3.12.2018 klo 14:40
Uutinen

Matkalla kasvuun ja kansainvälisyyteen

Kanta-Hämeessä toimii aktiivinen yhteistyöverkosto Team Finland Häme. Töitä tehdään maakunnan kasvun ja kansainvälistymisen puolesta.

ELY-keskukset jalkauttavat Team Finlandin toimintaa maakuntiin. Team Finland verko­ton ydintehtävä on kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien ja sitä suunnittelevien yritysten tunnistaminen, auttaminen ja kehittäminen.

Toiminnan painopisteiksi Hämeen ELY-keskuksen alueella on valittu: biotalous (bioenergia, biotalouden laitteet, mekaaninen metsäteollisuus), cleantech (vesi, energia, jätejärjestelmät), teollinen internet ja korkealaatuiset elintarvikkeet.

Kehittämisyhtiö Linnan kehi­tys Oy:n koordinoimana alueella toimii myös epävirallinen Team Finland Häme -verkosto, jossa on mukana myös alueen oppilaitosten edustajia. Se on aktiivinen verkosto, jonka jäsenten päämäärä on konkreettisin toimenpitein lisätä maakunnan kasvua ja kansainvälistymistä. Verkoston tehtävänä on nimenomaan lisätä toimijoiden tekemää maakunnallista yhteistyötä.

Kanta-Hämeessä huomio on kiinnitetty erityisesti yritysten kansainvälistymisen tukemiseen ja haluun kasvaa. Verkoston toiminnan kärkenä on yrityksien verkostoituminen sekä pk-yritysten kehittämiseen ja investointei­hin haettavan rahoituksen määrän lisääminen Kanta-Hämeessä. Samoin tavoite on kasvattaa rahoitusta hakevien yritysten määrää.

Kolmas toiminnan painopiste on osaavan työvoiman tarpeen selvittäminen ja siihen vastaaminen kansainvälisistä markkinoista kiinnostuneilla yrityksillä.

Team Finland Häme järjestää vuosittain maakunnallisen Kasva ja kansainvälisty-päivän, joka kokoaa yhteen kansainvälisyydestä kiinnostuneet ja kansainvälistymistä tavoittelevat yritykset sekä toimijat, jotka palvelevat yrityksiä näissä asioissa. Seuraavan kerran Kasva ja Kansainvälisty -tapahtuma järjestetään torstaina 28.3.2019 Hämeen ammattikorkeakoulun Visamäen kampuksella.