25.5.2021 klo 15:50
Uutinen

Monipaikkaisuus tuhannen taalan paikka Etelä-Savossa

Meillä on Etelä-Savossa lähes 50000 vapaa-ajan asuntoa, olemme kärjessä koko maan tilastoissa vapaa-ajan asuntojen määrässä suhteessa väestöön. Vapaa-ajan asukkaat tuovat kuntiin elinvoimaa ja heillä on huomattava arvo alueen yritysten palveluiden käyttäjänä. Tämä luo meille monia mahdollisuuksia, jos vain osaamme hyödyntää ne oikein.

Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet maakuntaan huomattavan määrän etätyöntekijöitä, joista moni pohtii vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseen asumiseen sopivaksi. Se ei ole helppo tie kulkea. Maakuntamme kunnissa on sangen kirjavat käytännöt käsittelyprosesseissa rakennus- ja poikkeamisluville. Ohjaavan ja ratkaisukeskeisen palvelun saatavuus kuntien rakennusvalvonnasta voi olla haasteellista.

Koko maakuntaan olisikin luotava yhtenäiset käytännöt esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi, hakuprosessit ja aikataulut lupahakemuksille rohkeasti esille.

Vapaa-ajan asukkaiden palveluiden sujuvuus toisi maakuntaamme kilpailuetua suhteessa toisiin samalla palvelurakenteilla varustettuihin mökkikuntiin. Palveluiden saatavuus kuntien rakennusvalvonnasta olisi turvattava myös kesällä, kun suuri osa vapaa-ajan asukkaista kaipaa opastusta ja lupapalveluita. Voisiko asiantuntevaa rakennusvalvonnan neuvontaa järjestää jopa laajemmin asiakkaiden ulottuville, vaikka digitaalisten palvelujen kautta?

Kunta tarvitsee yrittäjiä, yrittäjät asiakkaita ja kunta asukkaita, tämä on positiivinen noidankehä, jota kunta ja kunnan luottamus- ja virkahenkilöt voi omilla toimillaan ruokkia, ja siten tehdä kunnastaan ja mahdollisesti toimivan yhteistyön kautta, myös koko maakunnasta Suomen houkuttelevimman asuinpaikan etätyöntekijälle.

Kuntavaalien lähestyessä ehdokkaiden on hyvä pohtia sitä, kuinka paljon kunnissa panostetaan palveluiden kehittämiseen kuntalaislähtöisesti ja huomioidaanko myös vapaa-ajan asukkaiden tarpeet sekä vaikuttamismahdollisuudet kunnan päätöksentekoon.

Etelä-Savon oma kunnallisjohdon seminaari järjestetään 20.10.2021 Juvan uudella koulukampuksella. Päivän ohjelmassa pureudummekin tarkemmin monipaikkaisuuden mahdollisuuksiin maakunnassa.

Lisätietoja: Heidi Loukiainen, aluejohtaja, Etelä-Savon Yrittäjät, p. 050 5529 930.

Muita kiinnostavia aiheita