Kuva: Getty Images
28.6.2022 klo 07:30
Uutinen

Mielenterveyden häiriöt on suurin syy yrittäjien työkyvyttömyyseläkkeisiin

Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on laskussa. Tuki- ja liikuntaelinsairauksissa yrittäjät hakeutuvat kuntoutukseen liian myöhään.

Suomalaisten yrittäjien ja palkansaajien suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin ovat mielenterveyden häiriöt. Tieto käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista, joiden mukaan mielenterveydenhäiriöt ovat ohittaneet tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleisimpänä sairauspääryhmänä työkyvyttömyyseläkkeissä.

Kaiken kaikkiaan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on laskussa.

Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tilastojen mukaan vuonna 2021 määräaikaisissa työkyvyttömyyseläkkeissä oli mielenterveyden sairaus taustalla yrittäjien osalta noin 38 prosentilla. Palkansaajilla lukema on 44,1 prosenttia.

Mielenterveyden häiriöiden perusteella Ilmarisen yrittäjille myöntämistä määräaikaisissa työkyvyttömyyseläkkeissä noin 75 prosentissa taustalla on masennusta. Palkansaajilla vastaava osuus on noin 56 prosenttia.

Pysyvistä työkyvyttömyyseläkkeistä noin 65 prosenttia johtuu yrittäjien kohdalla masennuksesta. Palkansaajilla osuus on 44,5 prosenttia.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksissa yrittäjien ja palkansaajien välillä ei ole suuria eroja. Palkansaajista kuitenkin 80 prosenttia palaa kuntoutuksen jälkeen työelämään, kun yrittäjistä näin tekee vain 60 prosenttia. Yrittäjät hakeutuvat kuntoutukseen todennäköisesti liian myöhään.

– Yrittäjien polkuja työkykyongelmista työkyvyttömyyseläkkeelle pitäisi selvittää tarkemmin, jotta tiedettäisiin, voitaisiinko ei-toivottuja kehityskulkuja estää, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo. .

Toimitus
Toimitus