1.10.2020 klo 16:03
Uutinen

Metsäteollisuus siirtyy työpaikkasopimiseen – Yrittäjät: Tämä on tärkeä työelämän uudistus

Metsäteollisuus ry ilmoitti torstaina, että se irtautuu työehtosopimustoiminnasta. Palkoista ja työajoista sekä muista työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle.

– Rakennamme uutta sopimisen kulttuuria, koska haluamme, että Suomi ja suomalainen metsäteollisuus menestyvät myös tulevaisuudessa, Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Suomen Yrittäjät kiittää Metsäteollisuuden linjausta. – Tämä on merkittävä avaus, joka muuttaa Suomen työmarkkinoita. Se on suuri askel kohti yritys- ja työpaikkakohtaista sopimista. Se vastaa Yrittäjien tavoitteita, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Metsäteollisuus ry toteaa tiedotteessaan, että ”yritykset voivat tulevaisuudessa sopia yhdessä henkilöstönsä kanssa palkoista, työvuoroista ja kaikista sellaisista työehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu.

Metsäteollisuus ry painottaa, että yritykset suunnittelevat ja rakentavat uudenlaiset sopimisen tavat omista lähtökohdistaan ja kunnioittavat henkilöstönsä oikeutta järjestäytyä omista lähtökohdistaan.

–Metsäteollisuuden henkilöstö on sitoutunutta ja ammattitaidoltaan maailman huippuluokkaa. Yrityksissä ja tehtaiden porttien sisällä ymmärretään parhaiten liiketoiminnan tilanne, ja osataan siihen vastata, Metsäteollisuuden Hämälä korostaa.

– Tämä on kansallisen vaikuttajan rohkea ratkaisu, joka siirtää sopimisen painopisteen sinne, missä työtä tehdään eli yrityksiin ja työpaikoille. Uskon, että se lisää työmarkkinoille paljon kaivattua dynamiikkaa, Yrittäjien Pentikäinen sanoo.

”Toivottavasti Metsäteollisuus saa seuraa”

Metsäteollisuuden mukaan työntekijöiden järjestäytymisvapauteen tai ammattiyhdistystoimintaan uudistus ei vaikuta. Suomen Yrittäjät näkee, että Metsäteollisuuden linjaus vähentää liittojen valtaa ja siirtää sitä työpaikoille työtä tekeville.

– Tällä tiellä tarvitaan lisää toimia. Toivotaan, että Metsäteollisuus saa seuraa, Pentikäinen sanoo.

Uudistuksen taustalla on Metsäteollisuus ry:n pitkäaikainen tavoite työehtosopimusten rakenteellisesta kehittämisestä. Asia ei ole edennyt liittokierroksilla eikä aiemman keskitetyn neuvottelujärjestelmän aikana.

Metsäteollisuuden mukaan valtakunnallinen, järjestöjen välinen sopimusjärjestelmä vastaa heikosti erilaisissa markkina- ja taloustilanteissa olevien yritysten, niiden liiketoiminta-alueiden ja yksittäisten tehtaiden tarpeisiin.

Lakimuutokset välttämättömiä

– Nykyinen järjestelmä ei anna yrityksille riittävästi välineitä menestyä kansainvälisessä kilpailussa yhdessä työntekijöidensä kanssa, Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

– On entistäkin tärkeämpää saada työlainsäädäntöä joustavoitettua niin, että pakottavaa sääntelyä vähennetään ja lisätään mahdollisuutta sopia asioista työpaikoilla. Se vahvistaa myös henkilöstön asemaa, hän lisää.

– Tämä on radikaali muutos: ratkaisulla on vaikutuksia koko toimialalle riippumatta siitä, kuuluvatko yritykset työnantajaliittoon vai eivät. Työehtosopimukset, joissa Metsäteollisuus ry on toisena sopijapuolena, lakkaavat myös olemasta yleissitovia. Se milloin näin tapahtuu, vaihtelee työehtosopimuksesta riippuen, Makkula toteaa.

Uudistuksen siirtymäaika on pitkä, sillä metsäteollisuuden nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa sopimusalasta riippuen 15–27 kuukautta. Metsäteollisuus ry vastaa sopimusosapuolena nykyisistä työehtosopimuksista niiden päättymiseen asti.

toimitus(at)yrittajat.fi