Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Yritysaneeraus palvelee edelleen huonosti pieniä yrityksiä
Yrityssaneerauksen tavoitteena on yrityksen velkojen järjestely ja sitä kautta toiminnan jatkaminen. Kuva: Getty Images

Näissä tapauksissa yritys voi päästä saneeraukseen – Asiantuntija kritisoi lakimuutosta, joka ei auta riittävästi pieniä yrityksiä

Lakimuutoksella pyrittiin sujuvampaan saneerausmenettelyyn. Asiantuntijan mukaan yrityssaneeraus ei sovellu vieläkään kovin hyvin pienille yrityksille.

Yrityssaneerauslakia muutettiin kesäkuussa. Muutoksella yrityssaneerauksesta haluttiin saada yrityksille aikaisempaa sujuvampi ja kustannuksiltaan kohtuullisempi menettely yritystoiminnan tervehdyttämiseen.

Suurin osa yrityssaneeraukseen hakeutuvista yrityksistä on pieniä yrityksiä. Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen pitää saneerausmenettelyn ongelmana sen kalleutta.

– Yrityssaneeraus maksaa usein vähintään 10 000 euroa ja kestää noin 5–7 vuotta. Se on siten kallis ja raskas prosessi erityisesti mikrokokoisille yrityksille, hän sanoo.

Toivonen pitää lakimuutosta askeleena oikeaan suuntaan, mutta keinoiltaan se on edelleen riittämätön.

– Vaikka saneerausmenettely on osin keventynyt, eivät nämä kevennykset näy yritykselle saneerauksesta aiheutuvissa kustannuksissa käytännössä lainkaan. Tämä tosiasia todetaan myös lakimuutoksen taustapapereissa.

Suomessa toimivista yrityksistä merkittävä osa, noin 94 prosenttia on niin sanottuja mikroyrityksiä, joissa on alle kymmenen työntekijää. Toivosen mukaan lainsäädännöllä pitäisi tukea nimenomaan mikroyritysten mahdollisuuksia päästä saneeraukseen, jos yritystoiminta on pelastettavissa.

– Tervehdyttämisen ei tulisi kaatua yritystoiminnan laajuuteen tai yrittäjän varallisuuteen. Hallitusohjelman mukaan seuraavien neljän vuoden aikana tehdään eri maksukyvyttömyysmenettelyjen kokonaistarkastelu ja arvioidaan sääntelyn muutostarpeet. Tässä yhteydessä on tärkeää arvioida myös sitä, miten yrityssaneerausta voitaisiin muuttaa paremmin pienille yhtiöille sopivaksi.

Mikä yrityssaneeraus?

Yrityssaneerauksen tavoitteena on yrityksen velkojen järjestely ja sitä kautta toiminnan jatkaminen. Yrityssaneeraushakemuksen voi tehdä velallinen itse. Hakemuksen voi tehdä myös velkoja tai useampi velkoja yhdessä. Tuomioistuimen määräämä selvittäjä laatii saneerausohjelman, jonka mukaisesti yrityksesi tulee jatkaa toimintaansa saneerauksen ajan. Yrityssaneerauksessa yrityksen velat järjestellään.

Kuinka kauan yrityssaneeraus kestää?

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on välttää pohjimmiltaan kannattavan yrityksesi ajautuminen konkurssiin. Siihen kannattaa hakeutua ajoissa, sillä saneeraus ei tule kysymykseen, jos yrityksesi on jo konkurssissa.

Yrityssaneeraus kestää yleensä 5–10 vuotta. Sen ajan yritys jatkaa toimintaansa sille räätälöidyn saneerausohjelman mukaisesti. Ohjelma määrää esimerkiksi, miten yrityksen toiminnan tulee muuttua ja miten sen velat järjestellään. Kun yritys on suorittanut ohjelman ja sen mukaiset maksut, se vapautuu saneerausveloistaan ja yrityssaneeraus päättyy. Yrityssaneeraus soveltuu kaikille yhtiömuodoille. 

Yrityssaneeraus voidaan keskeyttää, jos yritys ei pysy maksuohjelmassa. Silloin ainoa vaihtoehto on yleensä konkurssi. Yritykselle tulee yrityssaneerauksesta merkintä kaupparekisteriin.

Millainen yritys voi hakea saneeraukseen?

Yrityssaneerausta voi hakea, jos yritystä uhkaa maksukyvyttömyys tai se on jo maksukyvytön. Saneeraushakemuksen läpimenoa edesauttaa, jos ainakin kaksi yrityksen velkojaa puoltaa hakemusta. Näiden kahden velkojan saatavien tulee olla yhteensä vähintään viidennes yrityksesi kaikista veloista. Myös velkoja voi hakea yritystä saneeraukseen.

Yrityssaneeraus ei tule kysymykseen, jos yrityksen maksukyvyttömyyttä ei todennäköisesti pysty korjaamaan saneerausohjelman avulla tai jos yritys ei pysty maksamaan saneerauksen alkamisen jälkeen syntyviä velkojaan tai saneerauksesta aiheutuvia kustannuksia. Saneeraukseen ei myöskään voi hakea, jos saneerauksen tarkoituksena olisi velkojen perinnän estäminen tai muu oikeuden loukkaaminen, jos velkojat eivät luota yritykseen tarpeeksi tai jos yrityksen kirjanpito on puutteellinen tai virheellinen.

Miten yrityssaneeraus etenee?

Saneerausmenettelyssä tuomioistuin määrää yritykselle selvittäjän, jonka tehtävänä on selvittää, miten yritystoiminta voisi tervehtyä. Hän neuvottelee sekä yrityksen edustajien että velkojien kanssa ja etsii ratkaisuja yritystoiminnan ongelmiin.

Selvittäjä laatii selvityksen yrityksen varoista, veloista ja muista sitoumuksista sekä taloudelliseen kehitykseen vaikuttavista asioista. Hän myös tarkastaa yrityksen liiketoiminnan saneerausmenettelyä edeltävältä ajalta.

Selvittäjä laatii ehdotuksen saneerausohjelmaksi yhdessä yrityksen, velkojien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Ehdotuksen voi laatia myös yrittäjä tai velkoja.

Selvittäjä seuraa ja valvoo yrityksen toimintaa siihen asti, kun tuomioistuin on vahvistanut saneerausohjelman. Määräysvalta yritykseen säilyy yrittäjällä myös saneerausmenettelyn aikana. Yrittäjä ei voi myydä yrityksen omaisuutta tai ottaa velkaa ilman selvittäjän lupaa.

Yrityssaneerauksia ja selvittäjien työskentelyä valvoo konkurssiasiamies.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen