Tutkimusten hyödyntämiseen vaikuttaa muun muassa käytössä oleva aika. Kuva: Getty Images
1.6.2022 klo 13:36
Uutinen

Miksi yritys ei hyödynnä tutkimustietoa? Selvitys paljastaa: Hyöty jää laihaksi

Puolet selvityksen vastaajien edustamista yrityksistä haluaisi jatkossa olla edelläkävijöitä tutkimuksen hyödyntämisessä. Moni sen sijaan kokee, ettei saa tarpeeksi hyötyä tutkimustiedosta.

Tuore selvitys kertoo, että suomalaiset pk-yritykset arvostavat yliopistojen ja tutkimuslaitosten tuottaman tutkimuksen hyödyntämistä, mutta moni kokee tutkimustiedon hyödyn jäävän vähäiseksi.

Tutkimustiedon hyödyntämistä vähentävät muun muassa puute merkityksellisistä tutkimusaiheista, laihaksi koettu hyöty sekä aikapaine. Tämä selviää Vaikuttavuussäätiön tilaamasta selvityksestä.

Pk-yrityksistä 76 prosenttia kokee, että tutkimus ei ole keskittynyt käytännön kannalta merkitykselliseen asiaan.

Kun tutkimustiedosta on ollut apua, hyödyt näkyvät onnistuneina tutkimus- ja kehityshankkeina, tutkimuslaitosten spin-offeina sekä patentteina ja lisensseinä. Tutkimustietoa hyödynnetään myös koulutuksessa.

– Hieman yllättäen pk-yritykset kokivat myös tutkimustulosten viestimisen puutteen yhtenä merkittävänä esteenä tutkimuksen hyödyntämisen tiellä. Meillä tutkijoilla ja tutkimusorganisaatiolla on peiliin katsomisen paikka siinä, miten yhteyttä pidetään pk-yritysten kanssa niille relevantilla tavalla, selvityksen tekoon osallistunut tutkija Tero Rantala kertoo.

”Tutkimuksennälkäiset” kaipaavat tukea

Puolet vastaajien edustamista yrityksistä haluaa jatkossa olla edelläkävijöitä tutkimuksen hyödyntämisessä. Nämä pääasiassa palvelualan yritykset pitävät tutkimustiedon hyödyntämisen esteenä varojen ja viestinnän puutetta. 

– Tällaiset tutkimuksennälkäiset yritykset, joilla on haasteita päästä mukaan tutkimustiedon hyödyntämiseen, kaipaavat eniten tukea jatkossa, Rantala arvioi.

Huippututkimuksen hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset suhtautuivat muita myönteisemmin tutkimusyhteistyöhön yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa, mutta samaan aikaan ne olivat myös kaikkein tyytymättömimpiä nykyisiin suhteisiin yliopistoihin.

Pk-yritykset merkittäviä työllistäjiä

Selvityksen tekivät Vaikuttavuussäätiölle toimeksiantona TkT Tero Rantala, TkT Minna Saunila ja TkT Juhani Ukko Lappeenrannan–Lahden teknillisestä yliopistosta (LUT). Selvitys perustuu maaliskuussa 2022 kyselytutkimuksella suomalaisilta pk-yrityksiltä kerättyyn aineistoon. Kyselylomake lähetettiin satunnaisotannalla valittujen pk-yritysten johdon edustajille, ja siihen vastasi yhteensä 108 eri yrityksen edustajaa.

Tilastokeskuksen vuoden 2020 tietojen mukaan Suomessa on noin 2800 tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavaa, alle 250 henkilöä työllistävää pk-yritystä.

Pk-yritykset ovat Suomessa merkittävä työllistäjä, ja ne ovat luoneet runsaasti uusia työpaikkoja koko 2000-luvun. Pk-sektori vastaa yli puolesta suomalaisten yritysten liikevaihdosta, ja niiden osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia.

– Pk-yritykset ovat olennainen osa suomalaista elinkeinoelämää, mutta puutteellisesti ymmärretty voimavara tutkimuksen hyödyntämisen näkökulmasta, Vaikuttavuussäätiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Oksanen perustelee selvityksen tekemistä.

Vaikuttavuussäätiön rahoitettaviin hankkeisiin voit tutustua täältä.

Toimitus
Toimitus