29.3.2022 klo 10:12
Uutinen

Maaliskuun uutisia

Luottamus on yritystoiminnan kulmakivi

Muutama viime vuosi on ollut haastavaa aikaa meille kaikille. Koronaviruspandemia, uhkaava ilmastonmuutos ja nyt viimeisenä Ukrainan sota ovat vaikuttaneet siihen, että luottamuksen ansaitseminen ja säilyttäminen on erityisen tärkeää. Venäjän aloittama sota Ukrainassa on osoittanut sen, että luottamuksen voi menettää hetkessä ja sen rakentaminen uudelleen voi kestää kauan. Luottamus on erittäin tärkeä tekijä yritystoiminnassakin. Asiakas- ja kumppanisuhteet rakentuvat paitsi koetulle hyödylle myös luottamuksen varaan. Keskeisiä kysymyksiä ovatkin, miten pystymme rakentamaan luottamusta työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaiden välille? Vasta, kun luotamme toisiimme, voimme aidosti tuottaa arvoa. Perinteisesti luottamusta on rakennettu sitovilla sopimuksilla tai jopa pelotteilla, jotka liittyvät sovituista asioista poikkeamiseen.

Me Metatavulla uskomme vahvasti, että myös softabisnes perustuu luottamukseen. Avoin lähdekoodi ja muutenkin avoimuus ovat keskeiset luottamuksen rakennuspalikat. Avoin lähdekoodi on hyväksi bisnekselle tarkasteltuna kummalta puolelta pöytää tahansa. Liiketoiminnan kannalta tarkasteltuna avoimuus rakentaa luottamusta ja on tehokas keino hallita teknistaloudellisia riskejä, kuten vaikkapa toimittajalukkoja tai elinkaaren aikaisia kustannuksia. Se myös lisää softakehityksen kustannustehokkuutta ja läpinäkyvyyttä yhdistettynä ketterään kehittämiseen. Toimittajan näkökulmasta se mahdollistaa kustannustehokkuuden kasvattamisen, kun avointa lähdekoodia voidaan hyödyntää myös muissa projekteissa. Tällöin projektit kasvattavat jatkuvasti teknistä pääomaa.

Avoin lähdekoodi mahdollistaa sen, että asiakas voi tarkastella tilaamansa työn laatua ja toisaalta avoimuus pakottaa tekijätkin olemaan skarppina. Vaatimus laadukkaasta koodista korostuu, kun asiakas tai kuka tahansa voi tarkastella koodin laatua ja toimintaa vaikkapa Githubissa. Avoimuus takaa myös jatkuvuuden. Koodin kehitystä voi tehdä hajautetulla monitoimijamallilla tai vaihtaa tekijää tarpeen vaatiessa. Pulaan ei joudu samalla tavalla kuin yksittäisen toimijan suljetun ratkaisun kanssa. Lisenssimaksujen sijaan raha voidaan ohjata kehitykseen ja arvoa tuottavaan toimintaan. Kaiken kaikkiaan avoimuus lisää toimittajan mahdollisuuksia rakentaa kestäviä ja pitkäaikaisia kumppanuuksia, eli kannattavaa liiketoimintaa.

Ei siis ole samantekevää millaisen luottamussuhteen rakennamme eri toimijoiden välille. Liiketoimintaympäristöt ovat yhä moninaisempia ja perustuvat ekosysteemeihin, kumppanuuksiin ja monitoimijamallisiin verkostoihin. Ne kaikki vaativat luottamusta ja avoimuutta toimijoiden välillä. Organisaatiot, jotka nauttivat luottamusta ovat houkuttelevia sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta. Tähän me Metatavulla pyrimme.

Jere Lauha
toimitusjohtaja
Metatavu Oy
p. 044 290 9201
jere.lauha@metatavu.fi

Anna palautetta

Kuntabarometri on Suomen Yrittäjien kysely, joka mittaa joka toinen vuosi kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä, kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa. Anna palautetta ja arvioi kuntasi toimintaa; missä on onnistuttu ja missä olisi parannettavaa. Kysely on auki 31.3. saakka. Vastaamaan pääset tästä.

Kesän tapahtumia

Elvytämme perinteitä ja nyt kannattaa merkitä päivät kalenteriin

2.6.2022     Aamukahvit: Kesäisesti torilla
10.6. 2022 Pikku Juhannus: Seilaamme Aino laivalla Astuvansalmen                                                                                  kalliomaalauksille ja Saimaan kesäisillä vesillä.
22.6. 2022 Kesäteatteri:  Mitä Kuuluu, Marja-Leena? Ensi-ilta Naisvuorella
Tulevien tapahtumien linkit avautuvat myöhemmin, joten seuraa uutisointia.

Kaupungin hankinnat

Tieto- ja tarjouspyynnöt löydät Claudiasta:
pienhankintapalvelu.fi
tarjouspalvelu.fi
Hilma

Ennakkotiedot hankinoista löytyvät hankintakalenterista. Ota seurantaan myös kaupungin muut viestintäkanavat: FB, Twitter, LinkedIn, Miksein kanavat ja uutiskirje. Kaupungin ostolaskudata on tulossa verkkoon.

Mikkelin kaupunki tarjoaa työnantajalle 400 euron arvoisen kesätyösetelin

Vuonna 2022 Mikkelin kaupunki maksaa 400 euroa mikkeliläiselle työnantajalle, joka palkkaa vuonna 2005–2007 syntyneen mikkeliläisen nuoren kesätöihin kesätyösetelillä 1.5.–31.8.2022 välisenä aikana. Nuoren tulee olla täyttänyt työn alkaessa 15 vuotta.

Kesätyöseteleitä on jaossa rajoitettu määrä, enintään 250 kappaletta. Setelin tarkoituksena on helpottaa nuorten työllistymistä paikallisiin yrityksiin, yhdistyksiin, järjestöihin ja säätiöihin. Kesätyösetelin hakuaika on käynnissä ja kestää 31.5.2022 asti.

Kun nuori on sopinut itselleen kesätyöpaikan mikkeliläisestä yrityksestä, yhdistyksestä, järjestöstä tai säätiöstä, hän voi hakea 400 euron arvoista kesätyöseteliä. Kesätyösetelituki maksetaan nuoren työllistäneelle työnantajalle. Kesätyöseteliä hakevalla nuorella tulee olla työnantajan allekirjoittama todistus sovitusta kesätyöpaikasta. 

Kaupunki suosittaa työnantajaa käyttämään palkkauksen periaatteina alan työehtosopimusta ja edellyttää Vastuullinen kesäduuni -kampanjan periaatteiden noudattamista. Lisäksi on huomioitava laki nuorista työntekijöistä (998/1993). Työnantajan tulee tehdä kirjallinen työsopimus nuoren kanssa ja antaa kirjallinen työtodistus  palvelussuhteen päätyttyä. Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomioita nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin.  Seteleitä annetaan maksimissaan yksi kappale nuorta kohden ja viisi kappaletta työnantajaa (y-tunnusta) kohden ja ne myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tuki maksetaan työsuhteen päätyttyä, kun työnantaja ilmoittaa sähköpostitse työsuhteen toteutuneen. Ilmoitus sähköpostiin rekrytointi@mikkeli.fi viimeistään 30.9.2022 mennessä. Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että lomakkeessa annetut tiedot ovat virheellisiä.

Kehitysyhtiön kuulumisia

ELY-keskusten myöntämien Yritysten kehittämisavustusten haku on jälleen avautunut. Haku sulkeutui aiemmin marraskuussa 2021 EU-rahoituskauden vaihtuessa. Uusi haku saatiin avattua 14.3.2022. Avustusta myönnetään yritysten hankkeisiin, joilla haetaan merkittävää vaikutusta yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan, osaamisen edistämiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen sekä energia- tai materiaalitehokkuuteen. Tuen osuus on enintään 50 % kokonaiskustannuksista. MikseiMikkeli avustaa rahoituksen hakemisessa. Katso lisää: https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Mikkelin yrityksille suunnatut hankintaillat järjestettiin helmikuun lopulla. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat julkistetaan haettavaksi Julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavan ja Tarjouspalvelun kautta. Avoimena olevat pienhankinnat puolestaan löytyvät Pienhankintapalvelusta. Myös vuoden 2022 hankintakalenteri on päivitetty. Tutustu tuleviin hankintoihin ja osallistu tarjouskilpailuihin: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/elinkeinot/hankinnat

MikseiMikkeli on julkaissut tapahtumatoimijoille uuden verkkosivuston, johon kootaan tapahtumanjärjestäjälle hyödyllinen tarjonta kätevästi yhdestä palvelusta selattavaksi. Uusi sivusto löytyy osoitteesta: https://tapahtumat.mikkeli.fi./

Julkisten kehittämishankkeiden osalta uuden EU-rahoituskauden alkaminen on viivästynyt. EAKR- ja ESR-hakujen arvioidaan alkavan piakkoin, mutta hankkeiden aloitusajat tulevat hakuajan siirtymisen johdosta viivästymään kesälle tai jopa alkusyksyyn saakka. Aiemmin ensimmäisiä uusia hankkeita odotettiin alkavaksi toukokuussa.

Terveisin,

JUKKA KUMPUSALO
viestintäpäällikkö
jukka.kumpusalo@mikseimikkeli.fi
+358 44 794 5694
www.mikseimikkeli.fi