.

– Maaseudun yritysten väliaikainen tuen osalta on selvää, että valitettavasti väliinputoajia on. Tämä johtuu siitä, että tukea voi saada vain maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys. Tällöin valitettavasti moni maatilojen yhteydessä toimiva yritys, kuten pienleipomot ja -panimot rajautuvat tuen ulkopuolelle. Tämä rajoitus johtuu EU:n lainsäädännöstä ja on siten yhtenäinen kaikissa EU-maissa, Malinen toteaa.

Nyt käyttöönotettavat tuet ovat jatkumoa yritystuille, joita hallitus on myöntänyt koronakriisistä selviämiseksi yrityksille. Valmistelussa on yleinen kustannustuki, joka ei ole riippuvainen toimialasta. Esimerkiksi kalatalous on aiemmin jäänyt yritystukien ulkopuolelle. Meri- ja kalatalous kertoo tiedotteessaan, että kalatalouden tukien enimmäismäärää tarkistetaan hallituksen tulevien yritystukia koskevien linjausten mukaisesti.

– Tärkeää on varmistaa se, että kaikkia yrittäjiä kohdellaan yhdenvertaisesti siinä vaiheessa, kun hallituksen parhaillaan valmistelussa oleva yrityksille jaettavaa kustannustuki otetaan käyttöön. Hallitus on linjannut, että aiemmat tuet yhteensovitetaan uuteen tukeen. Siinä vaiheessa ei mitään aiempaa tukimuotoa tai yrittäjäryhmää ole tarkoituksenmukaista aiheettomasti suosia, Malinen sanoo.

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi