14.2.2020 klo 11:27
Uutinen

Mestar -illassa kehitettiin yhteistyötä

Kuopion Yrittäjien Mestar-liikelaitoksen kanssa 12.2. järjestämään kumppanuusiltaa osallistui nelisenkymmentä yrittäjää. Tilaisuuden tarkoituksena oli kehittää Mestarin ja siellä alihankkijana toimivien yritysten kumppanuutta ja vahvistaa uskoa yhteistyön jatkumiseen myös yhtiöittämisen jälkeen. Mestar -liikelaitos muuttuu osakeyhtiöksi vuoden 2021 alussa.

– Mestar ei tulisi toimeen ilman yrittäjiä, sanoi ylläpitopäällikkö Pekka Kilpimaa ja kertoi, että Mestarilla on vuosittain töissä noin sata urakoitsijaa, palveluiden ja materiaalien ostot ovat noin 2/3 liikevaihdosta – vuonna 2019 23m€:a. Yhdessä toimien Mestarin henkilöstön ja kaluston määrä on ollut laskusuunnassa vaikka liikevaihto on selvästi alkuvuosista kasvanut. Tuloksellisesta yhteistyöstä kertoo se seikka, että viimeisen viiden vuoden aikana Mestar on tulouttanut kaupungille takaisin noin 5m€.

Tavoitteena alueen elinvoiman vahvistaminen

– Isona tavoitteena on alueen elinvoiman vahvistaminen ja julkisen roolin tunnistaminen palveluntuotannossa. Kehitämme toimintaamme pyrkimällä yhteiseen hyvään kustannustehokkaasti ja niin, että syntyy uusia työpaikkoja esim. jakamalla urakoita pienempiin osiin osiin. Näin myös pienemmät toimijat pystyvät osallistumaan kilpailutuksiin, Kilpimaa kertoi. Tämän roolin vahvistaminen ja edelleen kehittäminen on mielestämme keskeisellä sijalla kun uuden yhtiön toiminta-ajatusta suunnitellaan.

Kasvuhaluisia yrittäjiä haetaan

Kumppanuuksia kehitetään mm. testaamalla uusia toimintamalleja yhdessä yrittäjien kanssa. Parhaillaan keskusta-alueella on esimerkiksi käynnissä kokeilu, jossa testataan liukkauden torjunnassa uutta ainetta joka vähentää katupölyhaittaa keväällä. – Olemme kiinnostuneita testaamaan ja ottamaan käyttöön uusia teknologioita, ja etsimään yhdessä tehokkaita tapoja toimia. Mestar ei myöskään halua investoida koneisiin ja laitteisiin, jos markkinoilta löytyy kasvu- ja investointihaluisia yrittäjiä, Kilpimaa kannustaa.

Markkinavuoropuheluilla kehitetään ennakoitavuutta

Pekka Kilpimaa lupasi kehittää kilpailutuskalenteria niin, että yrittäjät pystyvät ennakoimaan pidemmällä aikaperspektiivillä toimintaansa. Toinen konkreettinen toimenpide kumppanuuden kehittämiselle on markkinavuoropuheluiden järjestäminen 1 – 2 kertaa vuodessa. Tilaisuuksilla halutaan parantaa yritysten mahdollisuuksia ennakoida tulevia kilpailutuksia ja kehittää omaa toimintaansa. Ensimmäinen markkinavuoropuhelu järjestetään viimeistään syksyllä, kun seuraavan vuoden suunnitelmat ovat tiedossa.

Tapahtuman puheenjohtajana toiminut Sirpa Karppi iloitsi tapahtumassa syntyneistä konkreettisista toimenpiteistä ja totesi puhumisen usein selventävän asioita ja hälventävän epätietoisuutta.

Mestar kantaa huolta myös alihankkijoidensa eläköitymisestä. – Urakoitsijoiden ikäprofiili on kohtuu korkea, ja haluamme olla mukana tukemassa omistajanvaihdoksia ja turvata siten alihankintaketjun toiminta myös tulevaisuudessa, kertoo Kilpimaa.

Yrittäjäjärjestö tukee yrittäjyyttä

Heli Kauppinen esitteli tilaisuudessa Yritys oppii ja menestyy -palvelun monipuoliset koulutukset sekä kertoi mahdollisuudesta tehdä osaamiskartoitus sekä yrittäjälle itselleen että työntekijöille. Lisätietoa koulutuksista löytyy täältä: https://www.yrittajat.fi/aluejarjestot/savon-yrittajat/savon-yrittajien-palvelut/yom//koulutukset

Omistajanvaihdosasiantuntija Saara Timonen kertoi yrityksen myymiseen, ostamiseen ja sukupolvenvaihdokseen tarjolla olevista palveluista. Lisätietoa aiheesta löydät täältä: https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/ykk

HankintaHelppi-palvelusta paikalla olivat Mia Simpanen ja Niko Knuutinen. Palvelu paitsi kouluttaa julkisiin hankinoihin liittyvissä asioissa yrittäjiä, myös antaa konkreettista apua tarjouspyyntöihin vastaamisessa. Lisätietoa löytyy täältä: www.yrittajat.fi/hankintahelppi

(teksti: Kirsi Sisso-Litmanen)