Mitä yrittäjän tulee tietää YEL-työtulon tarkistuksesta?

YEL-työtulojen tarkistuksia ei kannata pelätä. Niiden avulla yrittäjää autetaan pitämään YEL-työtulonsa liiketoiminnassa tapahtuneiden muutosten mukana niin, että hän saa työstään ansaitsemansa sosiaaliturvan. Elon vakuutusjohtaja Harri Kangaskoski vastaa työtulotarkistuksista usein esitettyihin kysymyksiin.

Vuoden 2023 alusta tuli voimaan yrittäjän eläkelain uudistus, jossa säädettiin mm. työtulojen tarkistamisesta. Uudistuksen taustalla on tarve huolehtia siitä, että yrittäjien työtulot vastaavat yrittäjän työpanosta.  Kaikki työeläkeyhtiöt toimivat samojen periaatteiden mukaisesti.

Keiden yrittäjien työtuloja tarkistetaan tänä vuonna?

Tarkistamiseen vaikuttavat yrittäjän työtulon suuruus sekä se, milloin työtuloa on viimeksi päivitetty. Tarkistaminen etenee kaikissa työeläkeyhtiöissä vaiheittain, ja nyt vuonna 2023 tarkistetaan alle 15 000 euron työtulot.

Alle 15 000 euron työtulojakaan ei kuitenkaan tarkisteta, jos työtuloon on tehty yli 15 prosentin muutos viimeisen kolmen vuoden aikana.

Työtuloa ei myöskään tarkisteta, jos YEL-vakuutus päättyy esimerkiksi vanhuuseläkkeeseen tai muusta syystä jo ennen tarkistuksen alkamista. Tarkistuksia ei tehdä takautuvasti.

Mihin työeläkeyhtiön ehdottama uusi työtulo perustuu?

Työeläkeyhtiön ehdottaman työtulon perusteena on yrityksen toimialan mediaanipalkka ja mediaaniliikevaihto sekä Verohallinnolta saadut tiedot mm. yrittäjän liikevaihdosta edeltävältä kolmelta vuodelta.

Ajantasaisen työtulon määrittämisessä yrittäjän apuna on myös Elon työtulolaskuri, joka antaa yrittäjälle suosituksen työtulosta toimialan ja liikevaihtoarvion perusteella. Tämän suuntaa antavan suosituksen lisäksi laskuri näyttää liikkumavaran, jonka puitteissa työtulo voi annetuilla tiedoilla vaihdella.

Paljonko YEL-maksu voi nousta kerralla?

YEL-työtuloa voidaan ensimmäisellä tarkistuskerralla korottaa enintään 4 000 euroa ja kahdella tarkistuskerralla yhteensä enintään 8 000 euroa. Tämä on määrä, jonka eläkeyhtiö voi enintään korottaa työtuloa myös ilman yrittäjän suostumusta, jos korottamatta jättämiselle ei ole perusteita.

4 000 euron korotus merkitsee vakuutusmaksussa noin 80 euron korotusta YEL-vakuutuksen kuukausimaksuun. Työtuloa voidaan toki yrittäjän omasta aloitteesta korottaa kerralla enemmänkin.

Miten toimia, jos työtulotarkistus osuu kohdalle?

Yrittäjällä on kaksi viikkoa aikaa vastata eläkeyhtiön työtuloehdotukseen. Sen jälkeen eläkeyhtiö tekee päätöksen uudesta työtulosta käytettävissään olevilla tiedoilla. Jos yritystoiminta jatkuu muutaman edellisvuoden kaltaisena, ehdotus kannattaa hyväksyä, jotta työtulo vastaa työpanoksen arvoa. 

Yrittäjä tuntee itse parhaiten yritystoimintansa. Jos työtuloehdotus ei tunnu oikealta, työeläkeyhtiölle kannattaa antaa työtulosta oma, perusteltu ehdotus, jotta se voidaan ottaa huomioon uutta työtuloa määriteltäessä.

Yrittäjä saa tarkistuksessa muuttuneesta työtulosta päätöksen, johon voi hakea muutosta, jos se on yrittäjän mielestä tehty värin perustein. Ohjeet muutoksen hakemiseen löytyvät työtulopäätöksen liitteestä.

Työeläkeyhtiö Elon asiantuntijat ovat yrittäjän tukena kaikissa työtulomuutoksiin ja YEL-vakuuttamiseen liittyvissä asioissa.