17.9.2020 klo 15:48
Uutinen

Matkanjärjestäjät aikovat perua varaukset jos karanteeni toteutuu ”Pohjoisen matkailua ei saa päästää tuhoutumaan”

Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK katsovat, että on kohtuutonta vaatia negatiivisen testituloksen saaneilta karanteenia ja toista testiä kolmen päivän kuluttua. Lapin matkailualan toimijat kertovat, että lähes kaikki haastatellut matkanjärjestäjät ovat ilmoittaneet peruvansa nyt myynnissä olevat matkat, mikäli karanteeni on vaatimuksena.

– Jos ehdot ovat näin tiukat, tänne ei tule juuri kukaan. Pitäisi riittää, että punaisestakin maasta pääsee Suomeen yhdellä testillä, Suomen Yrittäjien (SY) toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa.

– Kysymys on tuhansista työpaikoista ja sadoista yrityksistä. Emme voi antaa pohjoisen matkailun tuhoutua liian tiukkojen kansallisten rajoitusten vuoksi, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

– Pohjoisessa on kehitetty yhdessä terveysviranomaisten kanssa malli, joka on harkinnassa täysin sivuutettu, Pentikäinen muistuttaa.

Suomen Yrittäjien ja EK:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tulkinta, jonka mukaan yli kolmeksi vuorokaudeksi maahan tuleva henkilö määrättäisiin karanteeniin, koska hän tulee riskimaasta ja huolimatta negatiivisesta testituloksesta, ei jätä mahdollisuutta matkustuskäytävän rakentamiselle.

– Tämä on kohtuuton ehto eikä siihen ole perusteita. Hallituksella on suuri vastuu, Häkämies sanoo.

SY ja EK toteavat, että Aalto-yliopistossa tehtyjen mallinnusten mukaan punaisesta maasta tulevat testatut matkustajat tuovat vähemmän Covid-19 tartuttavia matkustajia Suomeen kuin vihreistä maista tulevat matkustajat ilman testausta.

EK:n ja SY:n mielestä Suomen pitäisi noudattaa EU:n suosituksia matkailurajoituksissa.

Alle kolmen vuorokauden matkoissakin ongelmia

Lapin Yrittäjät, Lapin liitto ja kauppakamari sekä keskeiset Lapin matkailualan toimijat julkaisivat keskiviikkona kannanoton, jossa vaaditaan yli kolmen vuorokauden matkan karanteenista ja toisesta testistä luopumista.

– Nyt esitetyt toimenpiteet eivät helpota matkailun tilannetta, vaan luovat käytännössä kokonaan uudet ongelmat ja näin pysäyttävät suuren osan ulkomailta Suomeen tulevasta vapaa-ajan matkailusta, lappilaiset toteavat kannanotossaan.

He huomauttavat, että myös alle kolmen vuorokauden matkoissa voi tulla ongelmia, jos 72 tunnin aikarajaa tulkitaan liian tiukasti. Kolmen vuorokauden matkoillakin maassaoloaika on tyypillisesti 68–80 tuntia riippuen tulo- ja lähtölennon aikatauluista.

– Epävarmuus lentoaikataulujen muutoksista ja sen synnyttämästä karanteeniuhasta matkustajille estää tällä hetkellä myös kolmen vuorokauden matkojen markkinoinnin. Kolmen vuorokauden tulkintaan tulisi saada joustomahdollisuus, Lapin matkailualan toimijat painottavat.

Kuka ostaa matkaa ollakseen karanteenissa?

Lappilaiset matkailutoimijoiden mukaan on epärealistista odottaa, että kukaan ostaisi matkaa, jossa oltaisiin karanteenissa, vaikka negatiivinen testitulos on jo kertaalleen otettu.

Lappilaiset matkailutoimijat huomauttavat myös, että toiseen testiin liittyy huomattavia epäselvyyksiä myös käytännön toteuttamisen, testipaikkojen, testiin kuljettamisten ja resurssien osalta ja siihen toteutuuko tässä yhteydessä terveysturvallinen matkustaminen?

Lisäksi asiakkaille on epäselvää, mitä tapahtuu, jos asiakas saapuu Lappiin reittilennolla Helsinki-Vantaan kautta. Astuuko karanteeni voimaan jo Helsinki-Vantaalla ja luetaanko siellä jatkolentoa odotettaessa vietetty aika 72 tunnin piiriin?

– Tämä malli tekee käytännössä pidemmän viipymän mahdottomaksi ja estää matkailun elpymisen, lappilaiset toteavat.

Karanteeni vain viranomaisen päätöksellä

Toisesta testistä ja karanteenista tulisi Lapin matkailualan toimijoiden mukaan luopua, ellei paikallinen tartuntatautiviranomainen määrää toisin riskiarvioon perustuen.

Jos toinen testi on kuitenkin paikallisen tartuntatautiviranomaisen riskiarvioinnin perusteella välttämätöntä, tulisi se voida järjestää tarvittaessa myös heti maahan saapumisen yhteydessä ja joustavasti myös esim. pikatesteillä.

Esitetty aikaraja palvelee lappilaisten mukaan lähinnä työmatkaliikennettä. Kun tyypillisesti kansainvälisten matkailijoiden matkan viipymä talvella on n. 3–5 vuorokautta, aikaraja on ongelmallinen paitsi matkojen toteutumisen myös jo tehtyjen ennakkovarausten näkökulmasta. Rajoitukset vaikuttavat niin reitti- kuin charterliikenteeseenkin.

Uhkana kaikkien ennakkovarausten peruuntuminen

– Tähän mennessä lähes kaikki haastatellut matkanjärjestäjät ovat ilmoittaneet peruvansa nyt myynnissä olevat tuotantonsa mikäli karanteeni on vaatimuksena, Lapin matkailutoimijat kertovat kannanotossaan.

He painottavat, että koronatilanteen jatkuessa on löydettävä tasapaino sekä rajoitusten että matkailualan hallitun avaamisen suhteen ja sen vuoksi on tärkeää luoda mahdollisuudet terveysturvalliselle matkailulle. Matkustajan ja matkajärjestäjän näkökulmasta on olennaista, että maahantulorajoitukset ovat ennakoitavia myös pidemmällä aikavälillä.

– Nyt ilmoitetut rajoitukset uhkaavat romuttaa kansainvälisen matkailun Lappiin. Tämän myötä menetetään satoja pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja tuhansia työpaikkoja, matkailutoimiala romahtaa ja kerrannaisvaikutukset ovat alue- ja kuntatalouteen valtavat.

– Uhkana on Suomen Lapin kilpailuaseman menetys vielä pitkälle tulevaisuuteen, lappilaiset painottavat.

Matkailutoimijat esittävät pikaista neuvottelua hallituksen kanssa asian ratkaisemiseksi.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi