20.1.2018 klo 20:40
Uutinen

Maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa kunniamaininta Hirsirakennukset V. Sairaselle

Etelä-Savon Yrittäjien, kauppakamarin ja maakuntaliiton sekä Finnveran ja Fennian edustajista koostuva raati on maakunnallisen Vuoden yrittäjän valinnan yhteydessä päättänyt myöntää myös kunniamaininnan Hirsirakennukset V. Sairaselle

Toiminnassaan Hirsirakennukset V. Sairanen toteuttaa esimerkillisesti Etelä-Savon maakuntastrategian kärkivalintaa: ”Metsästä menestystä ja mielihyvää”. Perinnerakentaja Vesa Sairanen on onnistunut toteuttamaan kannattavaa liiketoimintaa omasta kapean erikoisalan osaamisestaan. Yli 20 vuoden aikana toimitettu huippulaatu ja toimintavarmuus takaavat, että Hirsirakennus V. Sairanen on perinnerakentamisen johtava yritys.

Hirsirakennukset V. Sairasen liiketoiminta on yksilöllisten, käsinveistettyjen hirsirakennusten suunnittelu- ja valmistaminen pyörö-, pelkka- ja kelohirrestä perinteitä kunnioittaen, nykyajan vaatimukset huomioiden. Viiden vuoden ajan yritys on tehnyt myös yhteistyötä hirsirakentamiseen erikoistuneiden arkkitehtien kanssa. Vesa Sairasella on esteettistä silmää ja hän osaa piirtää asiakkaiden toivomusten perusteella odotukset yllättävän lopputuloksen. Tuotantoa on tehostettu siten, että osa perusrakenteista tehdään samaa pohjaa hyödyntäen. Sairanen pitää kuitenkin kiinni siitä, että jokaisessa toimitetussa rakennuksessa on jotain yksilöllistä, eikä kahta samanlaista rakennusta ole toimitettu.

Hirsirakennukset V. Sairasen tuotteita ovat mm. hirsitalot, -mökit, -saunat, -aitat ja -laavut. Sairanen toteuttaa myös asiakkaiden yksilöllisten toiveiden mukaiset avaimet käteen -toimitukset. Lisäksi Sairanen tekee arvorakennusten korjaustyöt, kengitystyöt sekä perinnekatot (päre-, lauta-, malka-, turvekatot sekä esim. Kesälahden kellotapulin tervaus). Sairanen tekee myös kirvesmiehen työt (ikkunat & ovet sekä kattorakenteet). Julkisten rakennusten osuuden kasvattaminen tuotannossa kiinnostaa. Käsityön hinta asettaa kuitenkin omat haasteensa kilpailutuksissa, mutta laadukas hirsirakennus on käytännössä ikuinen.

Ympäristöasiat ja kestävä kehitys ovat Sairasen liiketoiminnassa tärkeitä. Raaka-aine tulee läheltä ja monet metsänomistajat tarjoavat omia puitaan ennemmin jalostettavaksi ”uuteen elämään”, kuin hävittävät niitä teolliseksi raaka-aineeksi. Hirsirakennukset V. Sairanen luo toiminnallaan myös työtä ja toimeentuloa lähialueelle.

Sairasen hirsirakennukset valmistetaan pääosin alusta loppuun Hiukkajoen kylässä ja viedään numeroituina osina pystytettäväksi käyttöpaikalleen, joka voi olla toisella puolen maata. Vuonna 2009 Hiukkajoelle valmistui halli, jonka suojassa työskentely on tehokasta säästä riippumatta. Entistä epävakaammat säät ja jatkuva kosteus ovat taivasalla työskentelevälle haasteita. Myös isojen rakennusten valmistamiseksi harkinnassa on toisen isomman hallin rakentamista.

Vesa Sairanen on vahvasti läsnä alan tapahtumissa, ja osallistuu koulutus- ja edunvalvontatyöhön. Hän on Hirsitaito ry:n jäsen ja toiminut useamman kauden varapuheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä. Sairanen jakaa omaa osaamistaan kiinnostuneille ja haluaa edistää perinnerakentamista erilaisten yhteistyökumppanuuksien kautta. Hänelle perinnerakentamisen vahvistaminen on tärkeää ja mm. ammattikouluyhteistyö on ratkaisevaa.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut tasaisen kannattavasti, mikä mahdollistaa pitkäntähtäimen suunnittelun. Vaikka työ on 50-vuotiaalle Sairaselle intohimo ja eläkeikäänkin on ainakin 15 vuotta, hänen tulevaisuuden tavoitteenaan on jättää menestyvän yrityksen vetovastuu nuoremmille. Tästäkin syystä lisäinvestoinnit ovat vakavan harkinnan alla. Elinvoimainen yritys on helpompi luovuttaa omalle jälkipolvelle tai uudelle omistajalle.

Sairanen kiittää perhettään, joka on ollut tukena ja mahdollistanut yrittäjyyteen panostamisen. Hyvä ammattimiesten työtiimi vahvistaa yrittäjän uskoa liiketoiminnan menestykseen myös tulevaisuudessa. Vuoden 2017 lopussa Sairanen työllisti 4 henkilöä. Osaajia on löytynyt niin omalta kuin ulkopaikkakunniltakin. Vakituinen työpaikka on houkutellut yhden henkilön muuttamaan Punkaharjun talousalueelle ja yksi paluumuuttajakin on saanut työpaikan hirsirakentajana.

Lisätiedot: Vesa Sairanen 040 594 6995