31.5.2021 klo 12:26
Uutinen

Nostetaan vaalikeskusteluun kuntien yritysvaikutusten arviointi

Yritysten menestys tuo kuntaan työpaikkoja, yritysten menestyksen myötä myös kunta vaurastuu ja elinvoima seudulla vahvistuu.

Yritysvaikutusten arvioinnilla tarkastellaan kunnan oman toiminnan yritysvaikutuksia eli myös suoranaisia vaikutuksia kunnan elinvoimaan.

Kunnan hyvä päätöksenteko on ripeää, avointa ja tasapuolista. Tässä hyvin suunniteltu YRVA-prosessi on virkamiesten apuna ja tukena.

Päätökset kunnassa vaikuttavat usein suoraan tai välillisesti yrityksiin, koskeepa päätettävä asia sitten koulutusta, hankintoja, asuntoasioita tai kaavoitusta. Voidaankin todeta, että suurin osa kunnissa tehdyistä päätöksistä joko tukee tai heikentää yritysten menestymis- ja toimintaedellytyksiä.

Yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita sitä, että päätökset tehtäisiin yritysten ehdoilla. Arvioinnilla varmistetaan, että päätöksentekijä tarkastelee asiaa myös yritysten näkökulmasta. Vaikutustenarvioinnin ollessa negatiivinen kunnan yritysten suuntaan, on mahdollista vielä pohtia voisiko asiassa olla muita ratkaisuja. Positiivisten tulosten ollessa näköpiirissä pystytään ne mahdollisesti tehostamaan päätöksen myönteiset tulokset.

YRVAn käyttöönottaminen onnistuu parhaiten, kun se otetaan kiinteäksi osaksi päätöksenteon valmistelua varhaisessa vaiheessa. Optimaalisinta olisi, jos yritysvaikutusten arviointi olisi kunnassa kiinteä osa päätöksenteon arkipäivää, kuitenkin niin, ettei se lisäisi byrokratiaa ja pidentäisi prosesseja.

Arviointiprosessin voi rakentaa kunnan omaan päätöksentekoon sopivaksi, siten että se on normaali osa päätöksenteon valmistelua. Useita erilaisia malleja tästä on jo olemassa. Etelä-Savon Yrittäjät neuvoo seudun kuntia alkuun Yrvan käyttöönotossa, hyviä vinkkejä ja malleja löytyy myös Yrittäjä.fi -sivustolta.

Yritys- ja yrittäjäystävällisyys on monella kuntavaaliehdokkaalla mainittu vaaliteemassa, sillä on hyvä kalastella ääniä, vaikka osalla ei ole edes käsitystä siitä mitä se tarkoittaa. Ehdokkaita voi haastaa keskusteluun yritysmyönteisyydestä ja sen merkityksestä ja kysyä, onko esimerkiksi ehdokkaan kotikunnassa käytössä Yrvaa päätöksenteossa, ja jos on, niin käytetäänkö sitä oikeasti?

Ei anneta kunnan päätöksentekoprosessien olla elinvoiman tukkeena vaan otetaan siitä kaikki irti Yrvan kautta!

Muista myös vinkata omilla kulmillasi ehdokkaille Yrittäjyyslupauksesta. Sen tekeminen on helppoa oheisesta linkistä: https://yrittajyyslupaus.fi/.