1.3.2019 klo 11:03
Uutinen

Mielipidekirjoitus: Kunnat pois yritysten tontilta

Kunnan ja yrityksen roolit sekoittuvat jo liikaa: etenkin pk-yrityksiä pelataan tietoisesti ulos markkinoilta.

Julkinen sektori on Suomessa salakavalasti levittäytynyt niin laajalle, että tämä vie pohjaa kansantalouden vaurastumiselta. Se on yksi Länsi-Euroopan suurimmista. Yritysten sekä kansalaisten verorasitus on liian korkea ja syynä tähän ovat suuret julkiset menot. Turha on kenenkään olla vaatimassa kohtuullisempaa verotusta, jos ei samalla leikata julkisia menoja. Toki jotkut menot ovat välttämättömiä.

Erityisesti kuntien yritystoiminta on levittäytynyt monelle toimialalle: on ateriapalveluita, rakentamista, tietotekniikkaa, kiinteistöhuoltoa, jätehuoltoa, kuljetus- ja logistiikkapalveluita sekä tilitoimistopalveluja. Entäpä sitten nämä in house -toiminnat, jossa kunnilla tai kuntayhtymillä on yksinoikeus liiketoimintaan kuntien kanssa? Ja ihan huomaamatta nämä julkiset yritykset ovat levittäytyneet myös yksityisille markkinoille.

Ollaan tultu epäterveeseen kilpailutilanteeseen yhtiöittämällä kuntien toimintoja. Otetaanpa tähän yksi esimerkki. Vuoden alusta aloitti kolmen maakunnan yhteinen iso talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö Meidän IT ja talous Oy. Tähän suureen yhtiöön luovutettiin myös Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n ja Siun Talous Oy:n toiminnat. Yrittäjäjärjestönä haluamme tiukkaa omistajaohjausta tälle mammutille. Tärkeintä on, että kunnat, kuntayhtymät ja maakunnat voivat jatkossakin ostaa palveluita myös yrityksiltä. Uudesta kolmen maakunnan yhtiöstä ei saa tulla markkinahäirikköä, eikä palloa julkissektorin jalkaan.

Uuden yhtiön pitää hyödyntää yrittäjyyttä

Iso mammutti in house -yhtiö voi olla hyväkin Pohjois-Karjalalle, mutta tämä edellyttää selkeää omistajaohjaamista. Yhtiön pitää ostaa markkinoilta, eikä tuottaa itse. Esimerkiksi ostolaskun käsittely- ja sähköisissä kilpailutusjärjestelmissä on olemassa toimivat markkinat. Toivottavaa on, ettei uusi yhtiö ryhdy kilpailijaksi niille. Kun sallitaan ostaminen muualtakin, niin tässä toteutuu kuntien ja kuntalaisten etu, eikä lähdetä verovaroilla ottamaan riskiä.

Tällainen epäreilu toiminta pitäisi kieltää. Jos yksityiset yritykset eivät kykene tuottamaan jotain palvelua, niin vain tällöin kunta voisi sen tuottaa. Palveluiden tuottamisen pitäisi olla yritysten tehtävä. Luulisi kunnilla riittävän jo tarpeeksi tehtävää omalla tontillaan?

Pk-yritysten kannalta julkisten hankintojen kilpailutus on johtanut kestämättömään tilanteeseen: ne eivät aina voi käytännössä osallistua kilpailutuksiin ollenkaan. Hankinnat on usein paketoitu niin suuriksi kokonaisuuksiksi, ettei pk-yrityksillä ole todellista mahdollisuutta kilpailla niistä.

Jos kilpailutukseen pääsevät harvat ja valitut yritykset, niin ei todellista kilpailua synny. Mammutit kahmivat hankinnat, ja pienet jäävät nuolemaan näppejään. Tämä ei ainakaan paranna laatua eikä laske hintoja.

Antakaa yritysten hoitaa se, mikä yrityksille kuuluu!

Merja Blomberg toimitusjohtaja Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry