2.1.2017 klo 12:28
Uutinen

MITÄ KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT SAI AIKAAN 2016?

Keski-Suomen Yrittäjät vaikutti yrittäjille tärkeisiin ja merkityksellisiin asioihin vilkkaasti viime vuonna. Vaikuttamisen vuotta värittivät sote- ja maakuntauudistus sekä tarve löytää uusia muotoja yritysten kasvun ja menestyksen toimintaympäristön rakentamiseen. Tiivistimme 2016 vaikuttamisen tekojamme listaksi.

Jämsän pysyminen osana Keski-Suomea

Vaikutimme osana verkostoa sekä suoraan ministeriöön yrittäjien äänellä sen puolesta, että Jämsä pysyy osana Keski-Suomen maakuntaa. Kaupungin siirtyminen Pirkanmaalle olisi tarkoittanut Keski-Suomen kutistumista kantokyvyltään liian pieneksi maakunnaksi. Teimme kyselyn alueen yrittäjille. Kyselyn mukaan yrittäjien enemmistön valinta oli pysyminen Keski-Suomessa. Jämsäläiset yritykset ovat sekä elinvoiman että vaikuttamisen kannalta tärkeä ja olennainen osa verkostoamme.

Sote- ja maakuntauudistus

Vaikutimme siihen, että yrittäjät saivat omat nimetyt paikat sote- ja maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmiin Keski-Suomessa. Työryhmien työ on alkanut ja jatkuu aktiivisena kesään 2017. Tavoitteena on yrittäjien asemoituminen pysyvästi osaksi uusien maakuntien operatiivista toimintaa sekä poliittista päätöksentekoa.

#kasvunmaakunta

Perustimme yhdessä Keski-Suomen kauppakamarin kanssa #kasvunmaakuntaryhmän, jonka toimeksiantona on esittää avauksia yritysten kasvuedellytyksiä parantavista toimista Keski-Suomessa. Ryhmä koostuu yrittäjistä ja yritysjohtajista, puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja ja varapuheenjohtajana ELY-keskuksen ylijohtaja. Ryhmä aloittaa toimintansa tammikuussa 2017.

Valinnanvapaus sote-palveluissa

Vaikutimme aktiivisesti osana Suomen Yrittäjien verkostoa siihen, että hallitus esittää laajan valinnanvapauden soveltamista uudessa sote-järjestelmässä. Tämä on tutkitusti kansalaisten tahto ja samalla mahdollistaa pienten yritysten osallistumisen tuottajina.

Valinnanvapauskokeiluhanke Jyväskylässä

Vaikutimme siihen, että valinnanvapauskokeilu ulotetaan kolmen Jyväskylän alueen kaikkiin asukkaisiin sen sijaan, että valinnanvapaus olisi koskenut vain niitä, joille ei löydy vapaata aikaa julkisilta terveysasemilta. Tämä on olennainen muutos sen kannalta, että yritykset voivat osallistua kokeiluun ja toisaalta sen kannalta, että kokeilun tuloksia voidaan hyödyntää valinnanvapauden jatkokehittämisen pohjana. Olemme aktiivisesti mukana valinnanvapauskokeilun valmistelutyössä ja kehittämässä tulevia ja tarvittavia yritysverkostoja.

Hankinnat

Teemme jatkuvasti vaikuttamistyötä sen eteen, että pienhankinnat tulevat julki avoimissa kanavissa. Olemme aktiivisesti sparranneet kuntia lisäämään vuoropuhelua paikallisten yrittäjien ja hankintayksiköiden välillä. Pyrimme yhdessä yrittäjien kanssa auttamaan hankintayksiköitä luomaan laadukkaampia tarjouspyyntöjä ja sitä kautta tekemään parempia kilpailutuksia ja ennaltaehkäisemään pitkiä ja kalliita valitusprosesseja. Kannustamme hankintayksiköitä ja yrityksiä innovatiivisiin hankintoihin. Kannustamme ja tuemme yrityksiä verkostoitumaan, jotta he yhdessä pystyvät tulevaisuudessa osallistumaan suurempiin kilpailutuksiin.

Palvelualoite

Vaikutimme siihen, että palvelualoite sai jatkoajan Jyväskylän kaupungissa. Pidemmän aikavälin tavoite on aloitteen vakinaistaminen osaksi normaaleja palvelukäytäntöjä.

Tienvarsimainonta

Pitkäaikainen valtakunnallinen norminpurkuteemamme, tienvarsimainonnan vapauttaminen, sai sinettinsä maantie- ja ratalain muutoksella, ja mainonta vapautui elokuussa. Muutoksella on merkitystä erityisesti matkailukohteille sekä ravintoloille ja huoltoasemille.

Kilpailukyky

Yritystemme kilpailukyvyn nostamiseksi panostamme kolmen vuoden ajan yhden henkilön työpanoksen verran sekä ulkopuolisin asiantuntijapalveluin keskisuomalaisten yritysten digiosaamisen kehittymiseen Digijohtajaksi!-hankkeessa. Verkostohanke tavoitti starttivuoden 2016 tilaisuuksissaan ja valmennuksissaan 250 yritystä. Hankkeen viestinnän piirissä on viikoittain 3800 yritystä. Työ jatkuu vuoteen 2019 saakka.

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä

Pohjustimme Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän rakentamista aiesopimuksella 15 muun toimijan kanssa. Osallistuimme keskittymän valmisteluun hanke- ja innovaatiotyöryhmässä sekä ohjausryhmässä. Tavoitteena on keskisuomalaisten hyvinvointialan yrittäjien tiivis osallisuus keskittymän toiminnassa pysyvästi. Työ jatkuu 2017.

Nuoret yrittäjät

Järjestimme valtakunnallisen nuorten yrittäjien Get Together -tapahtuman. Tapahtuma keräsi runsaasti kiitosta, ja jatkamme ansiokasta nuorten yrittäjien toimintaa uusilla kokeiluilla.

Uusi yrittäjyys

Toimimme jatkuvasti yhteistyössä maakunnan koulutusorganisaatioiden kanssa yrittäjyyskasvatuksen teemoissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa solmimme strategisen kumppanuussopimuksen uuden yrittäjyyden edistämiseksi ja toimivien yritysten kehittämiseksi. Työ jatkuu 2017.

Suomen Yrittäjät

Vaikutamme vilkkaasti Suomen Yrittäjissä. Suomen Yrittäjien onnistumisiin vaikuttamisen saralla pääset tutustumaan TÄÄLLÄ.

Toimimme aktiivisesti noin 60 eri työryhmässä, herättelemme kolumneilla, kannanotoilla ja mielipidekirjoituksilla sekä järjestämme tapahtumia ajassa kiinnostavista teemoista. Tapahtumista suurin on vuosittain 1200 osallistujaa keräävä Keski-Suomen Yrittäjäjuhla. Viestimme päivittäin somessa, viikoittain sähköpostilla, sähköinen uutiskirjeemme ilmestyy kuukausittain 3900 jakelulla ja oma lehtemme Keski-Suomen Yrittäjäsanomat neljä kertaa vuodessa sanomalehti Keskisuomalaisen liitteenä. Jotta viestimme kulkee myös suoraan valtakunnan päätöksentekoon, jokaisella keskisuomalaisella kansanedustajalla on oma nimikkoyrittäjänsä. Uusi toiminnallinen avauksemme vuodelle 2017 on 28 paikallisyhdistyksemme oma foorumi. Panostamme myös yksinyrittäjien toimintaan.

Jos et vielä kuulu joukkoomme, niin liittymään pääset täällä: yrittajat.fi/liity

Kiitos hienosta vuodesta 2016 yrittäjät sekä yhteistyökumppanit – jatketaan juhlavuoden 2017 teemalla sata lasissa!

Lisätiedot: Sanna-Mari Hynninen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Yrittäjät, p. 050 563 7780, sanna-mari.hynninen@yrittajat.fi