19.1.2021 klo 15:48
Uutinen

Näin vaikutimme 2020

Yrittäjän arkea parannettiin poikkeusvuonna monin tavoin.

Vuosi 2020 jää historiaan koronavuotena. Kriisi hallitsi myös Suomen ja Varsinais-Suomen Yrittäjien vaikuttamista ja meitä myös kuultiin. Lue nostot vaikuttamistyöstämme!

Suoraa tukea yksinyrittäjille ja työnantajayrittäjille

Yksinyrittäjille Yrittäjät vaati suoraa tukea. Se saatiin: kunnat jakoivat tukea kesällä ja alkusyksystä. SY on vaatinut, että yksinyrittäjätuki avattaisiin uudelleen. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan valmistelu jatkuu.

Yrittäjät esitti nopeita uudistuksia myös työllistävien yritysten rahoituksen turvaamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi. Yrittäjille oli tarjolla kehittämistukea Ely-keskuksista ja Business Finlandista.

Lisäksi vaadimme kriisin alusta saakka yleistä tukea koronakriisistä kärsiville yrityksille. Kustannustukea alettiin maksaa kesällä. Vaadimme, että sitä jatketaan ja sen myöntämisperusteita muutetaan yrittäjiltä saadun palautteen perusteella. Uusittu kustannustuki tulikin hakuun vuoden 2020 lopulla.

Joustoja maksuihin ja työpaikoille

Vaadimme mm. joustoa verojen maksuun. Esimerkiksi ALV:eja yrittäjä saattoi kesän loppuun saakka hakea maksujärjestelyn kautta takaisin. Kyseessä oli laina.

Vetosimme vuokranantajiin, jotta ne mahdollisuuksien mukaan tulisivat vastaan vuokrissa. Moni yrittäjä sai helpotusta vuokranmaksuun.

Työnantajayrittäjien tilanteen helpottamiseksi vaadimme muutoksia työlainsäädäntöön, ja se tehosi: mm. yhteistoimintaneuvottelu- ja lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin. Lomautusoikeus ulotettiin koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia.

Apua yrittäjille

Yrittäjät vaati myös, että yrittäjä olisi oikeutettu työmarkkinatukeen ilman, että joutuu lopettamaan yritystoimintansa. Tämä lakimuutos oli ensin voimassa vuoden loppuun. Vaadimme sille jatkoa. Nyt se on voimassa maaliskuun 2021 loppuun.

Vaadimme ja saimme myös konkurssilakiin määräaikaisia muutoksia. Sille tulee jatkoa.

Lisäksi perintätoimia rajoitettiin, etteivät yritykset joudu kohtuuttomien perintätoimien takia lopettamaan toimintaansa. Yrittäjän tai yrityksen ulosottomaksuihin saa koronan vuoksi helpotuksia. Vaadimme myös näitä.

Käytännön apua yrittäjille

Kun kriisi iski, teimme Yrittäjät.fi:hin pikavauhtia oman Kaikki koronasta yrittäjälle -sivuston, jonne koronatieto koottiin. Erittäin luettua sivustoa päivitetään yhä.

Yrittäjien puhelinneuvontaa tehostettiin. Suomen Yrittäjien aloitteesta yrittäjille on tarjolla myös korona-apua alueellisen yritysneuvojaverkoston kautta.

Järjestimme verkossa suosittuja tietoiskuja ja koulutuksia, joissa neuvottiin yrityksiä esimerkiksi koronatukien hakemisessa. Tietoiskujen järjestäminen jatkuu.

Kuluttajia herättelimme Auta pientä -mainoskampanjalla, joka näkyi laajasti tiedotusvälineissä. Kampanja uusittiin joulusesongiksi.

Varsinais-Suomen liitto myönsi toukokuussa lähes 40 000 euron rahoituksen Varsinais-Suomen Yrittäjien Uudistumispolku-hankkeelle. Sen kautta tarjottiin yhdessä kumppanien kanssa työkaluja alueen pk- ja yksinyrittäjille koronasta selviytymiseen. Työ jatkuu alkuvuonna 2021.

Kymmenet yritykset saivat apua Varsinais-Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäpalvelun kautta. Yrittäjän Tukiverkko -puhelinpalvelu auttoi ja tukee edelleen ahdingossa olevia yrittäjiä 24 h/vrk.

Vaikutimme kuntiin ja päättäjiin

Suomen Yrittäjät laati Kuntaliiton kanssa kahdet eri korona-ajan suositukset siitä, miten kunnat voivat auttaa yrityksiä selviytymään ja tarjoamaan palveluitaan ja työpaikkoja asukkaille jatkossakin. Varsinais-Suomen Yrittäjät piti yhteyttä alueen kuntiin viikoittain. Tiivis yhteistyö jatkuu.

Suomen Yrittäjät esitti kriisin puhjettua, että maakuntien on tehtävä selviytymissuunnitelmat yritysten ja alueen elpymiseksi koronakriisistä. Esitykseen tartuttiin. Varsinais-Suomen Yrittäjien esillä pitämät kokonaisuudet, elinkeinot, yrittäjyys ja kasvun mahdollistaminen sekä julkiset hankinnat, yrityspalvelut ja kuntien yrittäjäyhteistyö, huomioitiin Varsinais-Suomen suunnitelmassa hyvin.

Varsinais-Suomen Yrittäjät piti yhteyttä myös alueen kansanedustajiin. Veimme viestiä muun muassa yksinyrittäjien merkityksestä sekä jätelain muutoksesta. Koronan puhjettua toimme esiin tapahtuma- ja matkailualojen yritysten ja arvoketjun ahdinkoa sekä vaadimme pk-yrittäjille suoraa tukea ja ennen kaikkea nopeasti vaikuttavia toimia.

Muutakin kuin koronaa

Muun muassa näihin yrittäjän arkea parantaviin muutoksiin Yrittäjät vaikutti vuonna 2020:

ALV:n alaraja nousee

Arvonlisäveron alaraja nousi 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta. Rajan nosto on ollut Suomen Yrittäjien tavoite. Nosto auttaa aloittavia ja aivan pieniä yrityksiä.

Osa jätekuljetuksista voidaan jatkossakin toteuttaa yrittäjävetoisesti

Asukkaiden jätekuljetukset voidaan kunnan päätöksellä toteuttaa joko yrittäjävetoisesti tai kunnan järjestämänä. Hallitus oli esittämässä, että kaikki kiinteä jäte järjestettäisiin jatkossa kunnan järjestämänä, mikä olisi heikentänyt toimialan pienyrittäjien asemaa. Vaikutimme siihen, että jatkossa osa asukkaiden jätekuljetuksista (sekajäte, liete ja osa pakkausjätteestä) voidaan yhä toteuttaa yrittäjävetoisesti, jos kunta niin päättää. Lakipaketin on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn vuoden 2021 alkupuolella.

Varsinaissuomalaisia yrittäjiä näköalanpaikoilla

Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen valittiin lokakuussa Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi. Suomen Yrittäjien valiokunnissa, verkostojen johtoryhmissä ja työmarkkinavaltuuskunnassa vaikuttaa iso joukko varsinaissuomalaisia yrittäjiä.

Teksti: Suomen Yrittäjät, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Katso lisää Suomen Yrittäjien vaikuttamistyöstä vuonna 2020 täältä >>

Tietoa ja tukea yrittäjälle Suomen Yrittäjien Kaikki koronasta -sivustolla >>