10.2.2018 klo 19:18
Uutinen

Ministeri Häkkänen: Tehdään osakeyhtiön perustamisesta entistäkin vaivattomampaa

Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi Etelä-Karjalan maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa lauantai-iltana, että hän tulee esittämään osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimuksen poistamista.

Oikeusministeri Antti Häkkänen esittää yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista.

– Yrittäjyyden kehittyessä ja uudistuessa myös yrittäjyyteen liittyviä säädöksiä, kannusteita sekä yrityspalveluja on kuitenkin tarkasteltava avoimesti ja ennakkoluulottomasti, ja tarvittaessa uudistettava niitä. Yrittäjäksi ryhtymistä rajoittaa monessa tilanteessa tiettyjen lainsäädännön asettamien vaatimusten korkea taso, Häkkänen sanoi yrittäjäjuhlassa Lappeenrannassa.

Häkkäsen mielestä nykyisen 2 500 euron vähimmäispääomavaatimuksen poistaminen osakeyhtiöiltä helpottaisi yritystoiminnan aloittamista, erityisesti yksin yrittämistä ilman henkilökohtaista vastuuta, ja uusien mikroyritysten perustamista. Muutos vahvistaisi muutoinkin yritystoiminnan edellytyksiä.

– Osakeyhtiömuotoinen liiketoiminta sisältää lukuisia etuja, joista myös pienemmän liiketoiminnan harjoittajan olisi mielestäni syytä päästä osalliseksi.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo Yrittäjien esittäneen samaa asiaa useissa yhteyksissä:

– Tämä on tärkeä avaus oikeusministeriltä. Se helpottaa yrittäjyyden aloittamista, purkaa normeja ja tuo eri yhtiömuotoja tasavertaiseen asemaan. Toivomme, että asia etenee nopeasti, sillä muutos helpottaa etenkin pieniä yrityksiä ja todennäköisesti myös niin kutsuttuja kevytyrittäjiä eli laskutusyrittäjiä, koska kynnys osakeyhtiön perustamiseen madaltuu, Pentikäinen toteaa.

Helpottaa perustamista monella tapaa

Häkkänen muistuttaa, että vähimmäispääomavaatimuksen poistaminen helpottaisi myös yhtiön digitaalista perusilmoituksen tekemistä kaupparekisteriin ja verottajalle sekä rekisteröinnin automatisointia, mikä nopeuttaa rekisteröintimenettelyä ja mahdollistaa edullisemman rekisteröintimaksun.

Häkkänen uskoo, että vähimmäispääomavaatimus on tosiasiassa menettänyt merkityksensä velkojansuojan kannalta. Nykyisin yhtiön velkojien ja muiden sidosryhmien suoja perustuu käytännössä yhtiön varojenjakorajoituksiin, tilinpäätös- ja yritystietoihin sekä yhtiön toimintaa koskevaan erityislainsäädäntöön ja sopimuskäytäntöihin.

– Uudistus olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa sähköisen ja automatisoidun kaupparekisterimenettelyn yhteydessä. Tällä hetkellä rajoitetun vastuun yhtiön perustaminen ilman osakepääomaa on mahdollista useissa EU-maissa, kuten Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Hollannissa ja Espanjassa.

Häkkänen toi valtioneuvoston tervehdyksen lauantai-iltana Etelä-Karjalan Yrittäjien maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa 350-henkiselle yrittäjäjoukolle. Etelä-Karjalan Yrittäjät juhlisti 75-vuotista taivaltaan Holiday Club Saimaalla.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen muistutti vuorostaan omassa puheessaan, että valtiontalouden rakenneuudistukset pitää tehdä nyt, kun taloudessa menee kohtalaisen hyvin.

– Uudistuksia tarvitaan, jotta kasvun mahdollisuudet tulevaisuudessakin turvataan.

”Kannatan paikallista sopimista”

Häkkänen antoi Lappeenrannassa tukea Yrittäjien viestille. Suomen työmarkkinamalli pitää muuttaa:

– Suomen nykyinen työmarkkinamalli perustuu menneisyyden Suomen toimintatapaan. Tuolloin kaikki työntekijät kuuluivat liittoihin, yritykset olivat isoja ja kaikki virheet korjattiin finanssipoli-tiikan keinoin. Nykyään valtaosa työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Olen myös havainnut, että työntekijöiden järjestäytymisaste on viime vuosina pudonnut merkittävästi. Suomen Yrittäjien tuoreen tutkimuksen mukaan, enemmistö suomalaisista kannattaa paikallista sopimista, minä myös, sanoi Häkkänen.

– Niin ikään saman tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista haluaa, että työntekijöillä pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua sopimiseen riippumatta järjestäytymisestä, tästäkin olen samaa mieltä. Näin ollen henkilökohtaisesti toivon, että meillä on yhteisesti valmiutta uudistaa sopimisen kulttuuria vastaamaan nykyistä yritysympäristöämme. Se ei liene kohtuuton toive, varsinkin jos ja kun enemmistö suomalaisista on samaa mieltä.

Teksti: Taru Jussila

Kuvat: Hiski Hämäläinen, Jami Holtari

toimitus(at)yrittajat.fi

Lue myös aiheeseen liittyvä blogi