2.10.2019 klo 19:41
Uutinen

Matkustajaliikenteen siirrosta Vuosaareen

Viime aikoina on eri medioissa käyty keskustelua matkustajaliikenteen siirrosta Vuosaareen. Itä-Helsingille ja alueen työvoimaomavaraisuuden kehittymiselle siirto olisi hieno asia, mutta onko siirto mahdollista saatikka perusteltua?

Liikennejärjestelyistä

Vuosaaren satama on suunniteltu alkujaan rahtiliikenteelle. Näin ollen Vuosaaren sataman päivittäminen matkustajaliikenteelle sopivaksi vaatisi mittavia investointeja riippuen luonnollisesti siirrettävästä matkustajaliikenteen volyymista. On selvää, että merkittävien investointien toteuttaminen tulisi viemään vuosia. Infrastruktuuria tulisi parantaa mm. metron jatkamiselle satamaan sekä henkilöterminaalin rakentamisella.

Näin ollen matkustajaliikenteen siirtäminen ei ole mahdollista nopealla aikataululla. Arviona on esitetty, että hanke olisi valmis aikaisintaan 2030 luvun lopussa. Pikaista helpotusta keskustan liikennevirtoihin ei esitetyllä siirrolla ole saatavissa.

Vaikutus turismiin

Harkittaessa matkustajaliikenteen siirtämistä Vuosaareen tulee arvioitavaksi myös se, mikä vaikutus siirrolla on Helsingin turismimääriin sekä risteilyalusten kiinnostukseen ylipäänsä tulla Helsinkiin ja Vuosaareen. Mikäli infrastruktuuri ei ole valmis, on arvioitavissa, että Helsingin kiinnostavuus risteilykohteena vähenee merkittävästi. Tämä luonnollisesti vaikuttaa turismin tuomaan rahavirtaan Helsinkiin. Palvelusektorin työllisyyden kehitykselle tämä ei varmasti ole hyvä asia.

Kuten tiedämme, keskustan kivijalkakaupat ovat ahtaalla kulutustottumuksien muuttuessa. Turismi on tuonut tähän ahdinkoon osaltaan helpotusta. Nyt käytävä keskustelu sataman siirrosta johtaa epävarmuuden kasvuun keskustan kivijalkakauppiaiden kuin muiden toimijoiden keskuudessa. Huomioiden nykyinen taloudellinen tilanne ja aktiviteetin tuleva arvioitu laskeva trendi, ei lisäepävarmuuden luonti yrittäjien arkipäivään ole perusteltua.

Itä-Helsingin kehittämisestä

Itä-Helsingin Yrittäjät pitävät tärkeänä, että Itä-Helsinkiä kehitetään pitkäjänteisesti ja alueen työvoimaomavaraisuutta kehittäen. Todettakoon, että alue on yksi Helsingin suurimmista asukasmäärältään sekä kasvun painopistealueista. Vuosaaren satamaa tulisi tästä syystä ensi sijaisesti kehittää alueen vahvuudet huomioiden. Tällöin sataman kehittäminen tavaraliikenteen perusteella on ensisijaista.

Satama sijaitsee logistisesti erinomaisessa paikassa ja tätä alueen vahvuutta tulee kehittää sataman infrastruktuuria tarkasteltaessa. Itä-Helsinki on mm. erinomainen paikka sijoittua yrityksille, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille tuotteillaan. Yhtenä perusteena on nimenomaa tavarasatama.

Näkemyksemme on, ettei ole perusteltua siirtää matkustajaliikennettä Vuosaareen satamaan vain siitä syystä, että Helsingin kaupunki ei pystyisi ratkaisemaan keskustassa olevien matkustajasatamien liikenteellisiä haasteita. Toimintojen siirtäminen toisaalle siirtäisi myös liikenteelliset haasteet vain kaupungin toiselle alueelle. Ratkaisu ongelmaan tulee löytää keskustan liikennejärjestelyiden kautta, missä yhtenä ratkaisuna on esitetty kokoojakatua.

Satamia operoiva Helsingin Satama on ilmoittanut (1.10.2019), että liikenteen ongelmat keskustan satamiin ovat ratkaistavissa. Nyt on aika ryhtyä toimiin näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä on koko Helsingin etu. Liikenneratkaisuin ongelma on ratkaistavissa huomattavasti nopeammin kuin sataman toimintoja siirtämällä.

Helsingin Yrittäjät – Itä-Helsinki Ry

Puheenjohtaja

Oscari Seppälä

Aiheesta muualla mediassa käyty keskustelu:

Helsingin Satama Oy, Ville Haapasaari, toimitusjohtaja (1.10.2019)

https://www.portofhelsinki.fi/helsingin-satama/ajankohtaista/uutiset/matkustajaliikenteen-siirto-vuosaareen-olisi-riski

Pia Pakarinen, Uusi Suomi (28.9.2019), Puheenvuoro

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/pia1/helsingin-liikenneratkaisuja-mietittaessa-pitaa-muistaa-laivamatkustamisen-elinvoimavaikutukset/