28.11.2017 klo 07:06
Uutinen

Maahanmuuttajayrittäjien toive: Lisää englanninkielistä veroneuvontaa

Helsingin Yrittäjät on selvittänyt maahanmuuttajayrittäjien näkemyksiä yrityksen perustamisesta pääkaupunkiseudulla. Tuloksissa korostuu kielitaidon puute.

Helsingin Yrittäjien tekemän selvityksen mukaan yrityksen perustaminen pääkaupunkiseudulla on maahanmuuttajille jokseenkin helppoa, mutta ongelmia on edelleen. Haasteita on muun muassa yritystoiminnan aloittamisessa.

Eniten ongelmia maahanmuuttajilla on englanninkielisen kirjanpitäjän löytämisessä, rahoitusjärjestelyissä ja verojen maksun kanssa. Haasteina mainittiin myös asiakkaiden, yhtiökumppaneiden ja työntekijöiden löytäminen.

Helsingin Yrittäjät teki kyselyn viime kesänä. Siihen vastasi vajaat sata Suomeen muuttanutta yrittäjää Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Kohderyhmänä olivat pääosin julkisia yrityspalveluja hyödyntäneet yrittäjät, mutta vastaajien joukossa oli myös itsenäisesti yrityksensä perustaneita maahanmuuttajayrittäjiä. Kysely tehtiin verkkokyselynä englanniksi.

Suomen kieli merkittävä haaste

Yritystoiminnan aloittaminen koettiin yleisesti melko helpoksi, ja vain pieni osa piti aloittamista hyvin vaikeana. Haasteena on enimmäkseen suomen kieli, koska suuri osa perustamispalveluista on tarjolla vain suomeksi ja ruotsiksi.

Kyselyn perusteella englanninkielisiä palveluja ei ole riittävästi tarjolla. Yritystoiminnan aloittamista pitivät helpoimpana ne maahanmuuttajat, jotka saivat apua kirjanpitäjältä, perheeltään, yrittäjäjärjestöltä ja yrityspalveluista.

Lähes puolet koki byrokratian ja verojen maksamisen helpoksi. Osa sen sijaan piti verojen maksamista haastavana. Ongelmaksi kerrottiin esimerkiksi verotusta käsittelevän informaation löytämisen englannin kielellä.

Toiveissa englanninkieliset palvelut

Maahanmuuttajat toivovat lisää englanninkielisiä yrityspalveluita ja yrityspalvelusivustoja kuin myös englanninkielisiä kursseja yritystoiminnasta. Yli puolet vastaajista ei puhu suomea, ja heidän pääkielensä yritystoiminnassa on englanti.

Vastauksissa ehdotettiin erikielisiä opetusvideoita yrityksen perustamisesta Suomessa ja toivottiin, että valtio tukisi esimerkiksi englannin kielisten veroneuvontapalvelujen perustamista Suomeen. Lainmuutoksia koskevia tietoja toivottiin maahanmuuttajien omilla kielillä.

Kyselyyn vastanneista suuri osa oli juuri aloittanut yritystoiminnan tai toiminut yrittäjänä 1–5 vuotta. Monet olivat toimineet yrittäjinä kotimaassaan ennen muuttoaan Suomeen. Yrittäjät olivat tulleet pääkaupunkiseudulle muun muassa Venäjältä, Intiasta, Saksasta, Unkarista, Hollannista, Italiasta, Perusta, Senegalista ja Latinalaisesta Amerikasta.

Selvityksen teki Helsinki Entrepreneurs International (HEI Network), joka on Helsingin Yrittäjien alaisuudessa toimiva kansainvälisten yrittäjien verkosto.

Kuva: iStockPhoto

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi