27.11.2017 klo 10:36
Uutinen

Maahanmuuttajayrittäjät kokevat yrityksen perustamisen melko helpoksi – suomen kieli tuottaa haasteita

Helsingin Yrittäjät selvitti maahanmuuttajayrittäjien näkemyksiä yrityksen perustamisesta pääkaupunkiseudulla. Yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille jokseenkin helppoa, ja siihen saa apua. Toiminnan aloittamisessa kohdataan kuitenkin monia haasteita, kuten englanninkielisen kirjanpitäjän löytäminen, rahoitusjärjestelyt sekä verojen moninaisuus. Haasteina mainittiin myös asiakkaiden, yhtiökumppaneiden ja työntekijöiden löytäminen.

Helsingin Yrittäjät teki kesällä 2017 kyselyn, johon vastasi vajaat sata Suomeen muuttanutta yrittäjää Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Kohderyhmänä olivat pääosin julkisia yrityspalveluja hyödyntäneet yrittäjät, mutta vastaajissa oli myös itsenäisesti yrityksensä perustaneita maahanmuuttajayrittäjiä. Kysely tehtiin verkkokyselynä englanniksi.

Kyselyyn vastanneista suuri osa oli juuri aloittanut yritystoiminnan tai toiminut yrittäjänä 1–5 vuotta. Monet olivat kuitenkin toimineet yrittäjinä kotimaassaan ennen muuttoaan Suomeen. Yrittäjät olivat tulleet pääkaupunkiseudulle muun muassa Venäjältä, Intiasta, Saksasta, Unkarista, Hollannista, Italiasta, Perusta, Senegalista ja Latinalaisesta Amerikasta.

Yritystoiminnan aloittamisessa haasteena suomen kieli

Yritystoiminnan aloittaminen koettiin yleisesti melko helpoksi, ja vain pieni osa piti aloittamista hyvin vaikeana. Haasteena oli suomen kieli, koska suuri osa perustamispalveluista on tarjolla vain suomeksi ja ruotsiksi. Kyselyn perusteella englanninkielisiä palveluja ei ole riittävästi tarjolla. Yritystoiminnan aloittamista pitivät helpoimpana ne maahanmuuttajat, jotka saivat apua kirjanpitäjältä, perheeltään, yrittäjäjärjestöltä ja yrityspalveluista. Yrityksen rekisteröiminen koettiin helpoksi, mutta osalla oli haasteita toiminnan aloittamisessa. Lähes puolet koki byrokratian ja verojen maksamisen helpoksi. Osa piti kuitenkin verojen maksamista melko haastavana.

– Some important info about taxes is still missing in English, eräs vastaajista kommentoi.

Viranomaisilta kaivataan lisää englanninkielisiä palveluja

Vastaajat toivoivat lisää englanninkielisiä yrityspalveluita ja yrityspalvelusivustoja. Myös englanninkielisiä kursseja yritystoiminnasta kaivattiin. Yli puolet vastaajista ei puhu suomea, ja heidän pääkielensä yritystoiminnassa on englanti. Vastauksissa ehdotettiin tehtäväksi erikielisiä opetusvideoita yrityksen perustamisesta Suomessa ja toivottiin, että valtio tukisi englanninkielisten palvelujen, esimerkiksi veroneuvontapalvelujen, perustamista Suomeen. Kyselyssä tuotiin esiin myös se, että englanninkieliset palvelut voisivat auttaa suomalaisia yrityksiä vientipyrkimyksissä. Lainmuutoksia koskevia tietoja toivottiin maahanmuuttajien omilla kielillä:

– I would suggest to organise lectures about news in law and legislation, once or twice a year, in my native language. Online lectures would also be great, or YouTube, toivoi eräs vastaaja.

HEI Network kokoaa kansainväliset Yrittäjät yhteen

Selvityksen tekijä Helsinki Entrepreneurs International (HEI Network) on Helsingin Yrittäjien alaisuudessa toimiva kansainvälisten yrittäjien verkosto. HEI Networkistä on vajaan kahden vuoden aikana kasvanut yli 500 kansainvälisyydestä kiinnostuneen yrittäjän yhteistyöelin. Verkosto on ainutlaatuinen Suomessa, ja sille on ollut selkeä tilaus: kansainvälisyys käsittää viennin, tuonnin ja yhteistyön kansainvälisten yrittäjien kesken sekä Suomessa että ulkomailla. HEI Network -verkostossa on mukana jo yli 30 eri kansallisuutta.

Lisätietoja kyselystä:

viestinnän asiantuntija Virve Juhola, Cape Context Oy, p. 050 359 9068, virve @ capecontext.com

puheenjohtaja Sarianne Reinikkala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 900 0334, sarianne.reinikkala @ yrittajat.fi

Lisätietoja HEI Networkistä:

puheenjohtaja Raija Lehtinen, HEI Network, p. 050 517 4771, hei.helsinki @ yrittajat.fi

Kyselyn tulokset esitellään maanantaina 27.11.2017 klo 15.00 NewCo Helsingin tiloissa Yrityslinnassa (Ensi linja 1, 00530 Helsinki) TOGETHER – YHDESSÄ -seminaarissa. Tervetuloa kuulemaan lisää!

>> Lisätietoja TOGETHER – YHDESSÄ – an international seminar -tapahtumasta

Kuva: Shutterstock