5.3.2018 klo 10:24
Uutinen

Mielipide: Lapin matkailualalla noudatetaan sovittuja työehtoja

Lapin matkailun kasvuvauhti on nyt ennennäkemättömän kovaa. Rekisteröityneiden yöpymisten kasvu on ollut vuonna 2016 13% ja vuonna 2017 9%. Matkailu työllistää, tuo Suomeen vientiin verrattavaa tuloa ja kehittää alueen palvelutarjontaa myös paikallisten iloksi.

Valtaosa matkailijoista saapuu Lappiin kuitenkin talvisesonkina, joka alkaa marraskuun puolivälistä ja jatkuu huhtikuun loppuun. Kiivain sesonki kestää vain muutaman kuukauden. Sesonkiluontoisuus aiheuttaa työvoiman palkkaamiseen kasvavia haasteita. Sesonkityöläisten rekrytointi ja koulutus on yrityksille valtava vuosittainen ponnistus. Erityisen kova puute on kokeneista ammattilaisista, joilla on osaamista ja rutiinia vaativaan sesonkityöhön. Kevään pk-yritysbarometrin mukaan yli 60 % lappilaisyrityksistä kokee työvoiman saatavuuden olevan vähintään jossain määrin yrityksen kasvun este.

Alalla noudatetaan yleissitovia, juuri uudelleen neuvoteltuja matkailu- ja ravintola-alan ja ohjelmapalvelualan työehtosopimuksia. Ne määrittävät taulukkopalkkojen lisäksi muutkin työsopimuksen ehdot. Ohjelmapalveluala on lähtöpalkoiltaan matalapalkkainen ala, eikä esimerkiksi avustavana oppaana toimimiseen vaadita kovinkaan pitkää koulutusta. Kokemuksen kasvaessa siirrytään palkoissa nopeasti ylöspäin, ja kokeneemmille työntekijöille maksetaan pääsääntöisesti sopimuspalkkoja. Yritykset siis kilpailevat ammattimaisesta työvoimasta myös palkoilla. Useat yritykset myös investoivat esimerkiksi työntekijöiden majoituksiin, joiden kustannuksia ei pystytä peittämään muutamien työssäolokuukausien vuokrilla.

Yrityksille mielekkäintä olisi pystyä tarjoamaan ympärivuotisia työpaikkoja hyvillä ehdoilla. Ammattitaitoiset ja sitoutuneet työntekijät ovat myös matkailualalla keskeinen menestystekijä. Tällä hetkellä Lapin matkailuyritykset kamppailevat kuitenkin kovien kasvuodotusten, hintakilpailukyvyn ja sesonkivaihteluiden tuomien haasteiden ristipaineissa.

Lapin saama kansainvälinen huomio tuo kasvua koko Suomen matkailulle. Lapin matkailutoimijoiden yhteiset ponnistukset on nyt keskitetty sulan maan ajalle ympärivuotisuuden kehittämiseksi. Valtio voi omilla ratkaisuillaan tukea näitä ponnisteluja. Riittävät satsaukset markkinointiin, digitalisaatioon sekä saavutettavuuden varmistamiseen sekä esimerkiksi suoraan kustannuksiin vaikuttavat ALV-ratkaisut ovat avaimia ympärivuotisten työpaikkojen luomiseen ja sitä kautta kestävään matkailun kasvuun.

Anna Häkkinen, vs toimitusjohtaja, House of Lapland
Pirkka Salo, toimitusjohtaja, Lapin Yrittäjät
Pertti Yliniemi, hallituksen puheenjohtaja, Lapin Matkailuelinkeinojen liitto

Kuva: Lapin Materiaalipankki | Markus Kiili