Vahvat vinkit-logo
12.11.2021 klo 12:15
Uutinen

Mitä mittaat, sitä saat

Mittaaminen on tehokasta, koska asetettu mittari imee huomion. Myyntiä kasvatetaan, kannattavuutta parannetaan, läpimenoaikoja lyhennetään – se tavoite saavutetaan varmemmin, mitä mitataan. Mittarit ovat myös usein kytkeytyneet toisiinsa: jos olet asettanut mittariksi asiakastyytyväisyyden, saat ”oheistuotteena” parantuneen liikevaihdon ja kannattavuuden. Miksi mittaaminen ei kuitenkaan aina tuota yritykselle menestystä? Kolme tavallista ja vakavaa virhettä ovat väärien asioiden mittaaminen, aikajänteen huomiotta jättäminen ja kvalitatiivisten mittarien unohtaminen. Minimoi mittaamisen mahdolliset virheet kokeneen yrittäjän ja yrityskummin vinkein.

1. Valitse oikeat mittarit

Mitä asioita pitäisi mitata, mitkä ovat oikeita mittareita? Tämän sanelee yksiselitteisesti yrityksen tavoite ja strategia. Mittarit tulee huolella valita sen mukaan, mihin yritys pyrkii ja mitkä ovat sen strategian tärkeimmät osatekijät. Esimerkiksi uusia tuotteita lanseeraava yritys asettaa mittariksi uusien tuotteiden osuuden kokonaismyynnistä, alan parasta toimitusketjua tavoitteleva yritys asettaa mittariksi toimitusvarmuuden ja rooliaan arvoketjussa kasvattava yritys asettaa mittarin liittyen sen haluttavuuteen yhteistyökumppanina.

2. Erota toisistaan lyhyen ja pidemmän aikavälin mittarit

Lyhyellä aikavälillä voi olla hyvä mitata jopa vain sitä, onko jokin asia tai tehtävä suoritettu. Vähänkään pitemmällä aikavälillä on sen sijaan välttämätöntä määritellä mittari sitten, että se kuvastaa saavutettua tulosta tai tilaa. Esimerkiksi myyntityössä varsinainen mittari on kuitenkin myynnin määrä. Asiakaspalvelussa vastaava tulosta kuvaava mittari on asiakastyytyväisyys, koulutustoiminnossa puolestaan se, mitä on opittu.

3. Älä unohda kvalitatiivisia mittareita

Mittaamiseen yhdistyvät mielessämme aina numerot. Kvantitatiiviset mittarit tarvitsevat usein kylkeensä myös joitakin kvalitatiivisia mittareita, jotka täydentävät tulosten arviointia. Voiko ihmisten hyvinvointia mitata vain henkilöstön vaihtuvuudella? Tai asiakastyytyväisyyttä pelkästään suosituspisteillä? Ja kuvastavatko projektin kvantitatiiviset mittarit kaikkea suorituksen laadusta vai tarvittaisiinko myös projektin tilaajan verbaalinen tyytyväisyysarvio? Kvalitatiivisia mittareita tarvitaan myös silloin kun jokin asia on uusi, eikä sitä koskevaa dataa ole vielä käytettävissä.

Päivi Heikinheimo (KTM) on yrittäjä, jolla on takanaan pitkä ura erilaisissa johto- ja konsultointitehtävissä muun muassa Nokiassa, Ovako Steelissä ja A.T.Kearneyssa. Hän toimii myös kouluttajana sekä pienyritysten sparraajana ja yrityskummina. Päivin uusin kirja Päätöksen juoni ilmestyi talvella 2021 (Alma Talent). Hän emännöi podcasteja Yritä oikein! ja Päätä oikein!


Helsingin Yrittäjien ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Vahva yrittäjyys -hanke tarjoaa yrittäjille työkaluja oman talousosaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Hankkeessa kehitetään pienyrittäjien osaamista yrityksen talouden ja oman hyvinvoinnin johtamisessa ja kasvatetaan yrittäjien mahdollisuuksia kestävään yritystoimintaan, kasvuun ja parempaan työhyvinvointiin.

HY_Vahva_yrittajyys_logorimpsu-B_varillinen_vedos2 (1)