6.11.2018 klo 14:49
Uutinen

Näin Yrittäjien strategia uudistuu – painopisteinä nuoret yrittäjät ja suuret kaupungit

Syksyn liittokokous hyväksyi Yrittäjien uuden strategian suuntalinjat. Miten strategia nyt muuttuu? Miksi sitä ylipäätään piti muuttaa? Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vastaa 10 kysymykseen.

1. Eikö Yrittäjillä ollut jo strategia, miksi sitä muutettiin?

Strategiaa on päivitettävä säännöllisesti, sillä maailma muuttuu koko ajan. On tyypillistä, että strategiaa päivitetään ainakin muutamien vuosien välein. Yhä enenevässä määrin strategia elää, koska maailma ympärillämme muuttuu niin nopeasti. Perusta on kuitenkin entinen: Yrittäjät on olemassa ajaakseen yrittäjien asiaa.

2. Missä mennään nyt?

Suomen Yrittäjien liittokokous (Turku 19.10.2018) hyväksyi suuntaviivat Yrittäjien uudelle strategialle. Strategian pohjana ovat Yrittäjien arvot, visio ja missio. Tämän pohjalta käynnistyy strategisia hankkeita. Toiminnan painopisteiksi on valittu nuoret yrittäjät ja suuret kaupungit. Myös jäsendatan päivittäminen ja rikastaminen sekä asiakkuudenhallintajärjestelmän uudistaminen ovat strategisia kärkihankkeita.

3. Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Strategiatyö jatkuu Yrittäjien palvelulupauksen muodostamisella. Haluamme palvella jäseniämme jatkossa entistä paremmin ja etsimme nyt keinoja jäsendatan tehokkaampaan keräämiseen ja hyödyntämiseen. Myös jäsenhankintaa on tehostettava. Uusi palvelulupaus toimii pohjana myös brändimme freesaamiselle.

4. Miksi painopisteet ovat juuri nämä?

Järjestömme vaikuttavuuden kannalta on tärkeää varmistaa jäsenmäärämme myös tulevina vuosina. Meidän on oltava toimija, joka kiinnostaa myös nuoria yrittäjiä. Suurin potentiaali uusien jäsenten näkökulmasta löytyy tällä hetkellä nuorista yrittäjistä ja suurista kaupungeista. Jäsendatan ja modernin CRM:n merkitys kasvaa koko ajan digitalisaation edetessä, muun muassa yhä suurempi joukko uusista jäsenistä tavoitetaan digitaalisista kanavista.

5. Mitä tapahtuu, kun strategia on valmis?

Nykymaailmassa strategia ei koskaan ole täysin valmis, vaan se elää koko ajan. Nyt on vahvistettu uuden strategiamme suuntaviivat, mutta työ jatkuu. Palvelulupaus valmistuu ensimmäisenä, ja sen jälkeen uudistamme palvelulupaukseen pohjautuen brändiämme. Uuden suunnan tulee näkyä brändissämme. Myös strategiset kärkihankkeet ovat parhaillaan alkamassa.

6. Miten strategian toteuttamista seurataan?

Mittaamme organisaatiomme onnistumista strategian toteuttamisessa tulevalla strategiakaudella kahdella päämittarilla. Ensimmäinen mittari on Suomen sijoitus Global Entrepreneur Index -listauksessa, jolla arvioidaan eri maita yrittäjyyden näkökulmasta. Tavoitteemme on, että Suomi nousee viiden vuoden aikana listauksen sijalta 12 vähintään sijalle 9. Tähän pyrimme työllämme vaikuttamaan. Kun Suomi on parempi maa yrittäjille, se on parempi myös jäsenillemme. Toinen onnistumisen mittari on yrittäjäjärjestön jäsenmäärä, etenkin nuorten jäsenten määrää pyrimme kasvattamaan.

Visiona maailman paras maa yrittäjälle

7. Miten arvot, visio ja missio liittyvät strategiaan?

Nämä kaikki toimivat strategian pohjana ja antavat strategiatyölle suuntaviivat. Yrittäjien arvot ovat rohkeus, luotettavuus ja uusiutuminen. Nämä ovat perinteisesti olleet Yrittäjien arvot. Ne ovat tärkeitä jokaiselle yrittäjälle, mutta myös yrittäjäjärjestölle. Niiden koettiin olevan edelleen ajankohtaiset. Visiota ja missiota sitä vastoin tarkennettiin.

8. Mikä on Yrittäjien visio?

Haluamme tehdä Suomesta maailman parhaan maan yrittäjälle. Haluamme rakentaa Yrittäjistä Suomen vaikuttavimman elinkeinojärjestön.

9. Mikä on Yrittäjien missio?

Suomen Yrittäjien missio on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjät ja yrittäjyys vievät koko suomalaista yhteiskuntaa kohti parempaa tulevaisuutta.

10. Mihin tällä strategian päivittämisellä kaiken kaikkiaan pyritte?

Strategian avulla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Strategia ohjaa työskentelyä organisaation kaikilla tasoilla. Strategia on tiekartta tulevaan, yhteisesti asetettuun päämäärään.

Lue lisää täältä

toimitus (at) yrittajat.fi