24.2.2020 klo 13:53
Uutinen

Näin Lapissa voidaan vahvistaa yrittäjyyttä ja työllisyyttä julkisilla hankinnoilla: -Useat kunnat ovat todella esimerkillisesti alkaneet toteuttaa markkinakartoituksia

Yrittäjät julkisti konkreettiset ratkaisut julkisten hankintojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi hankintojen osittaminen sekä varmistaminen, että pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät osallistua tarjouskilpailuun.

Julkisissa hankinnoissa on kyse vähintään 35 miljardin euron markkinasta vuosittain. 28 prosenttia yrityksistä on osallistunut julkiseen tarjouskilpailuun. Vain viidesosa yrityksistä kokee, että ostot on jaotettu osiin niin, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat niihin osallistua. Tieto käy ilmi yrittäjägallupista.

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Tällä hetkellä hallitusohjelmassa on lähes 30 tavoitetta hankinnoille ja valtiovarainministeriö valmistelee Kuntaliiton kanssa kansallista hankintastrategiaa, Hankinta-Suomea. Yhteishankintayksiköt Hansel Oy ja KL-Kuntahankinnat yhdistyivät viime vuonna.

-Hankinnoissa tulee huomioida pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuudet, Lapin hankinta-asiamies Susanna-Sofia Keskinarkaus sanoo.

Hankinnat on jaettava sopiviin osiin

Hallitusohjelmaa toimeenpantaessa ja kansallista hankintastrategiaa laadittaessa on varmistettava, että linjaukset eivät heikennä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia kilpailla. Tätä edellyttää hankintojen jako sopivankokoisiin osiin.

-Jos hankinnat toteutetaan suurina kokonaisuuksina, vain pari kansainvälistä tukkua voi myydä julkisille organisaatioille mitään. Näin ollen valtio sulkisi markkinat useiksi vuodeksi kaikilta muilta toimijoilta pitäen huolen, että seuraavalla kierroksella tarjoajia on vähemmän, hinta on korkeampi ja kotimaiset pk-yritykset ovat joko lopettaneet toimintansa tai ainakin lopettaneet julkiselle sektorille myymisen, Keskinarkaus kertoo.

Yrittäjien mukaan julkiset hankinnat on tunnistettava ja hyödynnettävä ennen kaikkea aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluna. Hankinnat ovat merkittäviä julkiselle taloudelle; niiden avulla voidaan vahvistaa yrittäjyyttä, työllisyyttä, aluekehitystä ja elinvoimaa sekä kehittää innovaatiota.

Kunnille ja yrityksille on tarjolla maksutonta apua

48 prosenttia yrityksistä kertoo kaipaavansa neuvontaa, jos aikoo tehdä tarjouksen esimerkiksi kunnan tarjouspyyntöön. Lapissa hankinta-asiamies auttaa sekä yrityksiä että kuntia markkinavuoropuhelujen käymisessä, elinvoimamyönteisten tarjouspyyntöjen valmistelussa ja hankintaosaamisen vahvistamisessa. Palvelu on maksuton.

-Lapissa useat kunnat ovat todella esimerkillisesti alkaneet toteuttaa markkinakartoituksia ja ottaneet yritykset mukaan hankinnan valmisteluun juuri kuten Hankintalain 65 § mahdollistaa. Yrityksiltä tulee todella positiivista palautetta näiden kuntien toimintatavoista, Keskinarkaus kertoo.

Keskinarkaus muistuttaa, että kunnille on erittäin tärkeää varmistaa, että tarjouspyyntöihin tulisi runsaasti tarjouksia. Kilpailuasetelman ansiosta verovarat tulevat tehokkaaseen käyttöön. Jotta tähän päästään, tulee suunnitteilla olevista hankinta-aikeista viestiä hyvissä ajoin.

-Ainoa tapa tehdä elinvoimamyönteisiä hankintoja pienissä kunnissa on huolehtia, että alueen pk-yritysten osallistumismahdollisuuksiin on kiinnitetty huomiota koko valmisteluprosessin ajan. Hankinta-asiamies auttaa kuntia juuri tässä, Keskinarkaus sanoo.

Lisätietoa:

Susanna-Sofia Keskinarkaus Lapin hankinta-asiamies p. 044 509 0277 susanna-sofia.keskinarkaus@yrittajat.fi