14.3.2017 klo 10:20
Uutinen

Maksan veroja, valitsen itse

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa sotessa? Hallituksen linjausten mukaan sote-uudistuksen yhteydessä luodaan valinnanvapausjärjestelmä ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Valinnanvapaus toteutetaan pääsääntöisesti perustasolla ja soveltuvin osin erikoistason sote-palveluissa.

Käytännössä

Asiakas saa valita haluamansa sote-keskuksen keskitetyin palveluin ja sitoutuu valintaansa vuodeksi. Hän saa sosiaalipalvelujen ohjausta ja neuvontaa sekä tilapäisiä ja lyhytaikaisia sosiaalipalveluja. Yksittäisten toimenpiteiden hankkimiseen muilta tuottajilta asiakas voi saada maksusetelin. Maksusetelillä asiakas saa tarvitsemansa lääkärin, hoitajan, sosiaalipalvelujen neuvonnan, erikoislääkärin vastaanottoja, tilapäisiä ja lyhytaikaisia sosiaalipalveluja sekä hammaslääkärin ja suuhygienistin peruspalvelut.

Miten ja mitä muuta voisin valita?

Maakunnan liikelaitoksen omina palveluina olisivat päivystys ja suurin osa erikoissairaanhoitoa ja sosiaalipalveluja. Asiakkaalle kuitenkin annetaan mahdollisuus valita julkisen palvelun toimipiste koko maan alueelta. Erikoissairaanhoidossa julkinen hoitopaikka valitaan yhdessä lähettävän lääkärin kanssa.

Miten maakuntaa hallinnoidaan? Miten varmistetaan, etteivät päätökset ihmisten asioista tapahdu liian kaukana todellisestä elämästä ja näin ollen vaikeuta järkeviä sekä taloudellisia hoito-/huolenpito-/ennaltaehkäisevän työn prosesseja ja hoitoketjuja?

Maakunnan liikelaitos myöntää asiakkaalle tarvittaessa asiakassetelin asiakassuunnitelman toteuttamiseen. Asiakasseteli on myönnettävä palveluissa, joissa maakunta on ottanut sen käyttöön. Tällaisia palveluita voisivat olla kotihoito ja joltain osin erikoissairaanhoito. Tällöin asiakkaalla on vapaus valita rekisteröityneistä tuottajista haluamansa. Maakunnalla on iso rooli linjata alueet, joissa mahdollista asiakasseteliä käytetään. Kuinka paljon tässä huomioidaan elinkeinopolitiikkaa ja työllistämisen mahdollisuuksia riippunee maakunnan tahtotilasta.

Henkilökohtainen budjetti on ajateltu esimerkiksi vanhus- tai vammaispalveluiden asiakkaalle, niin että asiakas voisi itse vaikuttaa palvelun tai muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan. Toisin sanoen asiakas voi asiakassuunnitelman rajoissa päättää mihin ja kenen tuottamiin palveluihin raha käytetään. Tässä on tärkeää kiinnittää huomiota yritysten tasa-arvoiseen toimintaympäristöön, joka mahdollistaa toiminnan kaikille, myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä on arvokas paikka maakunnalla säilyttää ja ylläpitää myös paikallista yrittäjyyttä.

Palveluseteli oli/on valinnanvapauden ensiaskel

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan 1.8.2009. Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

Mitä hyötyjä ja mitä haasteita palveluseteli on tuonut eri palveluiden ostamiseen? Onko valinnanvapautta saatu tämän avulla laajennettua? Ovatko asiakkaat olleet tyytyväisiä palveluseteliin? Tulevat välivuodet on hyvää aikaa tutkia ja kehittää palvelusetelijärjestelmien toimivuutta ja esimerkiksi jättää aikaa vievät ja kalliit kilpailutusprosessit väliin.

Minusta valinnanvapaus on hyvin yksinkertainen asia järjestää. Arvostetaan asiakasta ja uskalletaan antaa hänelle mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseensa huomioon ottaen asiakkaan voimavarat ja resurssit. Varmistetaan tarvittaessa asiakkaalle ammatillinen ja oikeudenmukainen ohjaus ja neuvonta sekä tarjotaan neutraalisti tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. Luodaan järkevä maksuväline todellisuuteen perustuvalla arvolla. Asiakas valitsee – pitäen tuottajat ”kurissa” – niin laadullisesti kuin hinnankin osalta.

Taru Anttila
Satakunnan Yrittäjien Sote-asiantuntijaryhmän jäsen