14.8.2020 klo 11:04
Uutinen

Markuksen yritys siirtyi kokonaan etätyöhön – kokemukset yllättivät: ”Varmista, että kommunikaatiokanavat ovat kunnossa”

Tuoreen yrittäjägallupin mukaan etätöitä on tehty 59 prosentissa yrityksistä koronakriisin aikana. Vastaajista 49 prosenttia kertoo, että etätöitä jatketaan syksyllä.

Yritysten tyytyväisyys etätyöskentelyyn on lisääntynyt koronaepidemian aikana. Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä etätöitä on tehnyt noin 300 000 – 350 000 henkilöä.

– Se on noin neljännes yksityisen sektorin työvoimasta, joten määrä on merkittävä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa.

Toimialoista etätöitä on tehty eniten palveluissa (68 %). Alueelliset erot etätyön tekemisessä ovat isot: Pääkaupunkiseudulla etätöitä tehtiin 76 prosentissa yrityksistä, Itä- ja Pohjois-Suomessa 51 prosentissa yrityksistä.

Oudolta tuntuneesta ajatuksesta tuli menestys

Yksi keväällä etätöihin siirtyneistä yrityksistä on perheyritys Hiisi Experience Group, joka tarjoaa asiakkailleen tilapäiskoteja Hiisi Homes -nimellä.

– Ajatus yrityksen ydintoiminnon siirtämisestä kotikonttoreihin kokonaan tuntui aluksi oudolta. Perinteisesti asukas- ja myyntipalvelutoiminnot mielletään tehtäväksi kiinteän näyttöpäätteen ääressä lankapuhelin liimattuna korvaan, yrittäjä Markus Veikkolainen kertoo.

Etätöihin siirtyminen sujui yrityksessä hyvin pitkälti siksi, että jokaisella työntekijällä oli jo entuudestaan kannettava tietokone ja matkapuhelin. Yrityksen käytössä oleva puhelinvaihdepalvelu mahdollistaa puhelinpalvelun kotikonttoreista käsin. Päivittäisessä kommunikaatiossa käytetään sähköpostin lisäksi Slack-sovellusta.

– Näiden lisäksi jokaisella on mahdollisuus liittyä niin sanotulle virtuaalitoimistolle eli jatkuvasti saatavilla olevaan Google Meet – videopalaveriin, jossa voi videon kanssa tai ilman vaihtaa kuulumisia ja jutella työhön liittyvistä asioista päivän mittaan, Veikkolainen jatkaa.

Etätöiden aikana on törmätty myös haasteisiin.

– WhatsApp-palvelun toteuttaminen muodostui pieneksi haasteeksi, koska kyseinen sovellus on sidottu tiettyyn puhelinnumeroon. Tästä palvelusta jouduttiin toistaiseksi luopumaan.

Veikkolaisen mukaan yrityksen työntekijöiltä on tullut kiitosta lisääntyneestä joustavuudesta.

– Tiimi on ollut tyytyväinen siihen, että aikaa säästyy työmatkustamisesta vapaa-aikaan. Työvälineisiin kannattaa kiinnittää huomiota, ja meilläkin tullaan kehittämään varustelua ja välineitä. Suosittelen etätyöskentelyä, mutta samaan hengen veton painottaisin vastuuta työnantajan näkökulmasta siitä, että kotiin tulisi järjestää vähintään toimistoa vastaavat puitteet työntekoon ja varmistaa, että yrityksen sisäiset kommunikaatiokanavat ovat kunnossa.

Monipaikkainen työnteko lisääntyy

Etätöitä on määrä jatkaa laajalti myös kesän jälkeen. Yrittäjägallupin vastaajista 49 prosenttia kertoo, että etätöitä jatketaan syksyllä.

– On kiinnostavaa, että työtyytyväisyys on etätyön myötä selvästi enemmän lisääntynyt kuin vähentynyt, Mikael Pentikäinen kommentoi.

Koronakriisi näyttää lisäävän pysyvällä tavalla monipaikkaista työskentelyä. Sitä aiotaan jatkaa pysyvästi 30 prosentissa yrityksistä.

– Yrittäjägallup osoittaa, että korona muuttaa pysyvästi työelämää. Monipaikkainen työ lisääntyy merkittävästi. Lähes 100 000 yritystä aikoo lisätä sitä pysyvästi. Tämä on radikaali muutos työelämässä ja vaikuttaa paljon niin toimistotilojen tarpeeseen, työn itsenäisyyteen kuin yksityisten ja julkisten palveluiden kysyntään paikkakunnilla, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Monipaikkatyö kasvaa erityisesti palvelualoilla ja pääkaupunkiseudulla, Pentikäinen kertoo.

Näin kysyttiin

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1034 pk-yrityksen edustajaa. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 30.7. – 10.8.2020.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi