Saara-Sofia Sirén on eduskunnan yrittäjyysryhmän puheenjohtaja. Ryhmä järjestäytyy parin viikon kuluttua ja järjestää tilaisuuden, joka keskittyy Ukrainan jälleenrakentamiseen.

“Neljää puoluetta Säätytalolla yhdistää huoli Suomen tilanteesta”

Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Varsinais-Suomen liiton Kunnallisjohdon seminaarissa maanantaina keskusteltiin yrittäjämyönteisen ja elinvoimaisen Varsinais-Suomen rakennuspalikoista. Tilaisuuteen osallistui yhteensä sata alueen kunta- ja maakuntapäättäjää, Yrittäjien paikallisyhdistysten johtoa sekä kuntajohtoa.

Päivä huipentui maakunnan liiton ja Yrittäjien aluejärjestön yhteiseen elinvoimalupaukseen, jonka allekirjoittivat maakuntajohtaja Kari Häkämies ja toimitusjohtaja Hanna Munter.

Tilaisuudessa puhunut eduskunnan yrittäjyysryhmän puheenjohtaja, kokoomuksen turkulainen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén painotti, että kestävän kasvun kaava on käynnissä olevien hallitusohjelmaneuvottelujen yksi selkänoja. Sirénin mukaan neuvotteluissa on siis keskitytty samoihin asioihin kuin Kunnallisjohdon seminaarissa: miten luodaan välttämätöntä kasvua ja elinvoimaa.

– Neljää puoluetta Säätytalolla yhdistää huoli Suomen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymästä. Tämän hallituspohjan yhteinen liima on juurikin suhtautuminen talouteen ja kasvuun ja myös yksityiseen sektoriin ja yrittäjyyteen, Sirén totesi.

Hänen mukaansa on selvää, että Suomeen tarvitaan lisää yrittämistä ja työtä, mutta myös reformeja ja sopeutusta. Talouden näkymät ovat odotettuakin heikommat.

– Hallitusta rakennetaan nyt tilanteessa, jossa julkinen talous on kestämättömällä pohjalla. Tarvitaan kasvua, mutta se ei yksin riitä näin vakavassa tilanteessa. Sillä ei kateta velkaantuvan valtion menoja ikääntyvässä Suomessa, Sirén sanoo.

– Yrityksillä pitää olla näkymä tulevaisuudesta ja ihmisillä näkymä ja usko siihen, että oma työ ja ahkeruus palkitaan. Että kannattaa laittaa itsensä likoon, ja siitä pitää palkita. Tässä tullaan verotukseen. Kannattaa verottaa enemmän sitä mitä haluamme vähemmän ja vähemmän sitä mitä haluamme enemmän.

Myös Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen korosti seminaaripuheenvuorossaan, että ainoastaan yrittäjyyteen panostamalla Suomen tilanne voidaan kääntää.

– Suomen kasvu on yritystemme kasvun summa, hän muistutti.

Pentikäinen sanoi olevansa huolestunut erityisesti siitä, että kasvuhakuisten yritysten osuus on Suomessa trendinomaisesti laskussa. Sama pätee työnantajayrittäjien määrään.

– Onko meillä sellainen henki ja kulttuuri, joka kannustaa yrityksiä kasvuun, Pentikäinen kysyi.

Mikael Pentikäinen esitteli seminaarissa Yrittäjien Elinvoimabarometrin tuloksia.

Itämeren pääkaupunki?

Pentikäinen avasi tilaisuudessa Yrittäjien Elinvoimabarometrin tuloksia. Varsinais-Suomi sijoittui valtakunnallisessa maakuntien elinvoimamittauksessa sijalle neljä. Varsinais-Suomi pärjäsi hyvin, mutta johtamiseen ja päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä hieman keskiarvoa heikommin.

– Korostan, että tämä ei ole kisa, vaan työkalu, jonka avulla asioita voidaan maakunnissa kehittää. Varsinais-Suomella on vetovoimaa. Kannattaa kuitenkin miettiä, miten parantaa yhteistä johtamista, jolla vahvistetaan Varsinais-Suomen elinvoimaa, Pentikäinen evästi.

Elinvoimabarometrista selviää, että varsinaissuomalaiset yritykset käyttävät muuta maata vähemmän julkisia yrityspalveluja.

– Tähän pitää kiinnittää huomiota. Palvelut tulee turvata läpi maakunnan, myös yksin- ja pienyrittäjien verkostolle.

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter korosti, että julkisissa yrityspalvelujen tulee olla kasvollisia, helposti löydettävissä ja matalan kynnyksen takana. Käynnissä oleva TE-palvelu-uudistus tarjoaa tilaisuuden yrityspalvelujen kehittämiseen.

Mikael Pentikäinen kannusti Turkua ja Turun yliopistoa pohtimaan, voisiko se ja koko Varsinais-Suomi ottaa roolia Itämeren ”pääkaupunkina”. Myös yhteistyötä naapurimaakuntien kanssa olisi hänen mielestään hyödyllistä tiivistää.

– Näen itse, että Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteyden vahvistaminen olisi tärkeä kysymys, Pentikäinen totesi.

Maakuntajohtaja Kari Häkämies ja toimitusjohtaja Hanna Munter allekirjoittivat Elinvoimalupauksen. (Kuvat: Inkeri Sundberg)
Suvi Uusitalo-Sirén