Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Näin vaikutimme yrittäjien puolesta 2023

Keski-Suomen Yrittäjät tavoittelee sitä, että Keski-Suomi kuuluu TOP 5 -yrittäjyysmaakuntien joukkoon vuonna 2025. Tällä hetkellä olemme kymmenen joukossa. TOP 5:n saavuttaminen vaatii tavoitteellista ja pitkäjänteistä yhteistyötä yritysten, julkisen sektorin, järjestöjen sekä päättäjien kesken. Seuraavassa tiivistettynä vaikuttamisyhteistyötämme vuonna 2023.

Vauhtia elinvoimaan – Keski-Suomen elinvoimalupaus

Kokosimme yritysten toimintaympäristövaikuttajat yhteen ja allekirjoitimme Keski-Suomen elinvoimalupauksen. Elinvoimalupauksessa on sovittu, että edistämme yhteistyöllä toimivaa vuoropuhelua, kaavoitus- ja lupaprosessien sujuvuutta rahoitusprosessien sujuvuutta, yrittäjämyönteisiä hankintoja, osaavan työvoiman saatavuutta, jatkuvaa oppimista ja polkuja yrittäjäksi, yritysvaikutusten arviointia, yrittäjyyteen kannustamista, yhteisiä maakunnan edunvalvontatavoitteita sekä vaikuttavuuteen tähtäävää yhteistyötä TKKI-toiminnassa.

Keski-Suomen elinvoimalupauksen allekirjoittivat 28.9.2023 Gradia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen Ely-keskus, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen Yrittäjät, MTK Keski-Suomi, Poke sekä maakunnan kansanedustajat.

Monissa kunnissa on solmittu lisäksi omia kuntakohtaisia elinvoimalupauksia.

Yritystukialueet

Olemme yhdessä Keski-Suomen kauppakamarin kanssa ottaneet kantaa pohjoisen Keski-Suomen erityiseen luonteeseen yritystukialueena ja vieneet viestiä suoraan asiasta päättäville ministereille. Investointitukitasojen laskulle pohjoisessa Keski-Suomessa samalle tasolle Helsingin kanssa ei ole perusteita.

Saarijärvi-Viitasaaren seudulla asuu liki 27 000 asukasta, suurin osa heistä harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla. Tälle alueelle Maaseuturahoitus sekä Leaderin että Ely-keskuksen myöntämänä sekä yritysten investointituet ovat erittäin tärkeitä, sillä kaupallisia palveluja on niukasti ja yritysten kehittäminen on elintärkeää palvelurakenteen turvaamiseksi.

Lainsäädäntö

Olemme ottaneet voimakkaasti kantaa maan tapaan, jossa isot yritykset sekä julkinen sektori laittomasti ja yksipuolisesti pidentävät maksuaikoja yli 30 päivään, kun maksun saajina ovat pk-yritykset. Maksuaikalain valvontaa tulee tiukentaa ja rikkomuksista määrätä sanktiota. Emme hyväksy sitä, että pk-yrityksiä käytetään epävirallisina pankkeina. EU-komission arvion mukaan noin neljäsosa konkursseista johtuu siitä, että yritykset eivät saa maksujaan ajoissa.

Tuemme hallituksen linjaa työmarkkinauudistusten saamiseksi lainsäädäntöön. Valtio velkaantuu liian kovaa vauhtia ja Suomen tulevaisuus houkuttelevana maana investoida ja yrittää on vaarantunut. Kannatamme työnteon ja yrittämisen kannustavuuden lisäämistä.

Hyvinvointialue

Keski-Suomessa toimii yli 800 sote-alan yritystä. Olimme mukana hyvinvointialueen valmistelussa tiiviissä yhteistyössä viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja palveluntuottajien verkostossa. YrHyvaKS-hanke kokosi yrittäjiä ja viranhaltijoita sekä luottamushenkilöitä yhteen jakamaan tietoa ja vaihtamaan näkemyksiä. Hankkeessa kokoontui teemaryhmiä, jotka osallistuvat toiminnan linjausten valmisteluun.

Jatkossa vaikutamme hyvinvointialueen päätöksiin palveluntuottajien vaikuttamistoimielimessä, TKKI-neuvottelukunnassa, yrittäjäfoorumeissa sekä arkisessa vuorovaikutuksessa viranhaltijoiden ja luottamusjohdon kanssa. Keskeinen vaikuttamisteema on kustannuslaskennan yhdenmukaisuus vertailtaessa julkista ja yksityistä tuotantoa.

Pyrimme edistämään sote-alan yrittäjien verkostoitumista ja toimimme rakentavassa yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteenamme on yrittäjien ja viranhaltijoiden yhteisen hankintafoorumin muodostuminen hyvinvointialueen hankintojen valmisteluvaiheeseen.

Julkiset hankinnat ja pk-yritysten osallisuus

Teema pysyy vaikuttamisen kärjessä vuodesta toiseen. Vaikutamme erityisesti siihen, että järkevästi mitoitettuja palveluseteleitä otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti, kokonaisuuksia kilpailutetaan niin, että myös pienet yritykset voivat osallistua, kilpailutusten kriteerit ovat kohtuullisia ja tarkoituksenmukaisia ja että pienhankinnat kilpailutetaan avoimesti. Hyvinvointialue on yli miljardin kokonaisbudjetillaan kuntien ohessa hyvin suuri toimija julkisten hankintojen kentällä yli toimialarajojen.

Alueellisen hankintaneuvonnan rahoituksen jatko on uhattuna. Vaikutimme yhdessä verkoston kanssa siihen, että rahoitus on turvattu ainakin vuodelle 2024.

Eduskuntavaalit

Kampanjoimme yrittäjäasian ja yrittäjäehdokkaiden puolesta teemalla #nostetaanrimaa. Järjestimme hieman erilaisen vaalitilaisuuden 11.3. kauppakeskus Sepässä teemalla ”Säihkettä ja ryhtiä yrittäjäehdokkaiden tyyliin”. Keski-Suomesta saimme dynaamisen ja osaavan joukon kansanedustajia. Jokaisella heistä on oma nimikkoyrittäjänsä Keski-Suomen Yrittäjien hallituksesta. Saavutettavuus, opiskelupaikat sekä Naton mahdollisuudet ovat maakunnan yhteisiä vaikuttamisen kärkiteemoja vaalikaudelle.

Rahoitus

Vuonna 2023 oli Keski-Suomessa haettavana runsaasti kehittämisrahoitusta sekä yrityksille että kehittäjäorganisaatioille. Vaikutamme sen puolesta, että rahat saadaan liikkeelle pk-yrityksiä eteenpäin vieviin hankkeisiin. Olimme mukana JTF-rahaston valmistelussa ja vaikuttaneet siihen, että rahaston kehittämisrahoitus ohjautuisi pk-yrityksille hyödyllisiin kohteisiin.

Väylät

Olemme osana Keski-Suomen verkostoa ajaneet tieosuuksien parantamista, lentojen jatkumista Tikkakoskelta sujuvasti maailmalle sekä Jyväskylä-Tampere-raiteen parantamista. Keski-Suomen saavutettavuus teitse on liikahtanut parempaan suuntaan. Kuulumme kaikkien toimialojen kuljetuksissa kolmen tärkeimmän maakunnan joukkoon, mikä on vahvuus ja huomioitava seikka investoinneissa. 2185 km pääteitä ja 450 km rataa ovat kriittisiä koko Suomelle. Vaikutamme myös siihen, että alueen yrityksiä kuullaan ja yritysvaikutusten arviointi tehdään, kun uusia hankkeita suunnitellaan.  

Omistajanvaihdokset

Omistajanvaihdokset ovat kestävän elinvoiman kannalta kriittisen tärkeitä. Yrittäjät ikääntyvät, tilalle tarvitaan uusia tekijöitä. OmistajaKS-hanke (ESR) auttoi sekä ostajia että myyjiä, valmensi omistajanvaihdosasiantuntijoita ja kytki omistajanvaihdokset kuntamarkkinointiin. Noin 200 yritystä osallistui hankkeeseen. Jatkoa seuraa YrityskaupaKS -hankkeessa (ESR).

Vastuullisuus

Olimme osatoteuttajana Hallitukset Töihin! -hankkeessa, jossa Keski-Suomen Hallituspartnerit veti hanketta. Parin vuoden ajan kartoitettiin noin 200 pk-yrityksen kasvunäkemyksiä sekä hallitustyövalmiuksia. Kartoituksissa tärkeänä osiona oli hallituksen rooli vastuullisuuden edistämisessä ja vastuullisuusraportoinnin seuraamisessa pk-yrityksissä.

Hanke toi runsaasti tietoa siitä, mihin tulee kiinnittää huomiota jatkossa erityisesti vastuullisen kilpailukyvyn saralla pk-yrityksissä.

Vuoteen 2024

Seuraavaksi suuntaamme kohti vastuullisen kilpailukyvyn edistämisen, yritysten myyntikunnon ja taantuman taittamisen vuotta 2024. Tehdään kaikki asioita vähän paremmin, kestävämmin ja innostavammin.

Onnea uuteen vuoteen!

Lisätiedot: Sanna-Mari Jyräkoski, Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja, p. 050 563 7780, sanna-mari.jyrakoski@yrittajat.fi