3.4.2020 klo 09:30
Uutinen

Mentori yrittäjän tueksi haastavan ajanjakson aikana

Mentorisi.fi-palvelusta yrittäjällä on mahdollisuus löytää vertaistukea koronaviruksen luomaan vaikeaan tilanteeseen. Satakunnassa yrittäjien mentoreina toimivat muun muassa Teuvo Uusimäki ja Kaija Westermark.

Mentorisi.fi on Suomen Yrittäjien tarjoama, kaikille yrittäjille avoin ja maksuton palvelu, josta yrittäjä voi löytää ammattilaisen sparraamaan liiketoimintaansa tai tukemaan jaksamisessa tässä poikkeuksellisen vaikeassa ajassa.

Mentorit tarjoavat yrittäjille vahvaa tukea

Palvelu on lähtöisin täältä Satakunnasta, ja alueellamme onkin viitisenkymmentä mentoria valmiina auttamaan satakuntalaisia yrittäjiä siinä, missä he ovat asiantuntijoita.

Yksi mentoreista on pitkän linjan yrittäjä Teuvo Uusimäki. Teuvo on kokenut myös ne yrittäjyyden vaikeat hetket, jolloin vertaistuki ja hyvät neuvot tulevat arvoonsa. Hän on luotsannut oman yrityksensä läpi 1990-luvun karikot ja finanssikriisin.

– Vahvuuteni löytyy kokonaiskuvan ymmärryksestä. Osaan neuvoa, mistä kannattaa aloittaa ongelmien syntyessä. Kun yrittäjä soittaa tukipuhelimeen, ovat ongelmat usein jo kärjistyneet. Olen itse käynyt yrityssaneerauksen onnistuneesti läpi, niin jotenkin pystyn kartoittamaan asiakkaan tilanteen – onko toivoa ja missä se piilee, Teuvo Uusimäki kuvailee asemaansa mentorina.

Uusimäen mukaan tällaisen kriisin aikana tärkeintä onkin keskustelu soittajan kanssa ja löytää hänelle sopivin polku: miten edetä joko yrityksen pelastamiseksi tai loppuun saattamiseksi.

– Tarvittaessa pystyn antamaan vinkin myös yritystoiminnan lopettamisesta, jos näen ettei ole menestymisen mahdollisuuksia. Jos on ollut ongelmia maksuissa ennen koronaa, niin aika vaikea yritystä on pelastaa pelkillä avustuksilla ja lisälainalla, Uusimäki jatkaa.

– Tepellä on taito kuunnella ja löytää vaihtoehtoja tilanteiden korjaamiseen. Tepe vastasi Satakunnan Yrittäjien tukipuhelinneuvonnasta edellisen finanssikriisin aikana, kertoo Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen.

Tukea yrittäjille tarjoaa myös yrittäjä ja psykoterapeutti Kaija Westermark. Westermarkilla on työkokemusta vuosikymmenien ajalta terveys- ja sosiaalipalvelujen erilaisista tehtävistä niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta.

– Mentorina olen varautunut olemaan yrittäjän apuna arjessa joko etäyhteyksin tai puhelimella. Minuun voi olla yhteydessä, jos yrittäjällä on akuuttia avun ja tuen tarvetta, Kaija Westermark rohkaisee.

Mentorointi antaa uusia näkökulmia ja avaa ovia

Mentoroinnilla tarkoitetaan kokemusperäisen tiedon jakamista eteenpäin. Tavoitteena on edistää mentoroitavan eli aktorin työuran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua ja hyvinvointia.

Yrittäjien Mentorisi.fi-palvelu tarjoaa yrittäjille vaivattoman mahdollisuuden mentorin löytämiseen. Itselle sopivaa mentoria voi etsiä tämän osaamisalueen, toimialan ja sijainnin perusteella. Mentorilistaus laajentuu jatkuvasti.

Kun sopiva mentori löytyy, yhteinen matka voi alkaa. Mentorointipari sopii keskenään yhteydenpidosta ja tavoitteista. Koronavirusepidemian aikana mentorointi tapahtuu joko verkon tai puhelimen välityksellä. Mentorointia ja sen suuntaa ohjaa aktori, joka esittää itselleen tärkeitä kysymyksiä. Kysymykset, aktorin kiinnostuksen aiheet sekä tavoitteet antavat rungon mentoroinnin sisällölle.

Mentorointi perustuu avoimeen ja luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen, jossa mentori ja aktori oppivat toisiltaan. Myös mentorit hyötyvät mentoroinnista, sillä prosessin aikana syntyy usein uusia ideoita ja ajatuksia, jotka auttavat myös mentoria analysoimaan uraansa ja pohtimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan uudesta näkökulmasta. Mentorina toimiminen on arvokas kokemus, josta voi saada aitoa auttamisen iloa.

Tukea ja neuvoja löydät myös osoitteesta www.yrittajat.fi/korona ja Yrittäjät #ostapieneltä -Facebook-ryhmästä.


Yhteystiedot:

Kaija Westermark: 050 303 9722, kaija.westermark(a)dnainternet.net

Teuvo Uusimäki: 050 569 7453, teuvo.uusimaki(a)tepepaino.fi