28.5.2018 klo 10:26
Uutinen

Muutoksia työnantajien päiväraha-asiointiin Kelassa

Kansaneläkelaitoksessa työnantajien päiväraha-asioinnissa valmistaudutaan syksyn tuleviin muutoksiin. Työnantajien on syytä tarkistaa omat tilitietonsa kesän aikana.

Syksyllä Kelan työnantajan asiointipalvelussa siirrytään käytäntöön, joka sallii vain yhden tilinumeron Y-tunnusta kohti. Työnantajat voivat toukokuun puolivälin jälkeen alkaa tarkistaa ja ilmoittaa sen tilinumeron, jonka haluavat syyskuusta lähtien käyttää Työnantajan asiointipalvelussa.

Muutos voimaan syyskuussa

Tilinumeron ilmoittajalla tulee olla työnantajan valtuutus ja Katso-rooli ”Kela Tilinumero”. Pääkäyttäjä voi myöntää roolin toukokuun puolivälistä alkaen.

Syyskuun muutosten yhteydessä julkaistaan myös paperilomake, jolla voi ilmoittaa tilinumeron. Sen jälkeen tilinumeroa ei voi enää ilmoittaa asiointipalvelun hakemuksella eikä lomakkeella Y17 (Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta).

Yhden tilinumeron käyttöön siirrytään syyskuussa 2018. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Samassa yhteydessä Kela alkaa hakea YTJ-palvelusta työnantajan nimen ja tiedon työnantajan käyttämästä kielestä. Jatkossa työnantajan nimen muutos välittyy ohjelmallisesti kaupparekisterin kautta Kelaan.

Muutokset koskevat sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, tartuntatautipäivärahaa, luovutuspäivärahaa, kuntoutusrahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, perhevapaakorvausta sekä vuosilomakustannuskorvausta.

Miksi muutokset tehdään?

– Muutokset tehdään, jotta työnantajat voivat hakea päivärahoja ja perhevapaakorvausta helpommin, esimerkiksi samalla kun palkanmaksutiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tavoitteena on sujuvoittaa asiointia ja nopeuttaa työnantajien hakemusten käsittelyä. Tilinumeron ilmoittaminen on turvallisempaa, kun työnantaja voi rajata, kuka voi ylläpitää työnantajan maksuosoitetta, sanoo vastaava suunnittelija Päivi Hyvärinen Kelan kehittämispalveluista.

Sähköinen asiointi tulossa

Ohjelmistotaloissa tulorekisteriin valmistautuminen on täydessä vauhdissa, ja osa palkkaohjelmista alkaa käyttää Kelan päivärahojen hakemisessa tulorekisteri-ilmoitusta jo vuoden 2019 alusta. Kelassa varaudutaan ottamaan sähköiset päätökset käyttöön rajatuissa etuuksissa. Sähköinen päätös ja siihen tarvittava suostumus tarvitaan, jotta työnantaja voi hakea päivärahoja tai perhevapaakorvausta tulorekisteri-ilmoituksella. Samalla asiointipalveluun tulee päätöksistä työnantajakohtainen kooste, josta työnantajan on helppo tarkistaa saamansa päätökset.

Vuoden 2019 alun muutoksista kerrotaan tarkemmin syksyllä 2018.

Kela toimii aktiivisesti myös sairausvakuutuslainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on uudistaa työtulosäännökset niin, että työnantajan ei enää tarvitsisi ilmoittaa päivärahahakemusten yhteydessä ns. 6 kuukauden työtuloja Kelaan, vaan Kela saisi tiedot päivärahan määrään vaikuttavista tuloista suoraan tulorekisteristä.

Lisätietoja:
www.kela.fi > Työnantajat > Ajankohtaista työnantajille

Lähde: Kela