29.3.2022 klo 10:44
Uutinen

Maaliskuun uutisia

Hallituksen jäsen esittäytyy

Tervehdys
Olen Timo Nuutinen, juvalainen paluumuuttaja ja tilintarkastajayrittäjä. Tulin mukaan Juvan Yrittäjien toimintaan syksyllä. Toimin yrittäjänä viime vuonna perustamassani tilintarkastusyhteisössä, jonka kotipaikka on Juva. Toinen jalka on ollut kaiken aikaa Juvalla. Kuopiossa tuli asuttua ja työskenneltyä reilut 10 vuotta, sitä ennen Helsingissä ja Lappeenrannassa. Pohjakoulutukselta olen kauppatieteiden maisteri eli ekonomi. Koko työurani olen työskennellyt kaikenkokoisten yritysten parissa yrityksissä ja julkissektorilla: tilintarkastuksessa kahdella maailman suurimmilla toimijalla (KPMG ja PwC) sekä pienessä pk-yrityksessä, liikepankissa sekä asiantuntijatehtävissä Yritysverotoimistossa. Asiakkaiden koko on vaihdellut pöytälaatikkofirmasta kansainvälisesti toimiviin pörssiyhtiöihin. Joudun tai saan jatkuvasti päivittää osaamistani erilaisilla talouteen, tilintarkastukseen, yhtiöoikeuteen ja verotukseen liittyvillä opinnoilla työn ohessa: tilintarkastajan toimenkuvaan liittyy kasa pakollisia koulutuksia vuosittain, jotta pystymme huomioimaan esim. lakimuutokset ja uudet käytännöt asiakkaidemme toiminnassa. Olen ollut satojen erilaisten yritysten kanssa tekemisissä talouteen ja verotukseen liittyvissä asioissa eri toimialoilla ympäri Suomea, joten tästä on melkoista hyötyä asiakkaan mahdollisuuksia tai ongelmia pohdittaessa. Taloushallinnon järjestelmät ja toimintatavat ovat kehittyneet melkoisesti viime vuosina. Laskutus ja kirjanpito on siirtynyt tai siirtymässä sähköiseen maailmaan, pilveen, mutta perinteiset mappiasiakkaat ovat edelleen merkittävä asiakasryhmä, joita palvellaan samoin tavoin.

Itä-Suomen Tilintarkastus Oy on yrittäjävetoinen PRH:n hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiö tarjoaa nykyaikaisia tilintarkastuspalveluita ja verokonsultointia pääasiassa pk-yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille sekä julkissektorille (kunnat, kaupungit, seurakunnat, valtion organisaatiot). Porukkaa meiltä löytyy toimeksiannosta riippuen 2-5 henkeä. Useimmilta meistä löytyy omakohtaista kokemusta yrittäjänä toimimisesta. Toimimme joustavasti ja tarkastuksen tekee aina kokenut tilintarkastuksen ammattilainen: olemme työskennelleet yli 10 vuotta alalla vaativissa asiantuntijatehtävissä. Meiltä saa tilintarkastuksen lisäksi palvelua esimerkiksi kirjanpidollisissa kysymyksissä, verotuksellisissa asioissa, osakassopimuksen laatimisessa, yrityskauppoihin, sukupolvenvaihdokseen ja yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa. 

Ennakointi helpottaa elämää merkittävästi ja hyvin suunnitellulla toimenpiteellä saattaa olla suuret taloudelliset vaikutukset. Lähes poikkeuksetta kannattaa selvittää asiat ja mahdollisuudet etukäteen. Aluksi kannattaa laatia laskelmat eri vaihtoehdoilla, hakea mahdollisesti verottajan ennakkoratkaisut tarvittavien verolajien osalta ja vasta sen jälkeen alkaa toimimaan. Vaikka itsellämme on laaja osaaminen, emme mekään ole nykyisessä lukuisten eri kansallisten ja kansainvälisten säännösten ympäröimässä maailmassa kaikkivoipia: kaikkea emme yritä tai edes halua tehdä, vaan ohjaamme asiakkaan tarvittaessa sopivamman asiantuntijan pakeille. Käsityksemme mukaan olennainen seikka asiantuntijatyötä on oman osaamisen tunnistaminen: onneksi meillä on osaava yhteistyökumppaneiden verkosto eri osa-alueilla. Vastaavasti pystymme tarjoamaan omaa asiantuntemustamme toisten toimijoiden kuten tilitoimistojen, asianajotoimistojen, kiinteistötoimijoiden tai liikkeenjohdon konsulttien käyttöön.

Timo Nuutinen
HT-, JHT-tilintarkastaja, yrittäjä
Itä-Suomen Tilintarkastus Oy, tilintarkastusyhteisö

Puh. 040 129 6162
www.auditim.fi

Timo Nuutinen