Yrittäjien Kuntabarometri
Yrittäjien Kuntabarometri
21.3.2022 klo 12:11
Uutinen

Yrittäjä, käytä ääntäsi ja vaikuta kuntasi yrittäjämyönteisyyteen! Vastaa Yrittäjien Kuntabarometriin

Suomen Yrittäjät mittaa jälleen kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä. Järjestö kartoittaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista. Missä kunnassa on hyvä yrittää? Mikä on yrittäjyysmaakuntien ykkönen?

Suomen Yrittäjät on mitannut kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista joka toinen vuosi.   Nyt tulosten raportointi uudistuu ja vertailumahdollisuudet paranevat. Jatkossa kuka tahansa voi avoimesti verkossa vertailla valitsemiensa kuntien tuloksia keskenään kysymyskohtaisesti. Näin käyttäjä pystyy rankkaamaan parhaiten menestyneet kunnat esimerkiksi julkisia hankintoja käsittelevissä kysymyksissä. 

Kyselyyn vastasi vuonna 2020 peräti 10 400 yrittäjää eri puolilta maata. Tällöin parhaat tulokset saivat kuntakokoluokan mukaisesti Seinäjoki, Kärsämäki ja Lieto. 

Miksi Yrittäjät kysyy näitä asioita? 

– Tarvitsemme tutkittua tietoa, jotta yrittäjäjärjestö voi vaikuttaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti, jotta yrittämisen olosuhteet kunnissa ovat parhaat mahdolliset, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Tutkimuksesta saadut tulokset ovat tärkeä työkalu yrittäjien ja kuntien yhteistyön kehittämiseksi ja konkreettisten uudistustoimenpiteiden sopimiseksi. 

– Satakunnan Yrittäjät on käynyt kyselyn tulokset läpi jokaisen kunnan ja kaupungin elinkeinotiimin kanssa. Kahden vuoden ajan olemme nähneet ja osittain olleet mukana toteuttamassa niitä toimenpiteitä, joita kunnissa on viime kyselyn jälkeen tehty ja voimme sanoa, että maakuntana olemme tehneet paljon hyviä asioita yrittäjien toimintaedellytysten eteen. Kehitettävää löytyy kuitenkin aina, kertoo järjestöpäällikkö Heikki Kaplas Satakunnan Yrittäjistä.

– Maakuntana olemme olleet kahdessa edellisessä mittauksessa sijalla kaksi ja nyt tavoitteemme on nostaa Satakunta ykköstilalle. Tähän tarvitsemme jokaista yrittäjää. Mitä kattavampi vastausmäärä, sitä paremmat ja vahvemmat työkalut saamme Satakunnan yrittäjyysmyönteisyyden kehittämiseen entisestään muistuttaa Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen.

Miksi tämä kysely on tärkeä? 

  • Yrittäjä pääsee antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntansa toimintaa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa? 
  • Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille. 
  • Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa. 
  • Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista: Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä? Toteutetaanko julkiset hankinnat pk-yrityksiä huomioiden? 

Kyselyn tulokset julkistetaan Kunnallisjohdon seminaarissa keskiviikkona 18.5.2022. 

Kunnille ja yrittäjäyhdistyksille toimitetaan kyselytutkimuksen tulokset. 

Lisätietoja Yrittäjien Kuntabarometrista

Markku Kivinen

Markku Kivinen

johtaja | lomalla 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen eläkkeelle