4.2.2021 klo 11:25
Uutinen

Minkälainen on hyvä kunta yrittää?

Olemme Loviisan Yrittäjien hallituksessa miettineet, mitkä ovat sellaisia asioita, joita meidän kannattaa painottaa edunvalvonnassa, jotta Loviisan seudulle syntyisi uusia työpaikkoja.

Valitettavasti on heti alkuun todettava, Loviisassa on yli tuhat työtöntä. Pohdinta on aiheellinen. Onko Loviisassa hyvä yrittää ja onko se kunta, jossa on mahdollisuus synnyttää uusia työpaikkoja? Onko tänne mahdollista synnyttää kasvua ja sitä kautta pienentää työttömyyden lukuja?

Suomessa uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin. Suomen yrityskannasta yli 93% ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Pienet ja keskisuuret yritykset määritellään siten että ne työllistävät enintään 250 henkilöä tai niiden liikevaihto ei ylitä 50 miljoonaa euroa.Suomessa on vuosituhanteen vaihteen jälkeen syntynyt pk yrityksiin melkein 150.000 uutta työpaikkaa. Samaan aikaan suurissa yrityksissä, työpaikkoja on vähentynyt yli 40.000 työpaikkaa. Voidaanko tässä todeta, Suomi elää yrittäjyydestä?

Kansainvälinen mittaristo kertoo, että Suomessa on hyvä yrittää. The Global Entrepreneurship Index on vuosittainen julkaistava indeksi, joka vertaa maailmanlaajuisesti yrittämisen edellytyksiä. Suomi pärjää tässäkin vertailussa hienosti. Olemme paikalla 11. Meidän edeltämme löytyy pohjoismaista Ruotsi, paikalla 10 ja Tanska, paikalla 4. Listan kärjessä on Yhdysvallat.

Vuosittainen Yrittäjien kuntabarometri julkaistiin keväällä 2020. Kyselyssä kysyttiin yli 10.000 yrittäjältä mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Tärkeintä yrittäjille olisi se, että kunnan päätökset tehtäisiin yrityslähtöisesti. Kunnat sai kiitosta infrasta, mutta moitteita tehottomuudesta ja kuntapäätöksenteosta.
Vertailussa Loviisan sijoitus oli melko vaatimaton. Loviisa sijoittui Uudenmaan kuntien välisessä vertailussa kolmanneksi viimeiseksi.Hyvät kuntavaaliehdokkaat, teidän vastuullanne on nyt paljon. Kun päätöksiä tehdään, on kuntalaisten etu, että vaikutukset yrityksiin otetaan huomioon. Jos yritykset eivät pärjää, kunnasta lähtee palveluita, työpaikkoja ja verotuloja.

Suomen Yrittäjät kysyi jäseniltään, minkälainen on hyvä kunta yrittää.
Se on kunta jossa talous on vakaa, siellä toteutuu reilu kilpailu ja se sallii avoimia markkinoita. Hyvässä kunnassa ei veroteta hengiltä, siellä on osaamista ja tukipalveluja ja se on tasapuolinen ja kannustava. Hyvä kunta kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti ja siellä pienikin voi pärjätä. Hyvässä kunnassa julkinen sektori ei tunkeudu joka paikkaan ja siellä on tarjolla toimivaa infraa. Lisäksi siellä on tontteja ja tiloja tarjolla. Kunnasta pitää löytyä toimivat rahoituskanavat ja samalla siellä osataan palkita riskinottamisesta. Kunnassa on toimivat yrityspalvelut ja se kantaa ylisukupolvista vastuuta. Hyvät kuntavaaliehdokkaat ja päättäjät, tällaisessa kunnassa on hyvä yrittää.

Andreas Ögård
Loviisan Yrittäjien hallituksen jäsen