17.2.2022 klo 13:26
Uutinen

Nuorille työelämätaitojen turvaamista

Nuorille tulisi yhä enenevässä määrin tarjota kokemuksia ja tarttumapintaa työelämätaitojen tuntemukseen, jotta kyetään ylläpitämään työvoiman saantia yrityksiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa näitä taitoja pyritään vahvistamaan, sitä enemmän saadaan yritteliäisyydestä eteenpäin työntävä voima.

Onneksi viime vuosien aikana on tunnustettu työharjoittelun ja kesätöiden tarjoamisen merkitys. Pandemian aikana on kehitetty luovia ratkaisuja työelämätaitojen vahvistamiseen ja erilaisia etäharjoittelun muotoja on ollut käytössä.

Perusopetuksen opinto-ohjaajat auttavat oppilaita löytämään paikkoja työelämään tutustumisen TET-jaksoille. Viime aikoina käytännön harjoittelupaikkojen saannissa on haasteita riittänyt.

– Todellisessa työympäristössä toteutettu TET-jakso voi auttaa nuorta saamaan kipinän omasta alastaan ja tunnistamaan paremmin omia vahvuuksiaan, muistuttaa Pirkanmaan oppilaanohjauksen kehittämishankkeen projektisuunnittelija Marjo von Essen.  

Tampere on ottanut käyttöön nettisivuston, jossa on tietoa työhön tutustumisesta sekä työnantajille että oppilaille. Kehitettävän sivuston tavoitteena on esitellä paikallisia yrityksiä ja erilaisia toimialoja monipuolisesti. Näin voidaan rohkaista nuoria hakemaan paikkaa yrityksistä ja aloilta, jotka eivät ole heille vielä tuttuja. Oppilaille voidaan sivuston avulla antaa lisätietoa tehtävistä ja hakumenettelystä.

Työnantajien ja työhön tutustujien yhdistämistä palvelevan sivuston lisäksi TET-jaksoja halutaan kehittää muutoinkin. Palautetta kerätään oppilailta, kouluilta ja työelämän edustajilta. Ilmoita yrityksesi tai työpaikkasi mukaan tarjoamaan TET-paikkoja nuorille ja samalla voit antaa kehitysideasi osoitteessa: www.tetpaikka.fi/tampere

Vastaava sivusto on ollut käytössä jo aiemmin mm. Turussa, joten yrityksiä on nyt siellä mukana selvästi enemmän kuin Tampereella.

– Tavoitteena on, että kun 5.-9.9. 2022 vietetään Tampereella Työelämäviikkoa, ollaan syrjäinen rannikkopitäjä jo jätetty taakse yritysten määrässä”, virnuilee yrittäjyyskasvatusta kehittävä opettaja Janne Toivonen.

Kaikki koulutusasteet kattavalle Yritteliäs Tampere -verkoston kehittämälle teemaviikolle suunnitellaan työelämän ja eri ikäisten oppijoiden kohtaamisia, joten kaikenlaisten yritysten yhteydenotot ovat enemmän kuin tervetulleita. 

Ota yhteyttä:

tetpaikka@tampere.fi

yrittelias@tampere.fi

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 1.2.2022