20.4.2020 klo 11:41
Uutinen

Nuorilla riittää intoa yrittäjyyteen – Innon ei saa antaa lannistua kriisiaikoina

Tuorein Nuorisobarometri kertoo, että yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Jopa 58 prosenttia haluaisi kokeilla yrittäjyyttä jossain vaiheessa työuraansa. Pojista osuus on jopa 65 prosenttia, tytöistä 51 prosenttia.

Barometriin vastasi 1907 mannersuomalaista ja he olivat 15-29-vuotiaita.

Yrittäjyysinto on ollut nuorten keskuudessa kasvussa jo tovin, sillä kansainvälisen Global Entrepreneurship Monitor -konsortion tietojen mukaan 2000-luvun alussa vain jokunen prosentti 18-24-vuotiaista kertoi perustavansa yrityksen seuraavan kolmen vuoden aikana. Osuus nousi 2010-luvulla yli 10 prosenttiin ja vuonna 2015 osuus kävi 20 prosentissa.

– Nuorten yrittäjyysinnon kehityssuunta on ilahduttava asia. Harmaantuva Suomi tarvitsee uusia yrittäjiä ja yrittäjähenkisiä työntekijöitä, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä sanoo.

Sittemmin osuudet ovat olleet kasvussa kaikilla koulutusasteilla. Ammattiin opiskelevista 39 prosenttia kertoi haluavansa toimia yrittäjinä jossain vaiheessa. Korkeakouluopiskelijoista joka kolmas haluaisi toimi yrittäjänä jossain vaiheessa. Viidennes pitää yrittäjyyttä todennäköisenä vaihtoehtona.

Tärkeä viesti nuorille kriisin aikana

Nuorisobarometrin kysely on tehty vuoden 2019 huhti- ja toukokuussa, eli koronakriisi ei näy näissä vastauksissa. Mikkilän mielestä nyt olisikin tärkeää huolehtia siitä, että nuoriso ei säikähdä yrittäjyyteen liittyviä riskejä, joita koronakriisi on nostanut esiin.

– Nyt on tärkeätä auttaa mahdollisimman moni yritys vaikeimman yli. Se lähettää yrittäjyyttä uravaihtoehtona puntaroiville nuorille viestin siitä, että yrittäjiä ei jätetä yksin pandemian kaltaisissa tilanteissa, Mikkilä sanoo.

Finanssikriisi ei horjuttanut nuorten uskoa yrittäjyyteen. Taantuma ja elinkeinorakenteen muutos ovat tehneet yrittäjävetoisen yritystoiminnan arvon näkyvämmäksi. Vuosina 2010-2017 pk-yritykset loivat Suomeen 134 000 työpaikkaa kun suurista yrityksistä niitä katosi 30 000.

Lue lisää Nuoret yrittäjät näkevät koronakriisin myös mahdollisuutena, vaikka kriisi on säikäyttänyt

Vapautta toteuttaa unelmia

Mikkilän arvion mukaan nuorten kiinnostus yrittäjyyteen pohjautuu pitkälti vapauteen ja unelmien toteuttamiseen. Nuoroista yrittäjistä 41 prosentin valintaan vaikutti se, että harrastuksesta voi tehdä ammatin.

Nuorisobarometrin mukaan juuri kukaan yrittäjänä jo toimivista ei koe olevansa yrittäjä olosuhteiden pakosta, vaan yrittäjyys on ollut oma ja toivottu valinta. Jopa 83 prosenttia heistä on harkinnut ja suunnitellut yrittämistä, ja kun sopiva tilaisuus on tullut vastaan, he ovat tarttuneet siihen.

Joka kymmenes kokee, että omalla alalla voi toimia ainoastaan yrittäjänä ja 27 prosenttia on työllistynyt yrittäjänä, kun muuta työllistymismahdollisuutta ei ole ollut. Kolmannes nuorista jatkoi perheen yritystä.

Syitä nuorison suotuisaan suhtautumiseen yrittäjyyttä kohtaan on monia. Yksi niistä on asennemuutos. Yrittäjyyttä arvostetaan eri tavalla kuin esimerkiksi 90-luvun laman jälkeisessä yleisessä keskustelussa. Kateuden ja kyräilyn tilalle on tullut kannustusta ja iloa toisten menestyksestä. Myös teknologian kehitys on purkanut yrittämisen esteitä.

– Nuorten vahva suhde yrittäjyyteen on yhteiskunnalle suuri voimavara. Siitä on pidettävä huolta jatkossakin panostamalla lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatukseen niin kouluissa kuin harrastuksissa. Tässä työssä on paikka myös paikallisille yrittäjäyhteisöille, Mikkilä sanoo.

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi