21.5.2019 klo 10:24
Uutinen

Mielipidekirjoitus: Monopoli pois jätteenkuljetuksista!

Kartonkipakkausjätteen sekä lasi-, metalli ja muovipakkausten kuljetusjärjestelmää koskeva valmistelu on käynnissä Joensuun alueellisessa jätelautakunnassa. Valmistelu koskee Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien aluetta ja näissä asumisen sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuoltoa.

Vaihtoehdoksi nostettu kunnallisen toimijan toteuttama jätteenkuljetusmalli johtaa pahimmillaan epäterveeseen markkinatilanteeseen, jossa markkinoilla on vain harvoja toimijoita. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessasiirtyminen antaisi Puhas Oy:lle monopolin pakkausjätteiden kuljetukseen. Muiden toimijoiden poistaminen markkinoilta olisi kartonkipakkausten sekä lasi-, metalli ja muovipakkausten kuljetukselle sekä asiakkaiden valinnanvapaudelle todella vahingollinen toimenpide.

Jätteenkuljetuksen järjestämistavan valinnassa on kyse kunnan yritysystävällisyydestä sekä päätöksenteon yritysvaikutusten arvioinnista. Kunnan tulisi huomioida omassa toiminnassaan yritystoiminnan edellytykset ja edistää markkinoiden toimivuutta. Kunnallisesti järjestetty jätteenkuljetus vähentää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja korvaa yksityistä yritystoimintaa kunnallisen osakeyhtiön palveluilla. Järjestelmä vaikeuttaa jätealan yritysten asemaa, kaventaa asukkaiden valinnanmahdollisuuksia ja estää asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaamman ympäristöteknologian ja toimintamallien kehittymistä.

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kehittää alueen elinkeinotoimintaa ja mahdollistaa paremmin uudet innovaatiot alalle. Työntekijöiden ja yritysten verotulot vahvistavat alueen taloutta. Uuden jätelain mukainen jätteenkuljetusrekisteri turvaa viranomaisille tasavertaisen valvonnan molemmissa kuljetusjärjestelmissä.

Laajojen tutkimusten mukaan jätteenkuljetuksen kilpailutus keskitetysti ei johda asukkaiden maksamien vuotuisten jätehuoltokustannusten laskuun. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa kuljetusyritykset perivät laskut ja vastaavat logistiikasta sekä asiakaspalvelusta omana työnään. Näin kunnallisen jätehuoltoyhtiön hallintokulut voidaan pitää pienenä.

Asukkailla on oltava valinnanmahdollisuus – tämä turvaa palveluiden laadukkuuden!

Merja Blomberg

toimitusjohtaja

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry