5.11.2018 klo 13:02
Uutinen

Marian sairaalan startup-keskittymä kasvaa – Tilat suunnitteilla 650 toimijalle ja 4 000 työpaikalle

Helsingin keskustaan on syntymässä kansainvälisesti merkittävä kasvuyrityskeskus.

Startup-keskittymä Maria 01:n viereen entiselle Marian sairaala-alueelle suunnitellaan uutta, kansainvälisellä mittakaavalla merkittävää kasvuyrityskampusta. Alue tulee olemaan 50 000 neliömetriä ja tarjoaa tilat 4 000 työpaikalle.

Helsingin kaupunki haki hankkeelle avoimella haulla kehittäjää ja toteuttajaa. Seitsemän ehdokkaan joukosta tehtävään ehdotetaan YIT:n ja Kevan vetämää konsortiota, jossa on mukana useita toimijoita, muiden muassa kasvuyritystapahtuma Slush, kasvuyritysten yhteistyötä kehittävä Industryhack, konsultointi- ja teknologiapalveluita tarjoava Accenture ja kestävää liikkumista kehittävä MaaS Global.

Kehittäjä- ja toteuttajahaun avulla etsittiin rohkeaa, näkemyksellistä ja kunnianhimoista ideaa ja konseptia. Toteuttajat haluttiin valita jo kaavan valmisteluvaiheessa, jotta aluetta voidaan suunnitella idean mukaisesti.

YIT ja Keva tuovat oman erityisosaamisensa ohella hankkeeseen 23 kumppaniyritystä, jotka tuottavat kasvuyrityskampuksen tarvitsemia palveluja ja ratkaisuja, tuovat hankkeeseen managerointi- ja kasvuyritysosaamista sekä kehittävät hankkeen toiminnallista konseptia sekä tätä ilmentävää arkkitehtuuria.

Euroopan suurimpien kasvuyrityskampusten joukkoon laajenevan, jopa 70 000 neliömetrin kokoisen keskittymän tavoitteena on koota yhteen ideoitaan kehittävät startupit, kasvuyritykset, ankkuriyritykset, potentiaalisia tulevaisuuden tähtiä etsivät sijoittajat, kiihdyttämöt sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edustajat.

Kampus tulee koostumaan olemassa olevasta entisestä sairaala-alueesta ja alueen rakentuvasta eteläisestä osasta. Alustavan arvion mukaan eteläosaan voidaan rakentaa yli 50 000 neliömetriä uusia tiloja. Lisäksi alueen pohjoisosassa toimiva Maria 01 laajenisi nykyisestä 13 000:sta neliömetristä 19 000:een neliöön.

Alueella on tällä hetkellä noin 130 toimijaa ja 800 työpaikkaa. Laajennussuunnitelman toteutuessa tavoitteena on saada alueelle noin 650 uutta toimijaa ja vähintään 4 000 työpaikkaa.

Alueelle on tarkoitus laatia asemakaavaehdotus kumppanuuskaavoituksena kaupungin ja konsortion yhteistyönä. Tavoitteena on, että hankkeen edetessä alue uusine ja nykyisine toimijoineen muodostaa saumattoman kokonaisuuden.

Suunnitelman mukaan kaavaluonnos valmistuu vuoden 2019 aikana, kampuksen laajennustyöt käynnistyvät vuonna 2020 ja ensimmäinen osa otetaan käyttöön vuonna 2021.

Helsinki tavoittelee maailmanluokan startup-kaupungin asemaa, ja Marian kasvuyrityskampuksen kehiminen on olennainen edistysaskel.
Helsinki haluaa olla yksi maailman houkuttelevimmista kaupungeista kasvuyritystoiminnalle. Pormestari Jan Vapaavuoren mukaan Marian kasvuyrityskampus on strategisessa asemassa tämän tavoitteen kannalta.

– Helsingin vetovoima startup-kentällä on vahvistunut ja ekosysteemimme on Startup Genomen tuoreen tutkimuksen mukaan jo nyt maailman yhteisöllisin ja luokassaan kunnianhimoisin. Teemme kaikkemme sen eteen, että Helsinki olisi maailman parhaita paikkoja startup- ja kasvuyritystoiminnalle ja samalla houkutteleva osaamiskeskittymä yrityksille ja osaajille, Vapaavuori sanoo.

Uudistuva alue nivoutuu aikaisempaa paremmin osaksi muuta ympäristöä ja keskustasta tulee tiheämpi työpaikkakeskittymä.

Uusi kasvuyrityskampus on merkityksellinen lisävahvistus ja vetovoimatekijä Helsingin startup-ekosysteemille ja samalla koko Suomelle. Kyseessä ei ole vain toimitilahanke, vaan uudenlainen tapa mahdollistaa yritysten välistä yhteistyötä ja kasvua sekä parantaa Helsingin startup-ekosysteemin jo nykyisellään maailman kärkitasoa olevaa yhteisöllisyyttä.

toimitus(at)yrittajat.fi