Portrait of blacksmith standing in entrance to workshop
Yritystoiminnan turvallisuuden parantaminen ja vahinkojen ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää. Vahingon sattuessa, keskeistä on, että vahingosta selvitään nopeasti ja tehokkaasti, muistuttaa Fennia.
19.6.2024 klo 08:56
Uutinen

Mainos | Yritystoiminnan riskeiltä voi suojautua monin tavoin – vakuutukset ovat siihen tärkeä keino

Yrityksen riskienhallinta lähtee sen tarkastelemisesta, millaisia vahinkoja yritykselle ja yrittäjälle voi sattua. Sen jälkeen on pohdittava, millä toimenpiteillä riskejä voi pienentää, ja mitkä riskit haluaa siirtää vakuusyhtiön kannettavaksi vakuuttamalla.

Vahinkoihin varautumista on syytä miettiä kolmella tasolla: yrittäjän oma talous, yrityksen talous ja yritystoiminnan jatkuvuus. Yrityksen riskit ja oma sosiaaliturva kannattaa käydä läpi heti yritystoiminnan alkuvaiheessa yhdessä vakuutusalan ammattilaisen kanssa.

Tärkein on yrittäjä itse

Yrittäjän suurin riski on käytännössä yrittäjä itse. Jos hänelle käy jotain, onko siihen varauduttu? Henkilövahinkojen seuraukset ovat usein paljon suuremmat ja niiden vaikutukset laajempia kuin omaisuusvahingoissa.

Ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkelain mukainen YEL-vakuutus, joka on eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Se on otettava, kun tietyt ehdot täyttyvät. YEL-työtuloksi tulisi ilmoittaa summa, jonka voisit maksaa palkkana yhden vuoden aikana henkilölle, joka tekisi samaa työtä kuin yrittäjä. Toisin sanoen YEL-työtulo on arvio työpanoksen arvosta. Aloittavan yrittäjän kannattaa ehdottomasti harkita vakuutusta pysyvän työkyvyttömyyden varalta varsinkin silloin, jos on ilmoittanut YEL-työtulonsa todellista pienemmiksi.

On ymmärrettävää, että jos yrityksellä ei ole kassavirtaa, niin YELiä maksetaan aluksi vähemmän. Mutta entä jos käykin niin huono tuuri, että jää pysyvästi työkyvyttömäksi ennen kuin on ehtinyt nostaa YEL-työtuloaan, joka määrittää eläkkeen suuruuden? Yrittäjän on hyvä miettiä myös tapaturma-, sairaskulu– ja henkivakuutuksia. Työllistävän yrityksen on pakko ottaa henkilöstölleen lakisääteiset tapaturma-, ryhmähenki- ja TyEL- eli työeläkevakuutukset.

Turvaa liiketoiminnan jatkuvuus

Vapaaehtoisista vakuutuksista yrityksille erityisen hyödyllisiä ovat omaisuus-, vastuu– oikeusturva– ja keskeytysvakuutukset.

Ensiksi mainitulla voi varautua mm. tulipaloihin, vuotoihin, ilkivaltaan ja murtoihin. Vastuuvakuutuksilla puolestaan saa turvaa sen varalle, jos yrityksen toiminnasta tai tuotteista aiheutuu vahinkoa kolmannelle osapuolelle.

Tyypillisimpiä yrityksen vastuuvakuutuksia ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa yrityksen toiminnasta kolmannelle osapuolelle aiheutuvia vahinkoja, joista yritys on korvausvastuussa. Yritysten välisessä kaupassa hyvät toimitussopimusehdot ovat tärkeä riskienhallintakeino. Pahimmillaan sopimuksista tai tehdystä työstä väännetään kättä oikeudessa. Oikeusturvavakuutus korvaa riita-asioissa lakiavun kuluja.

Omaisuusvahingosta saattaa seurata myös toiminnan keskeytyminen. Keskeytysvakuutuksen avulla voi paikata tulojen menestykset. Vakuutus auttaa vaikkapa siirtämään toiminnan väliaikaisesti toisiin tiloihin vahingon satuttua.

Sopimukset ovat tärkeä osa riskienhallintaa

Muista riskienhallintakeinoista korostuu erityisesti sopimusten merkitys. Yrityksen sopimukset on tehtävä kirjallisesti. Kun yritys myy yritykselle, sopimalla pystyy rajaamaan omia vastuita.

Osakeyhtiölle tärkeä on myös osakassopimus, kun osakkaita on vähintään kaksi. Tavallisesti sopimuksessa esimerkiksi rajoitetaan osakkaan mahdollisuutta luovuttaa osakkeita muille kuin yhtiöön jääville osakkeenomistajille. Siitä on siis apua silloin, kun joku osakkaista jättää yhtiön.

Yritystoiminnan turvallisuuden parantaminen ja vahinkojen ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää. Jos jotain kuitenkin sattuu, keskeistä on, että vahingosta selvitään nopeasti ja tehokkaasti.

Ota yhteyttä, me autamme yrityksesi riskeissä.

Paikallisesti apunasi:
Sari Takkinen

P. 040 560 3364
sari.takkinen[at]fennia.fi

Kirjoittaja:
Kirsi Rouhiainen
Fennian myyntiryhmän päällikkö