Nokialaisen Doofor Oy:n toimitusjohtaja Kalle Kuusento on todella harmissaan tulevista lakoista. Yksittäisen yrittäjän vaikutusmahdollisuudet lakkojen estämiseksi ovat pienet, mutta lakkojen vaikutukset ovat merkittäviä.
6.3.2024 klo 20:30
Uutinen

Nokialainen yrittäjä on huolestunut vientiyrityksensä asiakkaille koituvista haasteista | Kohtuuttomilla poliittisilla lakoilla on mittavia vaikutuksia pk-yrityksille ja Suomen imagolle

Tuoreimmat lakkouutiset kauhistuttavat Pirkanmaan Yrittäjiä. Toimitusjohtaja Jenni Pölläsen mukaan tämän päivän uutiset uusista mittavista poliittisista lakoista ovat järkyttävä vastaisku suomalaisille yrityksille, joista monella on jo muutenkin haastava taloudellinen tilanne. Pöllänen sanoo, ettei taistelu edistä Suomen kasvua ja kehitystä.


Nokialta käsin vientiä harjoittavan Doofor Oy:n toimitusjohtaja Kalle Kuusento on todella harmissaan tulevista lakoista. Yksittäisen yrittäjän vaikutusmahdollisuudet lakkojen estämiseksi ovat pienet, mutta lakkojen vaikutukset ovat merkittäviä.

– Tuotteiden ja varaosien toimitus vaarantuu, mikä voi aiheuttaa asiakkaillemme hyvin haastavia tilanteita. Asiakas tekee omat suunnitelmansa sopimusten perusteella, eikä Suomen poliittinen lakkoilu ole heille pätevä selitys, pohtii Kuusento.

Doofor Oy valmistaa hydraulisia kallioporakoneita. Tuotannosta yli 95 prosenttia viedään Suomen ulkopuolelle. Asiakkaat ovat rakennus- ja kaivoskonevalmistajia, jotka integroivat porakoneen omaan laitteeseensa. Pirkanmaalaisyrityksen liikevaihto kaudelta 2023 oli noin 6,3 miljoonaa euroa.

Doofor Oy:n Kalle Kuusento ja Pirkanmaan Yrittäjien Jenni Pöllänen ovat huolissaan lakkoilun ja toimitusvaikeuksien aiheuttamasta mainehaitasta paitsi jokaiselle yritykselle myös koko Suomelle.


– Tällainen toiminta vaikuttaa väistämättä myös siihen, millaisena Suomi nähdään ulkomailla. Epävakaa ilmapiiri ei myöskään edistä kansainvälisen työvoiman saatavuutta tai uusien yritysten sijoittumista Suomeen, korostaa Pöllänen.

Suomi elää viennistä

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan tavaraviennin arvo vuoden 2022 osalta oli 81,7 miljardia euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli lähes 23 prosenttia. Elinkeinoelämän keskusliiton alustavan arvion mukaan kahden viikon lakot ovat aiheuttamassa 320 miljoonan euron vahingot bruttokansantuotteeseen. Käytännössä monen yrityksen toiminta pysähtyy kokonaan ja tällä on suora vaikutus yritysten liikevaihtoon ja tulokseen. Maltillisimmissakin tapauksissa toimitukset viivästyvät ja asiakassuhteet kärsivät.

Viime vuosien ennätysnopea korkojen nousu, heikon taloustilanteen jatkuminen sekä Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan pitkittyminen ovat koetelleet pk-yrityksiä, eikä lisähaasteille ole enää tarvetta.

– Koronavuosien myötä kuljetusten hinnat ovat moninkertaistuneet, mikä vaikuttaa suoraan vientiyritysten toimintaan. Emme toivo kilpailukyvyn heikkenemistä ja mainehaittaa lakkoilun vuoksi. Tuomme yritystoimintamme kautta paljon rahaa Suomeen ja tämän merkitys pitäisi tunnistaa isossa kokonaiskuvassa, summaa Kuusento.

– Suomi on globaaleilla markkinoilla arvoketjuista riippuvainen, pieni avotalous. Työrauhan ja sen häiriöiden vaikutukset suomalaisten ja kansainvälisten yritysten halukkuuteen investoida Suomeen on merkityksellinen osatekijä arvioitaessa yritysten toimitusvarmuutta. On tärkeää, että suhteettomia myötätuntotaisteluita sekä poliittisia työtaistelutoimenpiteitä rajoitetaan, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioista vastaava johtaja Janne Makkula sanoo.

Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on antanut ilmoituksen poliittisesta työtaistelusta. Työtaistelun syyksi on mainittu hallituksen ajamat työelämän heikennykset. Lakot alkavat ensi maanantaina, ja ne koskevat muun muassa teollisuutta, tavarajunaliikennettä ja satamia. Työtaistelu koskee Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Satamaoperaattorit ry:n välillä solmitun Ahtausalan työehtosopimuksen soveltamisalaan lukeutuvia tehtäviä ja se koskee myös yrityksissä alihankintana tehtäviä töitä. Työnseisaus alkaa maanantaina 11.3.2024 klo 6 ja päättyy maanantaina 25.3.2024 klo 6.

Lue myös Suomen Yrittäjien uutinen tästä aiheesta.

EDIT: 6.3. klo 21.35 lisätty maininta EK:n arviosta lakkojen aiheuttamista vahingoista

Elina Purho