Lain mukaan yritysten välinen maksuaika saa olla enintään 30 päivää, elleivät yritykset ole sopineet pidemmästä maksuajasta. Arjessa tilanne on kuitenkin toinen. Kuva: Pixhill
3.10.2022 klo 08:52
Uutinen

Maksuaikojen valvontaa parantava lakiesitys ei etenemässä eduskuntaan – ”Maan tapa, että pienyrittäjä saa rahansa sovittua myöhemmin”

Suurten yritysten sanelemat maksuajat ovat arkipäivää pienyrittäjille. Hallituspuolueet ovat sitoutuneet parantamaan pienyrittäjien asemaa, mutta nyt näyttää kuitenkin siltä, ettei lakimuutos olekaan etenemässä eduskuntaan.

Pienyrittäjät ottavat toistuvasti yhteyttä Suomen Yrittäjiin siitä, kuinka suuryritykset venyttävät laskujen maksamista jopa kuukausia laskun lähettämisestä. Tällaisia yhteydenottoja tulee niin urakoinnin, rakentamisen, kaupan kuin palveluidenkin aloilta. Myös Yrittäjämediat on kirjoittanut tällaisista tapauksista.

Lain mukaan yritysten välinen maksuaika saa olla enintään 30 päivää, elleivät yritykset ole sopineet pidemmästä maksuajasta. Arjessa tilanne on kuitenkin toinen. Kyselytutkimuksen mukaan peräti 53 prosentissa tapauksista lakia rikotaan. Näin kertoo viime vuonna toteutettu Yrittäjägallup.

– Pienyrittäjät haluaisivat saada rahansa kumppaneiltaan kuukauden sisällä, jotta ne voivat puolestaan maksaa omat palkat ja laskut ajallaan, sanoo lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä.

Tilanne koskettaa noin 60 000 pientä yritystä.

– Maan tapa on, että suuryritys lähettää yksipuolisesti tiedon, jossa ilmoitetaan pienyrittäjän saavansa rahansa sovittua myöhemmin, Toivonen jatkaa.

Parannus ei etenemässä eduskuntaan

Puolueet ovat sitoutuneet hallitusohjelmassa selvittämään maksuaikoja koskevaa lainsäädäntöä. Tavoitteeksi on kirjattu etenkin pienyritysten toimintaedellytysten parantaminen.

– Asiaa on pidetty tärkeänä, sillä se mainitaan hallitusohjelmassa kaksi kertaa, Tiina Toivonen sanoo.

Oikeusministeriössä on Toivosen mukaan valmisteltu ”erinomainen esitys”. Siinä ratkaisuksi esitetään valvovaa viranomaista, jonka tietoon yrittäjät voisivat saattaa sopimuskumppanin lainvastaiset vaatimukset. Viranomaisella olisi toimivalta tutkia, ohjeistaa ja määrätä sanktioita lainvastaisesta menettelystä.

Hallitusohjelman maininnoista huolimatta nyt näyttää kuitenkin Toivosen mukaan siltä, ettei lakimuutos ole etenemässä eduskuntaan.

– Järkeviä syitä tälle ei ole esitetty, Toivonen ihmettelee.

Onko todella niin, että hallitus ei halua parantaa pienten yritysten tilannetta puuttumalla lainvastaisiin maksuaikoihin?

Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät

Venäjän hyökkäyssota, inflaatio sekä komponenttien ja energiakustannusten nousu kurittavat nyt yrityksiä. Samalla niiden maksuvaikeudet lisääntyvät ja maksuajat pitenevät.

– Onko todella niin, että hallitus ei halua parantaa pienten yritysten tilannetta puuttumalla lainvastaisiin maksuaikoihin? Yrittäjien vahva toive on, että hallituspuolueet tuovat esityksen eduskunnalle välittömästi, Toivonen hämmästelee.

Muita kiinnostavia aiheita

Toimitus
Toimitus